IUNI IVVENALIS

SATVRAESATVRA I

   Semper ego auditor tantum? numquamne reponam
   uexatus totiens rauci Theseide Cordi?
   inpune ergo mihi recitauerit ille togatas,
   hic elegos? inpune diem consumpserit ingens
   5
   Telephus aut summi plena iam margine libri
   scriptus et in tergo necdum finitus Orestes?
   nota magis nulli domus est sua quam mihi lucus
   Martis et Aeoliis uicinum rupibus antrum
   Vulcani; quid agant uenti, quas torqueat umbras
   10
   Aeacus, unde alius furtiuae deuehat aurum
   pelliculae, quantas iaculetur Monychus ornos,
   Frontonis platani conuolsaque marmora clamant
   semper et adsiduo ruptae lectore columnae.
   expectes eadem a summo minimoque poeta.
   15
   et nos ergo manum ferulae subduximus, et nos
   consilium dedimus Sullae, priuatus ut altum
   dormiret. stulta est clementia, cum tot ubique
   uatibus occurras, periturae parcere chartae.
   cur tamen hoc potius libeat decurrere campo,
   20
   per quem magnus equos Auruncae flexit alumnus,
   si uacat ac placidi rationem admittitis, edam.
   cum tener uxorem ducat spado, Meuia Tuscum
   figat aprum et nuda teneat uenabula mamma,
   patricios omnis opibus cum prouocet unus
   25
   quo tondente grauis iuueni mihi barba sonabat,
   cum pars Niliacae plebis, cum uerna Canopi
   Crispinus Tyrias umero reuocante lacernas
   uentilet aestiuum digitis sudantibus aurum
   nec sufferre queat maioris pondera gemmae,
   30
   difficile est saturam non scribere. nam quis iniquae
   tam patiens urbis, tam ferreus, ut teneat se,
   causidici noua cum ueniat lectica Mathonis
   plena ipso, post hunc magni delator amici
   et cito rapturus de nobilitate comesa
   35
   quod superest, quem Massa timet, quem munere
   palpat Carus et a trepido Thymele summissa Latino;
   cum te summoueant qui testamenta merentur
   noctibus, in caelum quos euehit optima summi
   nunc uia processus, uetulae uesica beatae?
   40
   unciolam Proculeius habet, sed Gillo deuncem,
   partes quisque suas ad mensuram inguinis heres.
   accipiat sane mercedem sanguinis et sic
   palleat ut nudis pressit qui calcibus anguem
   aut Lugudunensem rhetor dicturus ad aram.
   45
   quid referam quanta siccum iecur ardeat ira,
   cum populum gregibus comitum premit hic spoliator
   pupilli prostantis et hic damnatus inani
   iudicio? quid enim saluis infamia nummis?
   exul ab octaua Marius bibit et fruitur dis
   50
   iratis, at tu uictrix, prouincia, ploras.
   haec ego non credam Venusina digna lucerna?
   haec ego non agitem? sed quid magis? Heracleas
   aut Diomedeas aut mugitum labyrinthi
   et mare percussum puero fabrumque uolantem,
   55
   cum leno accipiat moechi bona, si capiendi
   ius nullum uxori, doctus spectare lacunar,
   doctus et ad calicem uigilanti stertere naso;
   cum fas esse putet curam sperare cohortis
   qui bona donauit praesepibus et caret omni
   60
   maiorum censu, dum peruolat axe citato
   Flaminiam puer Automedon? nam lora tenebat
   ipse, lacernatae cum se iactaret amicae.
   nonne libet medio ceras inplere capaces
   quadriuio, cum iam sexta ceruice feratur
   65
   hinc atque inde patens ac nuda paene cathedra
   et multum referens de Maecenate supino
   signator falsi, qui se lautum atque beatum
   exiguis tabulis et gemma fecerit uda?
   occurrit matrona potens, quae molle Calenum
   70
   porrectura uiro miscet sitiente rubetam
   instituitque rudes melior Lucusta propinquas
   per famam et populum nigros efferre maritos.
   aude aliquid breuibus Gyaris et carcere dignum,
   si uis esse aliquid. probitas laudatur et alget;
   75
   criminibus debent hortos, praetoria, mensas,
   argentum uetus et stantem extrapocula caprum.
   quem patitur dormire nurus corruptor auarae,
   quem sponsae turpes et praetextatus adulter?
   si natura negat, facit indignatio uersum
   80
   qualemcumque potest, quales ego uel Cluuienus.
   ex quo Deucalion nimbis tollentibus aequor
   nauigio montem ascendit sortesque poposcit
   paulatimque anima caluerunt mollia saxa
   et maribus nudas ostendit Pyrrha puellas,
   85
   quidquid agunt homines, uotum, timor, ira, uoluptas,
   gaudia, discursus, nostri farrago libelli est.
   et quando uberior uitiorum copia? quando
   maior auaritiae patuit sinus? alea quando
   hos animos? neque enim loculis comitantibus itur
   90
   ad casum tabulae, posita sed luditur arca.
   proelia quanta illic dispensatore uidebis
   armigero! simplexne furor sestertia centum
   perdere et horrenti tunicam non reddere seruo?
   quis totidem erexit uillas, quis fercula septem
   95
   secreto cenauit auus? nunc sportula primo
   limine parua sedet turbae rapienda togatae.
   ille tamen faciem prius inspicit et trepidat ne
   suppositus uenias ac falso nomine poscas:
   agnitus accipies. iubet a praecone uocari
   100
   ipsos Troiugenas, nam uexant limen et ipsi
   nobiscum. 'da praetori, da deinde tribuno.'
   sed libertinus prior est. 'prior' inquit 'ego adsum.
   cur timeam dubitemue locum defendere, quamuis
   natus ad Euphraten, molles quod in aure fenestrae
   105
   arguerint, licet ipse negem? sed quinque tabernae
   quadringenta parant. quid confert purpura maior
   optandum, si Laurenti custodit in agro
   conductas Coruinus ouis, ego possideo plus
   Pallante et Licinis?' expectent ergo tribuni,
   110
   uincant diuitiae, sacro ne cedat honori
   nuper in hanc urbem pedibus qui uenerat albis,
   quandoquidem inter nos sanctissima diuitiarum
   maiestas, etsi funesta Pecunia templo
   nondum habitat, nullas nummorum ereximus aras,
   115
   ut colitur Pax atque Fides, Victoria, Virtus
   quaeque salutato crepitat Concordia nido.
   sed cum summus honor finito conputet anno,
   sportula quid referat, quantum rationibus addat,
   quid facient comites quibus hinc toga, calceus hinc est
   120
   et panis fumusque domi? densissima centum
   quadrantes lectica petit, sequiturque maritum
   languida uel praegnas et circumducitur uxor.
   hic petit absenti nota iam callidus arte
   ostendens uacuam et clausam pro coniuge sellam.
   125
   'Galla mea est' inquit, 'citius dimitte. moraris?
   profer, Galla, caput. noli uexare, quiescet.'
   ipse dies pulchro distinguitur ordine rerum:
   sportula, deinde forum iurisque peritus Apollo
   atque triumphales, inter quas ausus habere
   130
   nescio quis titulos Aegyptius atque Arabarches,
   cuius ad effigiem non tantum meiiere fas est.
   uestibulis abeunt ueteres lassique clientes
   uotaque deponunt, quamquam longissima cenae
   spes homini; caulis miseris atque ignis emendus.
   135
   optima siluarum interea pelagique uorabit
   rex horum uacuisque toris tantum ipse iacebit.
   nam de tot pulchris et latis orbibus et tam
   antiquis una comedunt patrimonia mensa.
   nullus iam parasitus erit. sed quis ferat istas
   140
   luxuriae sordes? quanta est gula quae sibi totos
   ponit apros, animal propter conuiuia natum!
   poena tamen praesens, cum tu deponis amictus
   turgidus et crudum pauonem in balnea portas.
   hinc subitae mortes atque intestata senectus.
   145
   it noua nec tristis per cunctas fabula cenas;
   ducitur iratis plaudendum funus amicis.
   nil erit ulterius quod nostris moribus addat
   posteritas, eadem facient cupientque minores,
   omne in praecipiti uitium stetit. utere uelis,
   150
   totos pande sinus. dices hic forsitan 'unde
   ingenium par materiae? unde illa priorum
   scribendi quodcumque animo flagrante liberet
   simplicitas? "cuius non audeo dicere nomen?
   quid refert dictis ignoscat Mucius an non?"
   155
   pone Tigillinum, taeda lucebis in illa
   qua stantes ardent qui fixo gutture fumant,
   et latum media sulcum deducit harena.'
   qui dedit ergo tribus patruis aconita, uehatur
   pensilibus plumis atque illinc despiciat nos?
   160
   'cum ueniet contra, digito compesce labellum:
   accusator erit qui uerbum dixerit "hic est."
   securus licet Aenean Rutulumque ferocem
   committas, nulli grauis est percussus Achilles
   aut multum quaesitus Hylas urnamque secutus:
   165
   ense uelut stricto quotiens Lucilius ardens
   infremuit, rubet auditor cui frigida mens est
   criminibus, tacita sudant praecordia culpa.
   inde ira et lacrimae. tecum prius ergo uoluta
   haec animo ante tubas: galeatum sero duelli
   170
   paenitet.' experiar quid concedatur in illos
   quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina.

SATVRA II

   Vltra Sauromatas fugere hinc libet et glacialem
   Oceanum, quotiens aliquid de moribus audent
   qui Curios simulant et Bacchanalia uiuunt.
   indocti primum, quamquam plena omnia gypso
   5
   Chrysippi inuenias; nam perfectissimus horum,
   si quis Aristotelen similem uel Pittacon emit
   et iubet archetypos pluteum seruare Cleanthas.
   frontis nulla fides; quis enim non uicus abundat
   tristibus obscenis? castigas turpia, cum sis
   10
   inter Socraticos notissima fossa cinaedos?
   hispida membra quidem et durae per bracchia saetae
   promittunt atrocem animum, sed podice leui
   caeduntur tumidae medico ridente mariscae.
   rarus sermo illis et magna libido tacendi
   15
   atque supercilio breuior coma. uerius ergo
   et magis ingenue Peribomius; hunc ego fatis
   inputo, qui uultu morbum incessuque fatetur.
   horum simplicitas miserabilis, his furor ipse
   dat ueniam; sed peiiores, qui talia uerbis
   20
   Herculis inuadunt et de uirtute locuti
   clunem agitant. 'ego te ceuentem, Sexte, uerebor?'
   infamis Varillus ait, 'quo deterior te?'
   loripedem rectus derideat, Aethiopem albus.
   quis tulerit Gracchos de seditione querentes?
   25
   quis caelum terris non misceat et mare caelo
   si fur displiceat Verri, homicida Miloni,
   Clodius accuset moechos, Catilina Cethegum,
   in tabulam Sullae si dicant discipuli tres?
   qualis erat nuper tragico pollutus adulter
   30
   concubitu, qui tunc leges reuocabat amaras
   omnibus atque ipsis Veneri Martique timendas,
   cum tot abortiuis fecundam Iulia uuluam
   solueret et patruo similes effunderet offas.
   nonne igitur iure ac merito uitia ultima fictos
   35
   contemnunt Scauros et castigata remordent?
   non tulit ex illis toruum Laronia quendam
   clamantem totiens 'ubi nunc, lex Iulia, dormis?'
   atque ita subridens: 'felicia tempora, quae te
   moribus opponunt. habeat iam Roma pudorem:
   40
   tertius e caelo cecidit Cato. sed tamen unde
   haec emis, hirsuto spirant opobalsama collo
   quae tibi? ne pudeat dominum monstrare tabernae.
   quod si uexantur leges ac iura, citari
   ante omnis debet Scantinia. respice primum
   45
   et scrutare uiros, faciunt nam plura; sed illos
   defendit numerus iunctaeque umbone phalanges.
   magna inter molles concordia. non erit ullum
   exemplum in nostro tam detestabile sexu.
   Tedia non lambit Cluuiam nec Flora Catullam:
   50
   Hispo subit iuuenes et morbo pallet utroque.
   numquid nos agimus causas, ciuilia iura
   nouimus aut ullo strepitu fora uestra mouemus?
   luctantur paucae, comedunt coloephia paucae.
   uos lanam trahitis calathisque peracta refertis
   55
   uellera, uos tenui praegnantem stamine fusum
   Penelope melius, leuius torquetis Arachne,
   horrida quale facit residens in codice paelex.
   notum est cur solo tabulas inpleuerit Hister
   liberto, dederit uiuus cur multa puellae.
   60
   diues erit magno quae dormit tertia lecto.
   tu nube atque tace: donant arcana cylindros.
   de nobis post haec tristis sententia fertur?
   dat ueniam coruis, uexat censura columbas.'
   fugerunt trepidi uera ac manifesta canentem
   65
   Stoicidae; quid enim falsi Laronia? sed quid
   non facient alii, cum tu multicia sumas,
   Cretice, et hanc uestem populo mirante perores
   in Proculas et Pollittas? est moecha Fabulla;
   damnetur, si uis, etiam Carfinia: talem
   70
   non sumet damnata togam. 'sed Iulius ardet,
   aestuo.' nudus agas: minus est insania turpis.
   en habitum quo te leges ac iura ferentem
   uulneribus crudis populus modo uictor et illud
   montanum positis audiret uulgus aratris.
   75
   quid non proclames, in corpore iudicis ista
   si uideas? quaero an deceant multicia testem.
   acer et indomitus libertatisque magister,
   Cretice, perluces. dedit hanc contagio labem
   et dabit in plures, sicut grex totus in agris
   80
   unius scabie cadit et porrigine porci
   uuaque conspecta liuorem ducit ab uua.
   foedius hoc aliquid quandoque audebis amictu;
   nemo repente fuit turpissimus. accipient te
   paulatim qui longa domi redimicula sumunt
   85
   frontibus et toto posuere monilia collo
   atque bonam tenerae placant abdomine porcae
   et magno cratere deam. sed more sinistro
   exagitata procul non intrat femina limen:
   solis ara deae maribus patet. 'ite, profanae,'
   90
   clamatur, 'nullo gemit hic tibicina cornu.'
   talia secreta coluerunt orgia taeda
   Cecropiam soliti Baptae lassare Cotyton.
   ille supercilium madida fuligine tinctum
   obliqua producit acu pingitque trementis
   95
   attollens oculos; uitreo bibit ille priapo
   reticulumque comis auratum ingentibus implet
   caerulea indutus scutulata aut galbina rasa
   et per Iunonem domini iurante ministro;
   ille tenet speculum, pathici gestamen Othonis,
   100
   Actoris Aurunci spolium, quo se ille uidebat
   armatum, cum iam tolli uexilla iuberet.
   res memoranda nouis annalibus atque recenti
   historia, speculum ciuilis sarcina belli.
   nimirum summi ducis est occidere Galbam
   105
   et curare cutem, summi constantia ciuis
   Bebriaci campis solium adfectare Palati
   et pressum in faciem digitis extendere panem,
   quod nec in Assyrio pharetrata Sameramis orbe
   maesta nec Actiaca fecit Cleopatra carina.
   110
   hic nullus uerbis pudor aut reuerentia mensae,
   hic turpis Cybeles et fracta uoce loquendi
   libertas et crine senex fanaticus albo
   sacrorum antistes, rarum ac memorabile magni
   gutturis exemplum conducendusque magister.
   115
   quid tamen expectant, Phrygio quos tempus erat
   iam more superuacuam cultris abrumpere carnem?
   quadringenta dedit Gracchus sestertia dotem
   cornicini, siue hic recto cantauerat aere;
   signatae tabulae, dictum 'feliciter,' ingens
   120
   cena sedet, gremio iacuit noua nupta mariti.
   o proceres, censore opus est an haruspice nobis?
   scilicet horreres maioraque monstra putares,
   si mulier uitulum uel si bos ederet agnum?
   segmenta et longos habitus et flammea sumit
   125
   arcano qui sacra ferens nutantia loro
   sudauit clipeis ancilibus. o pater urbis,
   unde nefas tantum Latiis pastoribus? unde
   haec tetigit, Gradiue, tuos urtica nepotes?
   traditur ecce uiro clarus genere atque opibus uir,
   130
   nec galeam quassas nec terram cuspide pulsas
   nec quereris patri. uade ergo et cede seueri
   iugeribus campi, quem neglegis. 'officium cras
   primo sole mihi peragendum in ualle Quirini.'
   quae causa officii? 'quid quaeris? nubit amicus
   135
   nec multos adhibet.' liceat modo uiuere, fient,
   fient ista palam, cupient et in acta referri.
   interea tormentum ingens nubentibus haeret
   quod nequeant parere et partu retinere maritos.
   sed melius, quod nil animis in corpora iuris
   140
   natura indulget: steriles moriuntur, et illis
   turgida non prodest condita pyxide Lyde,
   nec prodest agili palmas praebere luperco.
   uicit et hoc monstrum tunicati fuscina Gracchi,
   lustrauitque fuga mediam gladiator harenam
   145
   et Capitolinis generosior et Marcellis
   et Catuli Paulique minoribus et Fabiis et
   omnibus ad podium spectantibus, his licet ipsum
   admoueas cuius tunc munere retia misit.
   esse aliquos manes et subterranea regna,
   150
   Cocytum et Stygio ranas in gurgite nigras,
   atque una transire uadum tot milia cumba
   nec pueri credunt, nisi qui nondum aere lauantur.
   sed tu uera puta: Curius quid sentit et ambo
   Scipiadae, quid Fabricius manesque Camilli,
   155
   quid Cremerae legio et Cannis consumpta iuuentus,
   tot bellorum animae, quotiens hinc talis ad illos
   umbra uenit? cuperent lustrari, si qua darentur
   sulpura cum taedis et si foret umida laurus.
   illic heu miseri traducimur. arma quidem ultra
   160
   litora Iuuernae promouimus et modo captas
   Orcadas ac minima contentos nocte Britannos,
   sed quae nunc populi fiunt uictoris in urbe
   non faciunt illi quos uicimus. et tamen unus
   Armenius Zalaces cunctis narratur ephebis
   165
   mollior ardenti sese indulsisse tribuno.
   aspice quid faciant commercia: uenerat obses,
   hic fiunt homines. nam si mora longior urbem
   indulsit pueris, non umquam derit amator.
   mittentur bracae, cultelli, frena, flagellum:
   170
   sic praetextatos referunt Artaxata mores.

SATVRA III

   Quamuis digressu ueteris confusus amici
   laudo tamen, uacuis quod sedem figere Cumis
   destinet atque unum ciuem donare Sibyllae.
   ianua Baiarum est et gratum litus amoeni
   5
   secessus. ego uel Prochytam praepono Suburae;
   nam quid tam miserum, tam solum uidimus, ut non
   deterius credas horrere incendia, lapsus
   tectorum adsiduos ac mille pericula saeuae
   urbis et Augusto recitantes mense poetas?
   10
   sed dum tota domus raeda componitur una,
   substitit ad ueteres arcus madidamque Capenam.
   hic, ubi nocturnae Numa constituebat amicae
   (nunc sacri fontis nemus et delubra locantur
   Iudaeis, quorum cophinus fenumque supellex;
   15
   omnis enim populo mercedem pendere iussa est
   arbor et eiectis mendicat silua Camenis),
   in uallem Egeriae descendimus et speluncas
   dissimiles ueris. quanto praesentius esset
   numen aquis, uiridi si margine cluderet undas
   20
   herba nec ingenuum uiolarent marmora tofum.
        hic tunc Vmbricius 'quando artibus' inquit 'honestis
   nullus in urbe locus, nulla emolumenta laborum,
   res hodie minor est here quam fuit atque eadem cras
   deteret exiguis aliquid, proponimus illuc
   25
   ire, fatigatas ubi Daedalus exuit alas,
   dum noua canities, dum prima et recta senectus,
   dum superest Lachesi quod torqueat et pedibus me
   porto meis nullo dextram subeunte bacillo.
   cedamus patria. uiuant Artorius istic
   30
   et Catulus, maneant qui nigrum in candida uertunt,
   quis facile est aedem conducere, flumina, portus,
   siccandam eluuiem, portandum ad busta cadauer,
   et praebere caput domina uenale sub hasta.
   quondam hi cornicines et municipalis harenae
   35
   perpetui comites notaeque per oppida buccae
   munera nunc edunt et, uerso pollice uulgus
   cum iubet, occidunt populariter; inde reuersi
   conducunt foricas, et cur non omnia? cum sint
   quales ex humili magna ad fastigia rerum
   40
   extollit quotiens uoluit Fortuna iocari.
        quid Romae faciam? mentiri nescio; librum,
   si malus est, nequeo laudare et poscere; motus
   astrorum ignoro; funus promittere patris
   nec uolo nec possum; ranarum uiscera numquam
   45
   inspexi; ferre ad nuptam quae mittit adulter,
   quae mandat, norunt alii; me nemo ministro
   fur erit, atque ideo nulli comes exeo tamquam
   mancus et extinctae corpus non utile dextrae.
   quis nunc diligitur nisi conscius et cui feruens
   50
   aestuat occultis animus semperque tacendis?
   nil tibi se debere putat, nil conferet umquam,
   participem qui te secreti fecit honesti.
   carus erit Verri qui Verrem tempore quo uult
   accusare potest. tanti tibi non sit opaci
   55
   omnis harena Tagi quodque in mare uoluitur aurum,
   ut somno careas ponendaque praemia sumas
   tristis et a magno semper timearis amico.
        quae nunc diuitibus gens acceptissima nostris
   et quos praecipue fugiam, properabo fateri,
   60
   nec pudor obstabit. non possum ferre, Quirites,
   Graecam urbem. quamuis quota portio faecis Achaei?
   iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes
   et linguam et mores et cum tibicine chordas
   obliquas nec non gentilia tympana secum
   65
   uexit et ad circum iussas prostare puellas.
   ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra.
   rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirine,
   et ceromatico fert niceteria collo.
   hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta,
   70
   hic Andro, ille Samo, hic Trallibus aut Alabandis,
   Esquilias dictumque petunt a uimine collem,
   uiscera magnarum domuum dominique futuri.
   ingenium uelox, audacia perdita, sermo
   promptus et Isaeo torrentior. ede quid illum
   75
   esse putes. quemuis hominem secum attulit ad nos:
   grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes,
   augur, schoenobates, medicus, magus, omnia nouit
   Graeculus esuriens: in caelum iusseris ibit.
   in summa non Maurus erat neque Sarmata nec Thrax
   80
   qui sumpsit pinnas, mediis sed natus Athenis.
   horum ego non fugiam conchylia? me prior ille
   signabit fultusque toro meliore recumbet,
   aduectus Romam quo pruna et cottana uento?
   usque adeo nihil est quod nostra infantia caelum
   85
   hausit Auentini baca nutrita Sabina?
   quid quod adulandi gens prudentissima laudat
   sermonem indocti, faciem deformis amici,
   et longum inualidi collum ceruicibus aequat
   Herculis Antaeum procul a tellure tenentis,
   90
   miratur uocem angustam, qua deterius nec
   ille sonat quo mordetur gallina marito?
   haec eadem licet et nobis laudare, sed illis
   creditur. an melior cum Thaida sustinet aut cum
   uxorem comoedus agit uel Dorida nullo
   95
   cultam palliolo? mulier nempe ipsa uidetur,
   non persona, loqui: uacua et plana omnia dicas
   infra uentriculum et tenui distantia rima.
   nec tamen Antiochus nec erit mirabilis illic
   aut Stratocles aut cum molli Demetrius Haemo:
   100
   natio comoeda est. rides, maiore cachinno
   concutitur; flet, si lacrimas conspexit amici,
   nec dolet; igniculum brumae si tempore poscas,
   accipit endromidem; si dixeris "aestuo," sudat.
   non sumus ergo pares: melior, qui semper et omni
   105
   nocte dieque potest aliena sumere uultum
   a facie, iactare manus laudare paratus,
   si bene ructauit, si rectum minxit amicus,
   si trulla inuerso crepitum dedit aurea fundo.
   praeterea sanctum nihil est ab inguine tutum,
   110
   non matrona laris, non filia uirgo, nec ipse
   sponsus leuis adhuc, non filius ante pudicus.
   horum si nihil est, auiam resupinat amici.
   [scire uolunt secreta domus atque inde timeri.]
   et quoniam coepit Graecorum mentio, transi
   115
   gymnasia atque audi facinus maioris abollae.
   Stoicus occidit Baream delator amicum
   discipulumque senex ripa nutritus in illa
   ad quam Gorgonei delapsa est pinna caballi.
   non est Romano cuiquam locus hic, ubi regnat
   120
   Protogenes aliquis uel Diphilus aut Hermarchus,
   qui gentis uitio numquam partitur amicum,
   solus habet. nam cum facilem stillauit in aurem
   exiguum de naturae patriaeque ueneno,
   limine summoueor, perierunt tempora longi
   125
   seruitii; nusquam minor est iactura clientis.
        quod porro officium, ne nobis blandiar, aut quod
   pauperis hic meritum, si curet nocte togatus
   currere, cum praetor lictorem inpellat et ire
   praecipitem iubeat dudum uigilantibus orbis,
   130
   ne prior Albinam et Modiam collega salutet?
   diuitis hic seruo cludit latus ingenuorum
   filius; alter enim quantum in legione tribuni
   accipiunt donat Caluinae uel Catienae,
   ut semel aut iterum super illam palpitet; at tu,
   135
   cum tibi uestiti facies scorti placet, haeres
   et dubitas alta Chionen deducere sella.
   da testem Romae tam sanctum quam fuit hospes
   numinis Idaei, procedat uel Numa uel qui
   seruauit trepidam flagranti ex aede Mineruam:
   140
   protinus ad censum, de moribus ultima fiet
   quaestio. "quot pascit seruos? quot possidet agri
   iugera? quam multa magnaque paropside cenat?"
   quantum quisque sua nummorum seruat in arca,
   tantum habet et fidei. iures licet et Samothracum
   145
   et nostrorum aras, contemnere fulmina pauper
   creditur atque deos dis ignoscentibus ipsis.
   quid quod materiam praebet causasque iocorum
   omnibus hic idem, si foeda et scissa lacerna,
   si toga sordidula est et rupta calceus alter
   150
   pelle patet, uel si consuto uolnere crassum
   atque recens linum ostendit non una cicatrix?
   nil habet infelix paupertas durius in se
   quam quod ridiculos homines facit. "exeat" inquit,
   "si pudor est, et de puluino surgat equestri,
   155
   cuius res legi non sufficit, et sedeant hic
   lenonum pueri quocumque ex fornice nati,
   hic plaudat nitidus praeconis filius inter
   pinnirapi cultos iuuenes iuuenesque lanistae."
   sic libitum uano, qui nos distinxit, Othoni.
   160
   quis gener hic placuit censu minor atque puellae
   sarcinulis inpar? quis pauper scribitur heres?
   quando in consilio est aedilibus? agmine facto
   debuerant olim tenues migrasse Quirites.
   haut facile emergunt quorum uirtutibus obstat
   165
   res angusta domi, sed Romae durior illis
   conatus: magno hospitium miserabile, magno
   seruorum uentres, et frugi cenula magno.
   fictilibus cenare pudet, quod turpe negabis
   translatus subito ad Marsos mensamque Sabellam
   170
   contentusque illic Veneto duroque cucullo.
   pars magna Italiae est, si uerum admittimus, in qua
   nemo togam sumit nisi mortuus. ipsa dierum
   festorum herboso colitur si quando theatro
   maiestas tandemque redit ad pulpita notum
   175
   exodium, cum personae pallentis hiatum
   in gremio matris formidat rusticus infans,
   aequales habitus illic similesque uidebis
   orchestram et populum; clari uelamen honoris
   sufficiunt tunicae summis aedilibus albae.
   180
   hic ultra uires habitus nitor, hic aliquid plus
   quam satis est interdum aliena sumitur arca.
   commune id uitium est: hic uiuimus ambitiosa
   paupertate omnes. quid te moror? omnia Romae
   cum pretio. quid das, ut Cossum aliquando salutes,
   185
   ut te respiciat clauso Veiiento labello?
   ille metit barbam, crinem hic deponit amati;
   plena domus libis uenalibus: accipe et istud
   fermentum tibi habe. praestare tributa clientes
   cogimur et cultis augere peculia seruis.
   190
        quis timet aut timuit gelida Praeneste ruinam
   aut positis nemorosa inter iuga Volsiniis aut
   simplicibus Gabiis aut proni Tiburis arce?
   nos urbem colimus tenui tibicine fultam
   magna parte sui; nam sic labentibus obstat
   195
   uilicus et, ueteris rimae cum texit hiatum,
   securos pendente iubet dormire ruina.
   uiuendum est illic, ubi nulla incendia, nulli
   nocte metus. iam poscit aquam, iam friuola transfert
   Vcalegon, tabulata tibi iam tertia fumant:
   200
   tu nescis; nam si gradibus trepidatur ab imis,
   ultimus ardebit quem tegula sola tuetur
   a pluuia, molles ubi reddunt oua columbae.
   lectus erat Cordo Procula minor, urceoli sex
   ornamentum abaci, nec non et paruulus infra
   205
   cantharus et recubans sub eodem marmore Chiron,
   iamque uetus Graecos seruabat cista libellos
   et diuina opici rodebant carmina mures.
   nil habuit Cordus, quis enim negat? et tamen illud
   perdidit infelix totum nihil. ultimus autem
   210
   aerumnae cumulus, quod nudum et frusta rogantem
   nemo cibo, nemo hospitio tectoque iuuabit.
   si magna Asturici cecidit domus, horrida mater,
   pullati proceres, differt uadimonia praetor.
   tum gemimus casus urbis, tunc odimus ignem.
   215
   ardet adhuc, et iam accurrit qui marmora donet,
   conferat inpensas; hic nuda et candida signa,
   hic aliquid praeclarum Euphranoris et Polycliti,
   haec Asianorum uetera ornamenta deorum,
   hic libros dabit et forulos mediamque Mineruam,
   220
   hic modium argenti. meliora ac plura reponit
   Persicus orborum lautissimus et merito iam
   suspectus tamquam ipse suas incenderit aedes.
   si potes auelli circensibus, optima Sorae
   aut Fabrateriae domus aut Frusinone paratur
   225
   quanti nunc tenebras unum conducis in annum.
   hortulus hic puteusque breuis nec reste mouendus
   in tenuis plantas facili diffunditur haustu.
   uiue bidentis amans et culti uilicus horti
   unde epulum possis centum dare Pythagoreis.
   230
   est aliquid, quocumque loco, quocumque recessu,
   unius sese dominum fecisse lacertae.
        plurimus hic aeger moritur uigilando (sed ipsum
   languorem peperit cibus inperfectus et haerens
   ardenti stomacho); nam quae meritoria somnum
   235
   admittunt? magnis opibus dormitur in urbe.
   inde caput morbi. raedarum transitus arto
   uicorum in flexu et stantis conuicia mandrae
   eripient somnum Druso uitulisque marinis.
   si uocat officium, turba cedente uehetur
   240
   diues et ingenti curret super ora Liburna
   atque obiter leget aut scribet uel dormiet intus;
   namque facit somnum clausa lectica fenestra.
   ante tamen ueniet: nobis properantibus obstat
   unda prior, magno populus premit agmine lumbos
   245
   qui sequitur; ferit hic cubito, ferit assere duro
   alter, at hic tignum capiti incutit, ille metretam.
   pinguia crura luto, planta mox undique magna
   calcor, et in digito clauus mihi militis haeret.
   nonne uides quanto celebretur sportula fumo?
   250
   centum conuiuae, sequitur sua quemque culina.
   Corbulo uix ferret tot uasa ingentia, tot res
   inpositas capiti, quas recto uertice portat
   seruulus infelix et cursu uentilat ignem.
   scinduntur tunicae sartae modo, longa coruscat
   255
   serraco ueniente abies, atque altera pinum
   plaustra uehunt; nutant alte populoque minantur.
   nam si procubuit qui saxa Ligustica portat
   axis et euersum fudit super agmina montem,
   quid superest de corporibus? quis membra, quis ossa
   260
   inuenit? obtritum uolgi perit omne cadauer
   more animae. domus interea secura patellas
   iam lauat et bucca foculum excitat et sonat unctis
   striglibus et pleno componit lintea guto.
   haec inter pueros uarie properantur, at ille
   265
   iam sedet in ripa taetrumque nouicius horret
   porthmea nec sperat caenosi gurgitis alnum
   infelix nec habet quem porrigat ore trientem.
        respice nunc alia ac diuersa pericula noctis:
   quod spatium tectis sublimibus unde cerebrum
   270
   testa ferit, quotiens rimosa et curta fenestris
   uasa cadant, quanto percussum pondere signent
   et laedant silicem. possis ignauus haberi
   et subiti casus inprouidus, ad cenam si
   intestatus eas: adeo tot fata, quot illa
   275
   nocte patent uigiles te praetereunte fenestrae.
   ergo optes uotumque feras miserabile tecum,
   ut sint contentae patulas defundere pelues.
   ebrius ac petulans, qui nullum forte cecidit,
   dat poenas, noctem patitur lugentis amicum
   280
   Pelidae, cubat in faciem, mox deinde supinus:
   [ergo non aliter poterit dormire; quibusdam]
   somnum rixa facit. sed quamuis inprobus annis
   atque mero feruens cauet hunc quem coccina laena
   uitari iubet et comitum longissimus ordo,
   285
   multum praeterea flammarum et aenea lampas.
   me, quem luna solet deducere uel breue lumen
   candelae, cuius dispenso et tempero filum,
   contemnit. miserae cognosce prohoemia rixae,
   si rixa est, ubi tu pulsas, ego uapulo tantum.
   290
   stat contra starique iubet. parere necesse est;
   nam quid agas, cum te furiosus cogat et idem
   fortior? "unde uenis" exclamat, "cuius aceto,
   cuius conche tumes? quis tecum sectile porrum
   sutor et elixi ueruecis labra comedit?
   295
   nil mihi respondes? aut dic aut accipe calcem.
   ede ubi consistas: in qua te quaero proseucha?"
   dicere si temptes aliquid tacitusue recedas,
   tantumdem est: feriunt pariter, uadimonia deinde
   irati faciunt. libertas pauperis haec est:
   300
   pulsatus rogat et pugnis concisus adorat
   ut liceat paucis cum dentibus inde reuerti.
   nec tamen haec tantum metuas; nam qui spoliet te
   non derit clausis domibus postquam omnis ubique
   fixa catenatae siluit compago tabernae.
   305
   interdum et ferro subitus grassator agit rem:
   armato quotiens tutae custode tenentur
   et Pomptina palus et Gallinaria pinus,
   sic inde huc omnes tamquam ad uiuaria currunt.
   qua fornace graues, qua non incude catenae?
   310
   maximus in uinclis ferri modus, ut timeas ne
   uomer deficiat, ne marra et sarcula desint.
   felices proauorum atauos, felicia dicas
   saecula quae quondam sub regibus atque tribunis
   uiderunt uno contentam carcere Romam.
   315
        his alias poteram et pluris subnectere causas,
   sed iumenta uocant et sol inclinat. eundum est;
   nam mihi commota iamdudum mulio uirga
   adnuit. ergo uale nostri memor, et quotiens te
   Roma tuo refici properantem reddet Aquino,
   320
   me quoque ad Heluinam Cererem uestramque Dianam
   conuerte a Cumis. saturarum ego, ni pudet illas,
   auditor gelidos ueniam caligatus in agros.'

SATVRA IV

   Ecce iterum Crispinus, et est mihi saepe uocandus
   ad partes, monstrum nulla uirtute redemptum
   a uitiis, aegrae solaque libidine fortes
   deliciae, uiduas tantum aspernatus adulter.
   5
   quid refert igitur, quantis iumenta fatiget
   porticibus, quanta nemorum uectetur in umbra,
   iugera quot uicina foro, quas emerit aedes
   [nemo malus felix, minime corruptor et idem]
   incestus, cum quo nuper uittata iacebat
   10
   sanguine adhuc uiuo terram subitura sacerdos?
   sed nunc de factis leuioribus. et tamen alter
   si fecisset idem caderet sub iudice morum;
   nam, quod turpe bonis Titio Seiioque, decebat
   Crispinum. quid agas, cum dira et foedior omni
   15
   crimine persona est? mullum sex milibus emit,
   aequantem sane paribus sestertia libris,
   ut perhibent qui de magnis maiora locuntur.
   consilium laudo artificis, si munere tanto
   praecipuam in tabulis ceram senis abstulit orbi;
   20
   est ratio ulterior, magnae si misit amicae,
   quae uehitur cluso latis specularibus antro.
   nil tale expectes: emit sibi. multa uidemus
   quae miser et frugi non fecit Apicius. hoc tu
   succinctus patria quondam, Crispine, papyro?
   25
   hoc pretio squamae? potuit fortasse minoris
   piscator quam piscis emi; prouincia tanti
   uendit agros, sed maiores Apulia uendit.
   qualis tunc epulas ipsum gluttisse putamus
   induperatorem, cum tot sestertia, partem
   30
   exiguam et modicae sumptam de margine cenae,
   purpureus magni ructarit scurra Palati,
   iam princeps equitum, magna qui uoce solebat
   uendere municipes fracta de merce siluros?
   incipe, Calliope. licet et considere: non est
   35
   cantandum, res uera agitur. narrate, puellae
   Pierides, prosit mihi uos dixisse puellas.
   cum iam semianimum laceraret Flauius orbem
   ultimus et caluo seruiret Roma Neroni,
   incidit Hadriaci spatium admirabile rhombi
   40
   ante domum Veneris, quam Dorica sustinet Ancon,
   impleuitque sinus; neque enim minor haeserat illis
   quos operit glacies Maeotica ruptaque tandem
   solibus effundit torrentis ad ostia Ponti
   desidia tardos et longo frigore pingues.
   45
   destinat hoc monstrum cumbae linique magister
   pontifici summo. quis enim proponere talem
   aut emere auderet, cum plena et litora multo
   delatore forent? dispersi protinus algae
   inquisitores agerent cum remige nudo,
   50
   non dubitaturi fugitiuum dicere piscem
   depastumque diu uiuaria Caesaris, inde
   elapsum ueterem ad dominum debere reuerti.
   si quid Palfurio, si credimus Armillato,
   quidquid conspicuum pulchrumque est aequore toto
   55
   res fisci est, ubicumque natat. donabitur ergo,
   ne pereat. iam letifero cedente pruinis
   autumno, iam quartanam sperantibus aegris,
   stridebat deformis hiems praedamque recentem
   seruabat; tamen hic properat, uelut urgueat auster.
   60
   utque lacus suberant, ubi quamquam diruta seruat
   ignem Troianum et Vestam colit Alba minorem,
   obstitit intranti miratrix turba parumper.
   ut cessit, facili patuerunt cardine ualuae;
   exclusi spectant admissa obsonia patres.
   65
   itur ad Atriden. tum Picens 'accipe' dixit
   'priuatis maiora focis. genialis agatur
   iste dies. propera stomachum laxare sagina
   et tua seruatum consume in saecula rhombum.
   ipse capi uoluit.' quid apertius? et tamen illi
   70
   surgebant cristae. nihil est quod credere de se
   non possit cum laudatur dis aequa potestas.
   sed derat pisci patinae mensura. uocantur
   ergo in consilium proceres, quos oderat ille,
   in quorum facie miserae magnaeque sedebat
   75
   pallor amicitiae. primus clamante Liburno
   'currite, iam sedit' rapta properabat abolla
   Pegasus, attonitae positus modo uilicus urbi.
   anne aliud tum praefecti? quorum optimus atque
   interpres legum sanctissimus omnia, quamquam
   80
   temporibus diris, tractanda putabat inermi
   iustitia. uenit et Crispi iucunda senectus,
   cuius erant mores qualis facundia, mite
   ingenium. maria ac terras populosque regenti
   quis comes utilior, si clade et peste sub illa
   85
   saeuitiam damnare et honestum adferre liceret
   consilium? sed quid uiolentius aure tyranni,
   cum quo de pluuiis aut aestibus aut nimboso
   uere locuturi fatum pendebat amici?
   ille igitur numquam derexit bracchia contra
   90
   torrentem, nec ciuis erat qui libera posset
   uerba animi proferre et uitam inpendere uero.
   sic multas hiemes atque octogensima uidit
   solstitia, his armis illa quoque tutus in aula.
   proximus eiusdem properabat Acilius aeui
   95
   cum iuuene indigno quem mors tam saeua maneret
   et domini gladiis tam festinata; sed olim
   prodigio par est in nobilitate senectus,
   unde fit ut malim fraterculus esse gigantis.
   profuit ergo nihil misero quod comminus ursos
   100
   figebat Numidas Albana nudus harena
   uenator. quis enim iam non intellegat artes
   patricias? quis priscum illud miratur acumen,
   Brute, tuum? facile est barbato inponere regi.
   nec melior uultu quamuis ignobilis ibat
   105
   Rubrius, offensae ueteris reus atque tacendae,
   et tamen inprobior saturam scribente cinaedo.
   Montani quoque uenter adest abdomine tardus,
   et matutino sudans Crispinus amomo
   quantum uix redolent duo funera, saeuior illo
   110
   Pompeius tenui iugulos aperire susurro,
   et qui uulturibus seruabat uiscera Dacis
   Fuscus marmorea meditatus proelia uilla,
   et cum mortifero prudens Veiiento Catullo,
   qui numquam uisae flagrabat amore puellae,
   115
   grande et conspicuum nostro quoque tempore monstrum,
   caecus adulator dirusque "a ponte" satelles,
   dignus Aricinos qui mendicaret ad axes
   blandaque deuexae iactaret basia raedae.
   nemo magis rhombum stupuit; nam plurima dixit
   120
   in laeuum conuersus, at illi dextra iacebat
   belua. sic pugnas Cilicis laudabat et ictus
   et pegma et pueros inde ad uelaria raptos.
   non cedit Veiiento, sed ut fanaticus oestro
   percussus, Bellona, tuo diuinat et 'ingens
   125
   omen habes' inquit 'magni clarique triumphi.
   regem aliquem capies, aut de temone Britanno
   excidet Aruiragus. peregrina est belua: cernis
   erectas in terga sudes?' hoc defuit unum
   Fabricio, patriam ut rhombi memoraret et annos.
   130
   'quidnam igitur censes? conciditur?' 'absit ab illo
   dedecus hoc' Montanus ait, 'testa alta paretur
   quae tenui muro spatiosum colligat orbem.
   debetur magnus patinae subitusque Prometheus.
   argillam atque rotam citius properate, sed ex hoc
   135
   tempore iam, Caesar, figuli tua castra sequantur.'
   uicit digna uiro sententia. nouerat ille
   luxuriam inperii ueterem noctesque Neronis
   iam medias aliamque famem, cum pulmo Falerno
   arderet. nulli maior fuit usus edendi
   140
   tempestate mea: Circeis nata forent an
   Lucrinum ad saxum Rutupinoue edita fundo
   ostrea callebat primo deprendere morsu,
   et semel aspecti litus dicebat echini.
   surgitur et misso proceres exire iubentur
   145
   consilio, quos Albanam dux magnus in arcem
   traxerat attonitos et festinare coactos,
   tamquam de Chattis aliquid toruisque Sygambris
   dicturus, tamquam ex diuersis partibus orbis
   anxia praecipiti uenisset epistula pinna.
   150
   atque utinam his potius nugis tota illa dedisset
   tempora saeuitiae, claras quibus abstulit urbi
   inlustresque animas inpune et uindice nullo.
   sed periit postquam cerdonibus esse timendus

  coeperat: hoc nocuit Lamiarum caede madenti.

SATVRA V

   Si te propositi nondum pudet atque eadem est mens,
   ut bona summa putes aliena uiuere quadra,
   si potes illa pati quae nec Sarmentus iniquas
   Caesaris ad mensas nec uilis Gabba tulisset,
   5
   quamuis iurato metuam tibi credere testi.
   uentre nihil noui frugalius; hoc tamen ipsum
   defecisse puta, quod inani sufficit aluo:
   nulla crepido uacat? nusquam pons et tegetis pars
   dimidia breuior? tantine iniuria cenae,
   10
   tam ieiuna fames, cum possit honestius illic
   et tremere et sordes farris mordere canini?
   primo fige loco, quod tu discumbere iussus
   mercedem solidam ueterum capis officiorum.
   fructus amicitiae magnae cibus: inputat hunc rex,
   15
   et quamuis rarum tamen inputat. ergo duos post
   si libuit menses neglectum adhibere clientem,
   tertia ne uacuo cessaret culcita lecto,
   'una simus' ait. uotorum summa. quid ultra
   quaeris? habet Trebius propter quod rumpere somnum
   20
   debeat et ligulas dimittere, sollicitus ne
   tota salutatrix iam turba peregerit orbem,
   sideribus dubiis aut illo tempore quo se
   frigida circumagunt pigri serraca Bootae.
   qualis cena tamen! uinum quod sucida nolit
   25
   lana pati: de conuiua Corybanta uidebis.
   iurgia proludunt, sed mox et pocula torques
   saucius et rubra deterges uulnera mappa,
   inter uos quotiens libertorumque cohortem
   pugna Saguntina feruet commissa lagona.
   30
   ipse capillato diffusum consule potat
   calcatamque tenet bellis socialibus uuam.
   cardiaco numquam cyathum missurus amico
   cras bibet Albanis aliquid de montibus aut de
   Setinis, cuius patriam titulumque senectus
   35
   deleuit multa ueteris fuligine testae,
   quale coronati Thrasea Heluidiusque bibebant
   Brutorum et Cassi natalibus. ipse capaces
   Heliadum crustas et inaequales berullo
   Virro tenet phialas: tibi non committitur aurum,
   40
   uel, si quando datur, custos adfixus ibidem,
   qui numeret gemmas, ungues obseruet acutos.
   da ueniam: praeclara illi laudatur iaspis.
   nam Virro, ut multi, gemmas ad pocula transfert
   a digitis, quas in uaginae fronte solebat
   45
   ponere zelotypo iuuenis praelatus Iarbae.
   tu Beneuentani sutoris nomen habentem
   siccabis calicem nasorum quattuor ac iam
   quassatum et rupto poscentem sulpura uitro.
   si stomachus domini feruet uinoque ciboque,
   50
   frigidior Geticis petitur decocta pruinis.
   non eadem uobis poni modo uina querebar?
   uos aliam potatis aquam. tibi pocula cursor
   Gaetulus dabit aut nigri manus ossea Mauri
   et cui per mediam nolis occurrere noctem,
   55
   cliuosae ueheris dum per monumenta Latinae.
   flos Asiae ante ipsum, pretio maiore paratus
   quam fuit et Tulli census pugnacis et Anci
   et, ne te teneam, Romanorum omnia regum
   friuola. quod cum ita sit, tu Gaetulum Ganymedem
   60
   respice, cum sities. nescit tot milibus emptus
   pauperibus miscere puer, sed forma, sed aetas
   digna supercilio. quando ad te peruenit ille?
   quando rogatus adest calidae gelidaeque minister?
   quippe indignatur ueteri parere clienti
   65
   quodque aliquid poscas et quod se stante recumbas.
   [maxima quaeque domus seruis est plena superbis.]
   ecce alius quanto porrexit murmure panem
   uix fractum, solidae iam mucida frusta farinae,
   quae genuinum agitent, non admittentia morsum.
   70
   sed tener et niueus mollique siligine fictus
   seruatur domino. dextram cohibere memento;
   salua sit artoptae reuerentia. finge tamen te
   inprobulum, superest illic qui ponere cogat:
   'uis tu consuetis, audax conuiua, canistris
   75
   impleri panisque tui nouisse colorem?'
   'scilicet hoc fuerat, propter quod saepe relicta
   coniuge per montem aduersum gelidasque cucurri
   Esquilias, fremeret saeua cum grandine uernus
   Iuppiter et multo stillaret paenula nimbo.'
   80
   aspice quam longo distinguat pectore lancem
   quae fertur domino squilla, et quibus undique saepta
   asparagis qua despiciat conuiuia cauda,
   dum uenit excelsi manibus sublata ministri.
   sed tibi dimidio constrictus cammarus ouo
   85
   ponitur exigua feralis cena patella.
   ipse Venafrano piscem perfundit, at hic qui
   pallidus adfertur misero tibi caulis olebit
   lanternam; illud enim uestris datur alueolis quod
   canna Micipsarum prora subuexit acuta,
   90
   propter quod Romae cum Boccare nemo lauatur,
   quod tutos etiam facit a serpentibus atris.
   mullus erit domini, quem misit Corsica uel quem
   Tauromenitanae rupes, quando omne peractum est
   et iam defecit nostrum mare, dum gula saeuit,
   95
   retibus adsiduis penitus scrutante macello
   proxima, nec patimur Tyrrhenum crescere piscem.
   instruit ergo focum prouincia, sumitur illinc
   quod captator emat Laenas, Aurelia uendat.
   Virroni muraena datur, quae maxima uenit
   100
   gurgite de Siculo; nam dum se continet Auster,
   dum sedet et siccat madidas in carcere pinnas,
   contemnunt mediam temeraria lina Charybdim:
   uos anguilla manet longae cognata colubrae
   aut "glacie aspersus" maculis Tiberinus et ipse
   105
   uernula riparum, pinguis torrente cloaca
   et solitus mediae cryptam penetrare Suburae.
   ipsi pauca uelim, facilem si praebeat aurem.
   nemo petit, modicis quae mittebantur amicis
   a Seneca, quae Piso bonus, quae Cotta solebat
   110
   largiri; namque et titulis et fascibus olim
   maior habebatur donandi gloria. solum
   poscimus ut cenes ciuiliter. hoc face et esto,
   esto, ut nunc multi, diues tibi, pauper amicis.
   anseris ante ipsum magni iecur, anseribus par
   115
   altilis, et flaui dignus ferro Meleagri
   spumat aper. post hunc tradentur tubera, si uer
   tunc erit et facient optata tonitrua cenas
   maiores. 'tibi habe frumentum' Alledius inquit,
   'o Libye, disiunge boues, dum tubera mittas.'
   120
   structorem interea, ne qua indignatio desit,
   saltantem spectes et chironomunta uolanti
   cultello, donec peragat dictata magistri
   omnia; nec minimo sane discrimine refert
   quo gestu lepores et quo gallina secetur.
   125
   duceris planta uelut ictus ab Hercule Cacus
   et ponere foris, si quid temptaueris umquam
   hiscere tamquam habeas tria nomina. quando propinat
   Virro tibi sumitue tuis contacta labellis
   pocula? quis uestrum temerarius usque adeo, quis
   130
   perditus, ut dicat regi 'bibe'? plurima sunt quae
   non audent homines pertusa dicere laena.
   quadringenta tibi si quis deus aut similis dis
   et melior fatis donaret homuncio, quantus
   ex nihilo, quantus fieres Virronis amicus!
   135
   'da Trebio, pone ad Trebium. uis, frater, ab ipsis
   ilibus?' o nummi, uobis hunc praestat honorem,
   uos estis frater. dominus tamen et domini rex
   si uis tunc fieri, nullus tibi paruulus aula
   luserit Aeneas nec filia dulcior illo.
   140
   [iucundum et carum sterilis facit uxor amicum.]
   sed tua nunc Mycale pariat licet et pueros tres
   in gremium patris fundat semel, ipse loquaci
   gaudebit nido, uiridem thoraca iubebit
   adferri minimasque nuces assemque rogatum,
   145
   ad mensam quotiens parasitus uenerit infans.
   uilibus ancipites fungi ponentur amicis,
   boletus domino, sed quales Claudius edit
   ante illum uxoris, post quem nihil amplius edit.
   Virro sibi et reliquis Virronibus illa iubebit
   150
   poma dari, quorum solo pascaris odore,
   qualia perpetuus Phaeacum autumnus habebat,
   credere quae possis subrepta sororibus Afris:
   tu scabie frueris mali, quod in aggere rodit
   qui tegitur parma et galea metuensque flagelli
   155
   discit ab hirsuta iaculum torquere capella.
   forsitan inpensae Virronem parcere credas.
   hoc agit, ut doleas; nam quae comoedia, mimus
   quis melior plorante gula? ergo omnia fiunt,
   si nescis, ut per lacrimas effundere bilem
   160
   cogaris pressoque diu stridere molari.
   tu tibi liber homo et regis conuiua uideris:
   captum te nidore suae putat ille culinae,
   nec male coniectat; quis enim tam nudus, ut illum
   bis ferat, Etruscum puero si contigit aurum
   165
   uel nodus tantum et signum de paupere loro?
   spes bene cenandi uos decipit. 'ecce dabit iam
   semesum leporem atque aliquid de clunibus apri,
   ad nos iam ueniet minor altilis.' inde parato
   intactoque omnes et stricto pane tacetis.
   170
   ille sapit, qui te sic utitur. omnia ferre
   si potes, et debes. pulsandum uertice raso
   praebebis quandoque caput nec dura timebis
   flagra pati, his epulis et tali dignus amico.

SATVRA VI

   Credo Pudicitiam Saturno rege moratam
   in terris uisamque diu, cum frigida paruas
   praeberet spelunca domos ignemque laremque
   et pecus et dominos communi clauderet umbra,
   5
   siluestrem montana torum cum sterneret uxor
   frondibus et culmo uicinarumque ferarum
   pellibus, haut similis tibi, Cynthia, nec tibi, cuius
   turbauit nitidos extinctus passer ocellos,
   sed potanda ferens infantibus ubera magnis
   10
   et saepe horridior glandem ructante marito.
   quippe aliter tunc orbe nouo caeloque recenti
   uiuebant homines, qui rupto robore nati
   compositiue luto nullos habuere parentes.
   multa Pudicitiae ueteris uestigia forsan
   15
   aut aliqua exstiterint et sub Ioue, sed Ioue nondum
   barbato, nondum Graecis iurare paratis
   per caput alterius, cum furem nemo timeret
   caulibus ac pomis et aperto uiueret horto.
   paulatim deinde ad superos Astraea recessit
   20
   hac comite, atque duae pariter fugere sorores.
   anticum et uetus est alienum, Postume, lectum
   concutere atque sacri genium contemnere fulcri.
   omne aliud crimen mox ferrea protulit aetas:
   uiderunt primos argentea saecula moechos.
   25
   conuentum tamen et pactum et sponsalia nostra
   tempestate paras iamque a tonsore magistro
   pecteris et digito pignus fortasse dedisti?
   certe sanus eras. uxorem, Postume, ducis?
   dic qua Tisiphone, quibus exagitere colubris.
   30
   ferre potes dominam saluis tot restibus ullam,
   cum pateant altae caligantesque fenestrae,
   cum tibi uicinum se praebeat Aemilius pons?
   aut si de multis nullus placet exitus, illud
   nonne putas melius, quod tecum pusio dormit?
   35
   pusio, qui noctu non litigat, exigit a te
   nulla iacens illic munuscula, nec queritur quod
   et lateri parcas nec quantum iussit anheles.
       sed placet Vrsidio lex Iulia: tollere dulcem
   cogitat heredem, cariturus turture magno
   40
   mullorumque iubis et captatore macello.
   quid fieri non posse putes, si iungitur ulla
   Vrsidio? si moechorum notissimus olim
   stulta maritali iam porrigit ora capistro,
   quem totiens texit perituri cista Latini?
   45
   quid quod et antiquis uxor de moribus illi
   quaeritur? o medici, nimiam pertundite uenam.
   delicias hominis! Tarpeium limen adora
   pronus et auratam Iunoni caede iuuencam,
   si tibi contigerit capitis matrona pudici.
   50
   paucae adeo Cereris uittas contingere dignae,
   quarum non timeat pater oscula. necte coronam
   postibus et densos per limina tende corymbos.
   unus Hiberinae uir sufficit? ocius illud
   extorquebis, ut haec oculo contenta sit uno.
   55
   magna tamen fama est cuiusdam rure paterno
   uiuentis. uiuat Gabiis ut uixit in agro,
   uiuat Fidenis, et agello cedo paterno.
   quis tamen adfirmat nil actum in montibus aut in
   speluncis? adeo senuerunt Iuppiter et Mars?
   60
       porticibusne tibi monstratur femina uoto
   digna tuo? cuneis an habent spectacula totis
   quod securus ames quodque inde excerpere possis?
   chironomon Ledam molli saltante Bathyllo
   Tuccia uesicae non imperat, Apula gannit,
   65
   [sicut in amplexu, subito et miserabile longum.]
   attendit Thymele: Thymele tunc rustica discit.
   ast aliae, quotiens aulaea recondita cessant,
   et uacuo clusoque sonant fora sola theatro,
   atque a plebeis longe Megalesia, tristes
   70
   personam thyrsumque tenent et subligar Acci.
   Vrbicus exodio risum mouet Atellanae
   gestibus Autonoes, hunc diligit Aelia pauper.
   soluitur his magno comoedi fibula, sunt quae
   Chrysogonum cantare uetent, Hispulla tragoedo
   75
   gaudet: an expectas ut Quintilianus ametur?
   accipis uxorem de qua citharoedus Echion
   aut Glaphyrus fiat pater Ambrosiusque choraules.
   longa per angustos figamus pulpita uicos,
   ornentur postes et grandi ianua lauro,
   80
   ut testudineo tibi, Lentule, conopeo
   nobilis Euryalum murmillonem exprimat infans.
   nupta senatori comitata est Eppia ludum
   ad Pharon et Nilum famosaque moenia Lagi
   prodigia et mores urbis damnante Canopo.
   85
   inmemor illa domus et coniugis atque sororis
   nil patriae indulsit, plorantisque improba natos
   utque magis stupeas ludos Paridemque reliquit.
   sed quamquam in magnis opibus plumaque paterna
   et segmentatis dormisset paruula cunis,
   90
   contempsit pelagus; famam contempserat olim,
   cuius apud molles minima est iactura cathedras.
   Tyrrhenos igitur fluctus lateque sonantem
   pertulit Ionium constanti pectore, quamuis
   mutandum totiens esset mare. iusta pericli
   95
   si ratio est et honesta, timent pauidoque gelantur
   pectore nec tremulis possunt insistere plantis:
   fortem animum praestant rebus quas turpiter audent.
   si iubeat coniunx, durum est conscendere nauem,
   tunc sentina grauis, tunc summus uertitur aer:
   100
   quae moechum sequitur, stomacho ualet. illa maritum
   conuomit, haec inter nautas et prandet et errat
   per puppem et duros gaudet tractare rudentis.
   qua tamen exarsit forma, qua capta iuuenta
   Eppia? quid uidit propter quod ludia dici
   105
   sustinuit? nam Sergiolus iam radere guttur
   coeperat et secto requiem sperare lacerto;
   praeterea multa in facie deformia, sicut
   attritus galea mediisque in naribus ingens
   gibbus et acre malum semper stillantis ocelli.
   110
   sed gladiator erat. facit hoc illos Hyacinthos;
   hoc pueris patriaeque, hoc praetulit illa sorori
   atque uiro. ferrum est quod amant. hic Sergius idem
   accepta rude coepisset Veiiento uideri.
       quid priuata domus, quid fecerit Eppia, curas?
   115
   respice riuales diuorum, Claudius audi
   quae tulerit. dormire uirum cum senserat uxor,
   sumere nocturnos meretrix Augusta cucullos
   ausa Palatino et tegetem praeferre cubili
   linquebat comite ancilla non amplius una.
   120
   sed nigrum flauo crinem abscondente galero
   intrauit calidum ueteri centone lupanar
   et cellam uacuam atque suam; tunc nuda papillis
   prostitit auratis titulum mentita Lyciscae
   ostenditque tuum, generose Britannice, uentrem.
   125
   excepit blanda intrantis atque aera poposcit.
   [continueque iacens cunctorum absorbuit ictus.]
   mox lenone suas iam dimittente puellas
   tristis abit, et quod potuit tamen ultima cellam
   clausit, adhuc ardens rigidae tentigine uoluae,
   130
   et lassata uiris necdum satiata recessit,
   obscurisque genis turpis fumoque lucernae
   foeda lupanaris tulit ad puluinar odorem.
   hippomanes carmenque loquar coctumque uenenum
   priuignoque datum? faciunt grauiora coactae
   135
   imperio sexus minimumque libidine peccant.
       'optima sed quare Caesennia teste marito?'
   bis quingena dedit. tanti uocat ille pudicam,
   nec pharetris Veneris macer est aut lampade feruet:
   inde faces ardent, ueniunt a dote sagittae.
   140
   libertas emitur. coram licet innuat atque
   rescribat: uidua est, locuples quae nupsit auaro.
       'cur desiderio Bibulae Sertorius ardet?'
   si uerum excutias, facies non uxor amatur.
   tres rugae subeant et se cutis arida laxet,
   145
   fiant obscuri dentes oculique minores,
   'collige sarcinulas' dicet libertus 'et exi.
   iam grauis es nobis et saepe emungeris. exi
   ocius et propera. sicco uenit altera naso.'
   interea calet et regnat poscitque maritum
   150
   pastores et ouem Canusinam ulmosque FalernasÂ
   quantulum in hoc!Âpueros omnes, ergastula tota,
   quodque domi non est, sed habet uicinus, ematur.
   mense quidem brumae, cum iam mercator Iason
   clausus et armatis obstat casa candida nautis,
   155
   grandia tolluntur crystallina, maxima rursus
   murrina, deinde adamas notissimus et Beronices
   in digito factus pretiosior. hunc dedit olim
   barbarus incestae, dedit hunc Agrippa sorori,
   obseruant ubi festa mero pede sabbata reges
   160
   et uetus indulget senibus clementia porcis.
       'nullane de tantis gregibus tibi digna uidetur?'
   sit formonsa, decens, diues, fecunda, uetustos
   porticibus disponat auos, intactior omni
   crinibus effusis bellum dirimente Sabina,
   165
   rara auis in terris nigroque simillima cycno,
   quis feret uxorem cui constant omnia? malo,
   malo Venustinam quam te, Cornelia, mater
   Gracchorum, si cum magnis uirtutibus adfers
   grande supercilium et numeras in dote triumphos.
   170
   tolle tuum, precor, Hannibalem uictumque Syphacem
   in castris et cum tota Carthagine migra.
   'parce, precor, Paean, et tu, dea, pone sagittas;
   nil pueri faciunt, ipsam configite matrem'
   Amphion clamat, sed Paean contrahit arcum.
   175
   extulit ergo greges natorum ipsumque parentem,
   dum sibi nobilior Latonae gente uidetur
   atque eadem scrofa Niobe fecundior alba.
   quae tanti grauitas, quae forma, ut se tibi semper
   inputet? huius enim rari summique uoluptas
   180
   nulla boni, quotiens animo corrupta superbo
   plus aloes quam mellis habet. quis deditus autem
   usque adeo est, ut non illam quam laudibus effert
   horreat inque diem septenis oderit horis?
       quaedam parua quidem, sed non toleranda maritis.
   185
   nam quid rancidius quam quod se non putat ulla
   formosam nisi quae de Tusca Graecula facta est,
   de Sulmonensi mera Cecropis? omnia Graece:
   [cum sit turpe magis nostris nescire Latine.]
   hoc sermone pauent, hoc iram, gaudia, curas,
   190
   hoc cuncta effundunt animi secreta. quid ultra?
   concumbunt Graece. dones tamen ista puellis,
   tune etiam, quam sextus et octogensimus annus
   pulsat, adhuc Graece? non est hic sermo pudicus
   in uetula. quotiens lasciuum interuenit illud
   195
   zoe kai psyche, modo sub lodice relictis
   uteris in turba. quod enim non excitet inguen
   uox blanda et nequam? digitos habet. ut tamen omnes
   subsidant pinnae, dicas haec mollius Haemo
   quamquam et Carpophoro, facies tua conputat annos.
   200
       si tibi legitimis pactam iunctamque tabellis
   non es amaturus, ducendi nulla uidetur
   causa, nec est quare cenam et mustacea perdas
   labente officio crudis donanda, nec illud
   quod prima pro nocte datur, cum lance beata
   205
   Dacicus et scripto radiat Germanicus auro.
   si tibi simplicitas uxoria, deditus uni
   est animus, summitte caput ceruice parata
   ferre iugum. nullam inuenies quae parcat amanti.
   ardeat ipsa licet, tormentis gaudet amantis
   210
   et spoliis; igitur longe minus utilis illi
   uxor, quisquis erit bonus optandusque maritus.
   nil umquam inuita donabis coniuge, uendes
   hac obstante nihil, nihil haec si nolet emetur.
   haec dabit affectus: ille excludatur amicus
   215
   iam senior, cuius barbam tua ianua uidit.
   testandi cum sit lenonibus atque lanistis
   libertas et iuris idem contingat harenae,
   non unus tibi riualis dictabitur heres.
   'pone crucem seruo.' 'meruit quo crimine seruus
   220
   supplicium? quis testis adest? quis detulit? audi;
   nulla umquam de morte hominis cunctatio longa est.'
   'o demens, ita seruus homo est? nil fecerit, esto:
   hoc uolo, sic iubeo, sit pro ratione uoluntas.'
   imperat ergo uiro. sed mox haec regna relinquit
   225
   permutatque domos et flammea conterit; inde
   auolat et spreti repetit uestigia lecti.
   ornatas paulo ante fores, pendentia linquit
   uela domus et adhuc uirides in limine ramos.
   sic crescit numerus, sic fiunt octo mariti
   230
   quinque per autumnos, titulo res digna sepulcri.
       desperanda tibi salua concordia socru.
   illa docet spoliis nudi gaudere mariti,
   illa docet missis a corruptore tabellis
   nil rude nec simplex rescribere, decipit illa
   235
   custodes aut aere domat. tum corpore sano
   aduocat Archigenen onerosaque pallia iactat.
   abditus interea latet et secretus adulter
   inpatiensque morae silet et praeputia ducit.
   scilicet expectas ut tradat mater honestos
   240
   atque alios mores quam quos habet? utile porro
   filiolam turpi uetulae producere turpem.
       nulla fere causa est in qua non femina litem
   mouerit. accusat Manilia, si rea non est.
   conponunt ipsae per se formantque libellos,
   245
   principium atque locos Celso dictare paratae.
       endromidas Tyrias et femineum ceroma
   quis nescit, uel quis non uidit uulnera pali,
   quem cauat adsiduis rudibus scutoque lacessit
   atque omnis implet numeros dignissima prorsus
   250
   Florali matrona tuba, nisi si quid in illo
   pectore plus agitat ueraeque paratur harenae?
   quem praestare potest mulier galeata pudorem,
   quae fugit a sexu? uires amat. haec tamen ipsa
   uir nollet fieri; nam quantula nostra uoluptas!
   255
   quale decus, rerum si coniugis auctio fiat,
   balteus et manicae et cristae crurisque sinistri
   dimidium tegimen! uel si diuersa mouebit
   proelia, tu felix ocreas uendente puella.
   hae sunt quae tenui sudant in cyclade, quarum
   260
   delicias et panniculus bombycinus urit.
   aspice quo fremitu monstratos perferat ictus
   et quanto galeae curuetur pondere, quanta
   poplitibus sedeat quam denso fascia libro,
   et ride positis scaphium cum sumitur armis.
   265
   dicite uos, neptes Lepidi caeciue Metelli
   Gurgitis aut Fabii, quae ludia sumpserit umquam
   hos habitus? quando ad palum gemat uxor Asyli?
       semper habet lites alternaque iurgia lectus
   in quo nupta iacet; minimum dormitur in illo.
   270
   tum grauis illa uiro, tunc orba tigride peior,
   cum simulat gemitus occulti conscia facti,
   aut odit pueros aut ficta paelice plorat
   uberibus semper lacrimis semperque paratis
   in statione sua atque expectantibus illam,
   275
   quo iubeat manare modo. tu credis amorem,
   tu tibi tunc, uruca, places fletumque labellis
   exorbes, quae scripta et quot lecture tabellas
   si tibi zelotypae retegantur scrinia moechae!
   sed iacet in serui complexibus aut equitis. dic,
   280
   dic aliquem sodes hic, Quintiliane, colorem.
   haeremus. dic ipsa. 'olim conuenerat' inquit
   'ut faceres tu quod uelles, nec non ego possem
   indulgere mihi. clames licet et mare caelo
   confundas, homo sum.' nihil est audacius illis
   285
   deprensis: iram atque animos a crimine sumunt.
       unde haec monstra tamen uel quo de fonte requiris?
   praestabat castas humilis fortuna Latinas
   quondam, nec uitiis contingi parua sinebant
   tecta labor somnique breues et uellere Tusco
   290
   uexatae duraeque manus ac proximus urbi
   Hannibal et stantes Collina turre mariti.
   nunc patimur longae pacis mala, saeuior armis
   luxuria incubuit uictumque ulciscitur orbem.
   nullum crimen abest facinusque libidinis ex quo
   295
   paupertas Romana perit. hinc fluxit ad istos
   et Sybaris colles, hinc et Rhodos et Miletos
   atque coronatum et petulans madidumque Tarentum.
   prima peregrinos obscena pecunia mores
   intulit, et turpi fregerunt saecula luxu
   300
   diuitiae molles. quid enim uenus ebria curat?
   inguinis et capitis quae sint discrimina nescit
   grandia quae mediis iam noctibus ostrea mordet,
   cum perfusa mero spumant unguenta Falerno,
   cum bibitur concha, cum iam uertigine tectum
   305
   ambulat et geminis exsurgit mensa lucernis.
   i nunc et dubita qua sorbeat aera sanna
   Maura, Pudicitiae ueterem cum praeterit aram,
   Tullia quid dicat, notae collactea Maurae.
   noctibus hic ponunt lecticas, micturiunt hic
   310
   effigiemque deae longis siphonibus implent
   inque uices equitant ac Luna teste mouentur,
   inde domos abeunt: tu calcas luce reuersa
   coniugis urinam magnos uisurus amicos.
   nota bonae secreta deae, cum tibia lumbos
   315
   incitat et cornu pariter uinoque feruntur
   attonitae crinemque rotant ululantque Priapi
   maenades. o quantus tunc illis mentibus ardor
   concubitus, quae uox saltante libidine, quantus
   ille meri ueteris per crura madentia torrens!
   320
   lenonum ancillas posita Saufeia corona
   prouocat et tollit pendentis praemia coxae,
   ipsa Medullinae fluctum crisantis adorat:
   palma inter dominas, uirtus natalibus aequa.
   nil ibi per ludum simulabitur, omnia fient
   325
   ad uerum, quibus incendi iam frigidus aeuo
   Laomedontiades et Nestoris hirnea possit.
   tunc prurigo morae inpatiens, tum femina simplex,
   ac pariter toto repetitus clamor ab antro
   'iam fas est, admitte uiros.' dormitat adulter,
   330
   illa iubet sumpto iuuenem properare cucullo;
   si nihil est, seruis incurritur; abstuleris spem
   seruorum, uenit et conductus aquarius; hic si
   quaeritur et desunt homines, mora nulla per ipsam
   quo minus inposito clunem summittat asello.
   335
   atque utinam ritus ueteres et publica saltem
   his intacta malis agerentur sacra; sed omnes
   nouerunt Mauri atque Indi quae psaltria penem
   maiorem quam sunt duo Caesaris Anticatones
   illuc, testiculi sibi conscius unde fugit mus,
   340
   intulerit, ubi uelari pictura iubetur
   quaecumque alterius sexus imitata figuras.
   et quis tunc hominum contemptor numinis, aut quis
   simpuuium ridere Numae nigrumque catinum
   et Vaticano fragiles de monte patellas
   345
   ausus erat? sed nunc ad quas non Clodius aras?
   [audio quid ueteres olim moneatis amici,
   'pone seram, cohibe.' sed quis custodiet ipsos
   custodes? cauta est et ab illis incipit uxor.]
   iamque eadem summis pariter minimisque libido,
   350
   nec melior silicem pedibus quae conterit atrum
   quam quae longorum uehitur ceruice Syrorum.
       ut spectet ludos, conducit Ogulnia uestem,
   conducit comites, sellam, ceruical, amicas,
   nutricem et flauam cui det mandata puellam.
   355
   haec tamen argenti superest quodcumque paterni
   leuibus athletis et uasa nouissima donat.
   multis res angusta domi, sed nulla pudorem
   paupertatis habet nec se metitur ad illum
   quem dedit haec posuitque modum. tamen utile quid sit
   360
   prospiciunt aliquando uiri, frigusque famemque
   formica tandem quidam expauere magistra:
   prodiga non sentit pereuntem femina censum.
   ac uelut exhausta recidiuus pullulet arca
   nummus et e pleno tollatur semper aceruo,
   365
   non umquam reputant quanti sibi gaudia constent.
   O1
       in quacumque domo uiuit luditque professus
   obscenum, tremula promittit et omnia dextra,
   inuenies omnis turpes similesque cinaedis.
   his uiolare cibos sacraeque adsistere mensae
   O5
   permittunt, et uasa iubent frangenda lauari
   cum colocyntha bibit uel cum barbata chelidon.
   purior ergo tuis laribus meliorque lanista,
   in cuius numero longe migrare iubetur
   psyllus ab "eupholio." quid quod nec retia turpi
   O10
   iunguntur tunicae, nec cella ponit eadem
   munimenta umeri "pulsatamque arma" tridentem
   qui nudus pugnare solet? pars ultima ludi
   accipit has animas aliusque in carcere neruos.
   sed tibi communem calicem facit uxor et illis
   O15
   cum quibus Albanum Surrentinumque recuset
   flaua ruinosi lupa degustare sepulchri.
   horum consiliis nubunt subitaeque recedunt,
   his languentem animum "seruant" et seria uitae,
   his clunem atque latus discunt uibrare magistris,
   O20
   quicquid praeterea scit qui docet. haud tamen illi
   semper habenda fides: oculos fuligine pascit
   distinctus croceis et reticulatus adulter.
   suspectus tibi sit, quanto uox mollior et quo
   saepius in teneris haerebit dextera lumbis.
   O25
   hic erit in lecto fortissimus; exuit illic
   personam docili Thais saltata Triphallo.
   quem rides? aliis hunc mimum! sponsio fiat:
   purum te contendo uirum. contendo: fateris?
   an uocat ancillas tortoris pergula? noui
   O30
   consilia et ueteres quaecumque monetis amici,
   'pone seram, cohibe'. sed quis custodiet ipsos
   custodes, qui nunc lasciuae furta puellae
   hac mercede silent? crimen commune tacetur.
   prospicit hoc prudens et a illis incipit uxor . . .
   366
       sunt quas eunuchi inbelles ac mollia semper
   oscula delectent et desperatio barbae
   et quod abortiuo non est opus. illa uoluptas
   summa tamen, quom iam calida matura iuuenta
   370
   inguina traduntur medicis, iam pectine nigro.
   ergo expectatos ac iussos crescere primum
   testiculos, postquam coeperunt esse bilibres,
   tonsoris tantum damno rapit Heliodorus.
   373a
   [mangonum pueros uera ac miserabilis urit
   373b
   debilitas, follisque pudet cicerisque relicti.]
   conspicuus longe cunctisque notabilis intrat
   375
   balnea nec dubie custodem uitis et horti
   prouocat a domina factus spado. dormiat ille
   cum domina, sed tu iam durum, Postume, iamque
   tondendum eunucho Bromium committere noli.
       si gaudet cantu, nullius fibula durat
   380
   uocem uendentis praetoribus. organa semper
   in manibus, densi radiant testudine tota
   sardonyches, crispo numerantur pectine chordae
   quo tener Hedymeles operas dedit: hunc tenet, hoc se
   solatur gratoque indulget basia plectro.
   385
   quaedam de numero Lamiarum ac nominis Appi
   et farre et uino Ianum Vestamque rogabat,
   an Capitolinam deberet Pollio quercum
   sperare et fidibus promittere. quid faceret plus
   aegrotante uiro, medicis quid tristibus erga
   390
   filiolum? stetit ante aram nec turpe putauit
   pro cithara uelare caput dictataque uerba
   pertulit, ut mos est, et aperta palluit agna.
   dic mihi nunc, quaeso, dic, antiquissime diuom,
   respondes his, Iane pater? magna otia caeli;
   395
   non est, quod uideo, non est quod agatur apud uos.
   haec de comoedis te consulit, illa tragoedum
   commendare uolet: uaricosus fiet haruspex.
       sed cantet potius quam totam peruolet urbem
   audax et coetus possit quae ferre uirorum
   400
   cumque paludatis ducibus praesente marito
   ipsa loqui recta facie siccisque mamillis.
   haec eadem nouit quid toto fiat in orbe,
   quid Seres, quid Thraces agant, secreta nouercae
   et pueri, quis amet, quis diripiatur adulter;
   405
   dicet quis uiduam praegnatem fecerit et quo
   mense, quibus uerbis concumbat quaeque, modis quot.
   instantem regi Armenio Parthoque cometen
   prima uidet, famam rumoresque illa recentis
   excipit ad portas, quosdam facit; isse Niphaten
   410
   in populos magnoque illic cuncta arua teneri
   diluuio, nutare urbes, subsidere terras,
   quocumque in triuio, cuicumque est obuia, narrat.
   nec tamen id uitium magis intolerabile quam quod
   uicinos humiles rapere et concidere loris
   415
   "exortata" solet. nam si latratibus alti
   rumpuntur somni, 'fustes huc ocius' inquit
   'adferte' atque illis dominum iubet ante feriri,
   deinde canem. grauis occursu, taeterrima uultu
   balnea nocte subit, conchas et castra moueri
   420
   nocte iubet, magno gaudet sudare tumultu,
   cum lassata graui ceciderunt bracchia massa,
   callidus et cristae digitos inpressit aliptes
   ac summum dominae femur exclamare coegit.
   conuiuae miseri interea somnoque fameque
   425
   urguentur. tandem illa uenit rubicundula, totum
   oenophorum sitiens, plena quod tenditur urna
   admotum pedibus, de quo sextarius alter
   ducitur ante cibum rabidam facturus orexim,
   dum redit et loto terram ferit intestino.
   430
   marmoribus riui properant, aurata Falernum
   peluis olet; nam sic, tamquam alta in dolia longus
   deciderit serpens, bibit et uomit. ergo maritus
   nauseat atque oculis bilem substringit opertis.
       illa tamen grauior, quae cum discumbere coepit
   435
   laudat Vergilium, periturae ignoscit Elissae,
   committit uates et comparat, inde Maronem
   atque alia parte in trutina suspendit Homerum.
   cedunt grammatici, uincuntur rhetores, omnis
   turba tacet, nec causidicus nec praeco loquetur,
   440
   altera nec mulier. uerborum tanta cadit uis,
   tot pariter pelues ac tintinnabula dicas
   pulsari. iam nemo tubas, nemo aera fatiget:
   una laboranti poterit succurrere Lunae.
   inponit finem sapiens et rebus honestis;
   445
   nam quae docta nimis cupit et facunda uideri
   crure tenus medio tunicas succingere debet,
   caedere Siluano porcum, quadrante lauari.
   non habeat matrona, tibi quae iuncta recumbit,
   dicendi genus, aut curuum sermone rotato
   450
   torqueat enthymema, nec historias sciat omnes,
   sed quaedam ex libris et non intellegat. odi
   hanc ego quae repetit uoluitque Palaemonis artem
   seruata semper lege et ratione loquendi
   ignotosque mihi tenet antiquaria uersus
   455
   nec curanda uiris. opicae castiget amicae
   uerba: soloecismum liceat fecisse marito.
       nil non permittit mulier sibi, turpe putat nil,
   cum uiridis gemmas collo circumdedit et cum
   auribus extentis magnos commisit elenchos.
   460
   [intolerabilius nihil est quam femina diues.]
   interea foeda aspectu ridendaque multo
   pane tumet facies aut pinguia Poppaeana
   spirat et hinc miseri uiscantur labra mariti.
   ad moechum lota ueniunt cute. quando uideri
   465
   uult formonsa domi? moechis foliata parantur,
   his emitur quidquid graciles huc mittitis Indi.
   tandem aperit uultum et tectoria prima reponit,
   incipit agnosci, atque illo lacte fouetur
   propter quod secum comites educit asellas
   470
   exul Hyperboreum si dimittatur ad axem.
   sed quae mutatis inducitur atque fouetur
   tot medicaminibus coctaeque siliginis offas
   accipit et madidae, facies dicetur an ulcus?
       est pretium curae penitus cognoscere toto
   475
   quid faciant agitentque die. si nocte maritus
   auersus iacuit, periit libraria, ponunt
   cosmetae tunicas, tarde uenisse Liburnus
   dicitur et poenas alieni pendere somni
   cogitur, hic frangit ferulas, rubet ille flagello,
   480
   hic scutica; sunt quae tortoribus annua praestent.
   uerberat atque obiter faciem linit, audit amicas
   aut latum pictae uestis considerat aurum
   et caedit, longi relegit transuersa diurni
   et caedit, donec lassis caedentibus 'exi'
   485
   intonet horrendum iam cognitione peracta.
   praefectura domus Sicula non mitior aula.
   nam si constituit solitoque decentius optat
   ornari et properat iamque expectatur in hortis
   aut apud Isiacae potius sacraria lenae,
   490
   disponit crinem laceratis ipsa capillis
   nuda umeros Psecas infelix nudisque mamillis.
   'altior hic quare cincinnus?' taurea punit
   continuo flexi crimen facinusque capilli.
   quid Psecas admisit? quaenam est hic culpa puellae,
   495
   si tibi displicuit nasus tuus? altera laeuum
   extendit pectitque comas et uoluit in orbem.
   est in consilio materna admotaque lanis
   emerita quae cessat acu; sententia prima
   huius erit, post hanc aetate atque arte minores
   500
   censebunt, tamquam famae discrimen agatur
   aut animae: tanta est quaerendi cura decoris.
   tot premit ordinibus, tot adhuc conpagibus altum
   aedificat caput: Andromachen a fronte uidebis,
   post minor est, credas aliam. cedo si breue parui
   505
   sortita est lateris spatium breuiorque uidetur
   uirgine Pygmaea nullis adiuta coturnis
   et leuis erecta consurgit ad oscula planta.
       nulla uiri cura interea nec mentio fiet
   damnorum. uiuit tamquam uicina mariti,
   510
   hoc solo propior, quod amicos coniugis odit
   et seruos, grauis est rationibus. ecce furentis
   Bellonae matrisque deum chorus intrat et ingens
   semiuir, obsceno facies reuerenda minori,
   mollia qui rapta secuit genitalia testa
   515
   iam pridem, cui rauca cohors, cui tympana cedunt
   plebeia et Phrygia uestitur bucca tiara.
   grande sonat metuique iubet Septembris et austri
   aduentum, nisi se centum lustrauerit ouis
   et xerampelinas ueteres donauerit ipsi,
   520
   ut quidquid subiti et magni discriminis instat
   in tunicas eat et totum semel expiet annum.
   hibernum fracta glacie descendet in amnem,
   ter matutino Tiberi mergetur et ipsis
   uerticibus timidum caput abluet, inde superbi
   525
   totum regis agrum nuda ac tremibunda cruentis
   erepet genibus; si candida iusserit Io,
   ibit ad Aegypti finem calidaque petitas
   a Meroe portabit aquas, ut spargat in aede
   Isidis, antiquo quae proxima surgit ouili.
   530
   credit enim ipsius dominae se uoce moneri.
   en animam et mentem cum qua di nocte loquantur!
   ergo hic praecipuum summumque meretur honorem
   qui grege linigero circumdatus et grege caluo
   plangentis populi currit derisor Anubis.
   535
   ille petit ueniam, quotiens non abstinet uxor
   concubitu sacris obseruandisque diebus
   magnaque debetur uiolato poena cadurco
   et mouisse caput uisa est argentea serpens;
   illius lacrimae meditataque murmura praestant
   540
   ut ueniam culpae non abnuat ansere magno
   scilicet et tenui popano corruptus Osiris.
   cum dedit ille locum, cophino fenoque relicto
   arcanam Iudaea tremens mendicat in aurem,
   interpres legum Solymarum et magna sacerdos
   545
   arboris ac summi fida internuntia caeli.
   implet et illa manum, sed parcius; aere minuto
   qualiacumque uoles Iudaei somnia uendunt.
   spondet amatorem tenerum uel diuitis orbi
   testamentum ingens calidae pulmone columbae
   550
   tractato Armenius uel Commagenus haruspex;
   pectora pullorum rimabitur, exta catelli
   interdum et pueri; faciet quod deferat ipse.
   Chaldaeis sed maior erit fiducia: quidquid
   dixerit astrologus, credent a fonte relatum
   555
   Hammonis, quoniam Delphis oracula cessant
   et genus humanum damnat caligo futuri.
   praecipuus tamen est horum, qui saepius exul,
   cuius amicitia conducendaque tabella
   magnus ciuis obit et formidatus Othoni.
   560
   inde fides artis, sonuit si dextera ferro
   laeuaque, si longe castrorum in carcere mansit.
   nemo mathematicus genium indemnatus habebit,
   sed qui paene perit, cui uix in Cyclada mitti
   contigit et parua tandem caruisse Seripho.
   565
   consulit ictericae lento de funere matris,
   ante tamen de te Tanaquil tua, quando sororem
   efferat et patruos, an sit uicturus adulter
   post ipsam; quid enim maius dare numina possunt?
   haec tamen ignorat quid sidus triste minetur
   570
   Saturni, quo laeta Venus se proferat astro,
   quis mensis damnis, quae dentur tempora lucro:
   illius occursus etiam uitare memento,
   in cuius manibus ceu pinguia sucina tritas
   cernis ephemeridas, quae nullum consulit et iam
   575
   consulitur, quae castra uiro patriamque petente
   non ibit pariter numeris reuocata Thrasylli.
   ad primum lapidem uectari cum placet, hora
   sumitur ex libro; si prurit frictus ocelli
   angulus, inspecta genesi collyria poscit;
   580
   aegra licet iaceat, capiendo nulla uidetur
   aptior hora cibo nisi quam dederit Petosiris.
   si mediocris erit, spatium lustrabit utrimque
   metarum et sortes ducet frontemque manumque
   praebebit uati crebrum poppysma roganti.
   585
   diuitibus responsa dabit Phryx augur et inde
   conductus, dabit astrorum mundique peritus
   atque aliquis senior qui publica fulgura condit.
   plebeium in circo positum est et in aggere fatum.
   quae nudis longum ostendit ceruicibus aurum
   590
   consulit ante falas delphinorumque columnas
   an saga uendenti nubat caupone relicto.
       hae tamen et partus subeunt discrimen et omnis
   nutricis tolerant fortuna urguente labores,
   sed iacet aurato uix ulla puerpera lecto.
   595
   tantum artes huius, tantum medicamina possunt,
   quae steriles facit atque homines in uentre necandos
   conducit. gaude, infelix, atque ipse bibendum
   porrige quidquid erit; nam si distendere uellet
   et uexare uterum pueris salientibus, esses
   600
   Aethiopis fortasse pater, mox decolor heres
   impleret tabulas numquam tibi mane uidendus.
   transeo suppositos et gaudia uotaque saepe
   ad spurcos decepta lacus, saepe inde petitos
   pontifices, salios Scaurorum nomina falso
   605
   corpore laturos. stat Fortuna inproba noctu
   adridens nudis infantibus: hos fouet omni
   inuoluitque sinu, domibus tunc porrigit altis
   secretumque sibi mimum parat; hos amat, his se
   ingerit utque suos semper producit alumnos.
   610
       hic magicos adfert cantus, hic Thessala uendit
   philtra, quibus ualeat mentem uexare mariti
   et solea pulsare natis. quod desipis, inde est,
   inde animi caligo et magna obliuio rerum
   quas modo gessisti. tamen hoc tolerabile, si non
   614a
   [semper aquam portes rimosa ad dolia, semper
   614b
   istud onus subeas ipsis manantibus urnis,
   614c
   quo rabidus nostro Phalarim de rege dedisti.]
   615
   et furere incipias ut auunculus ille Neronis,
   cui totam tremuli frontem Caesonia pulli
   infudit. quae non faciet quod principis uxor?
   ardebant cuncta et fracta conpage ruebant
   non aliter quam si fecisset Iuno maritum
   620
   insanum. minus ergo nocens erit Agrippinae
   boletus, siquidem unius praecordia pressit
   ille senis tremulumque caput descendere iussit
   in caelum et longa manantia labra saliua:
   haec poscit ferrum atque ignes, haec potio torquet,
   625
   haec lacerat mixtos equitum cum sanguine patres.
   tanti partus equae, tanti una uenefica constat.
       oderunt natos de paelice; nemo repugnet,
   nemo uetet, iam iam priuignum occidere fas est.
   uos ego, pupilli, moneo, quibus amplior est res,
   630
   custodite animas et nulli credite mensae:
   liuida materno feruent adipata ueneno.
   mordeat ante aliquis quidquid porrexerit illa
   quae peperit, timidus praegustet pocula papas.
   fingimus haec altum satura sumente coturnum
   635
   scilicet, et finem egressi legemque priorum
   grande Sophocleo carmen bacchamur hiatu,
   montibus ignotum Rutulis caeloque Latino?
   nos utinam uani. sed clamat Pontia 'feci,
   confiteor, puerisque meis aconita paraui,
   640
   quae deprensa patent; facinus tamen ipsa peregi.'
   tune duos una, saeuissima uipera, cena?
   tune duos? 'septem, si septem forte fuissent.'
   credamus tragicis quidquid de Colchide torua
   dicitur et Procne; nil contra conor. et illae
   645
   grandia monstra suis audebant temporibus, sed
   non propter nummos. minor admiratio summis
   debetur monstris, quotiens facit ira nocentes
   hunc sexum et rabie iecur incendente feruntur
   praecipites, ut saxa iugis abrupta, quibus mons
   650
   subtrahitur cliuoque latus pendente recedit.
   illam ego non tulerim quae conputat et scelus ingens
   sana facit. spectant subeuntem fata mariti
   Alcestim et, similis si permutatio detur,
   morte uiri cupiant animam seruare catellae.
   655
   occurrent multae tibi Belides atque Eriphylae
   mane, Clytemestram nullus non uicus habebit.
   hoc tantum refert, quod Tyndaris illa bipennem
   insulsam et fatuam dextra laeuaque tenebat;
   at nunc res agitur tenui pulmone rubetae,
   660
   sed tamen et ferro, si praegustarit Atrides

  Pontica ter uicti cautus medicamina regis.

SATVRA VII

   Et spes et ratio studiorum in Caesare tantum;
   solus enim tristes hac tempestate Camenas
   respexit, cum iam celebres notique poetae
   balneolum Gabiis, Romae conducere furnos
   5
   temptarent, nec foedum alii nec turpe putarent
   praecones fieri, cum desertis Aganippes
   uallibus esuriens migraret in atria Clio.
   nam si Pieria quadrans tibi nullus in umbra
   ostendatur, ames nomen uictumque Machaerae
   10
   et uendas potius commissa quod auctio uendit
   stantibus, oenophorum, tripedes, armaria, cistas,
   Alcithoen Pacci, Thebas et Terea Fausti.
   hoc satius quam si dicas sub iudice 'uidi'
   quod non uidisti; faciant equites Asiani,
   15
   [quamquam et Cappadoces faciant equitesque Bithyni]
   altera quos nudo traducit gallica talo.
   nemo tamen studiis indignum ferre laborem
   cogetur posthac, nectit quicumque canoris
   eloquium uocale modis laurumque momordit.
   20
   hoc agite, o iuuenes. circumspicit et stimulat uos
   materiamque sibi ducis indulgentia quaerit.
   si qua aliunde putas rerum expectanda tuarum
   praesidia atque ideo croceae membrana tabellae
   impletur, lignorum aliquid posce ocius et quae
   25
   componis dona Veneris, Telesine, marito,
   aut clude et positos tinea pertunde libellos.
   frange miser calamum uigilataque proelia dele,
   qui facis in parua sublimia carmina cella,
   ut dignus uenias hederis et imagine macra.
   30
   spes nulla ulterior; didicit iam diues auarus
   tantum admirari, tantum laudare disertos,
   ut pueri Iunonis auem. sed defluit aetas
   et pelagi patiens et cassidis atque ligonis.
   taedia tunc subeunt animos, tunc seque suamque
   35
   Terpsichoren odit facunda et nuda senectus.
      accipe nunc artes. ne quid tibi conferat iste,
   quem colis et Musarum et Apollinis aede relicta,
   ipse facit uersus atque uni cedit Homero
   propter mille annos, et si dulcedine famae
   40
   succensus recites, maculosas commodat aedes.
   haec longe ferrata domus seruire iubetur
   in qua sollicitas imitatur ianua portas.
   scit dare libertos extrema in parte sedentis
   ordinis et magnas comitum disponere uoces;
   45
   nemo dabit regum quanti subsellia constant
   et quae conducto pendent anabathra tigillo
   quaeque reportandis posita est orchestra cathedris.
   nos tamen hoc agimus tenuique in puluere sulcos
   ducimus et litus sterili uersamus aratro.
   50
   nam si discedas, laqueo tenet ambitiosi
   [consuetudo mali, tenet insanabile multos]
   scribendi cacoethes et aegro in corde senescit.
   sed uatem egregium, cui non sit publica uena,
   qui nihil expositum soleat deducere, nec qui
   55
   communi feriat carmen triuiale moneta,
   hunc, qualem nequeo monstrare et sentio tantum,
   anxietate carens animus facit, omnis acerbi
   inpatiens, cupidus siluarum aptusque bibendis
   fontibus Aonidum. neque enim cantare sub antro
   60
   Pierio thyrsumque potest contingere maesta
   paupertas atque aeris inops, quo nocte dieque
   corpus eget: satur est cum dicit Horatius 'euhoe.'
   quis locus ingenio, nisi cum se carmine solo
   uexant et dominis Cirrhae Nysaeque feruntur
   65
   pectora uestra duas non admittentia curas?
   magnae mentis opus nec de lodice paranda
   attonitae currus et equos faciesque deorum
   aspicere et qualis Rutulum confundat Erinys.
   nam si Vergilio puer et tolerabile desset
   70
   hospitium, caderent omnes a crinibus hydri,
   surda nihil gemeret graue bucina. poscimus ut sit
   non minor antiquo Rubrenus Lappa coturno,
   cuius et alueolos et laenam pignerat Atreus?
   non habet infelix Numitor quod mittat amico,
   75
   Quintillae quod donet habet, nec defuit illi
   unde emeret multa pascendum carne leonem
   iam domitum; constat leuiori belua sumptu
   nimirum et capiunt plus intestina poetae.
   contentus fama iaceat Lucanus in hortis
   80
   marmoreis, at Serrano tenuique Saleiio
   gloria quantalibet quid erit, si gloria tantum est?
   curritur ad uocem iucundam et carmen amicae
   Thebaidos, laetam cum fecit Statius urbem
   promisitque diem: tanta dulcedine captos
   85
   adficit ille animos tantaque libidine uolgi
   auditur. sed cum fregit subsellia uersu
   esurit, intactam Paridi nisi uendit Agauen.
   ille et militiae multis largitus honorem
   semenstri uatum digitos circumligat auro.
   90
   quod non dant proceres, dabit histrio. tu Camerinos
   et Baream, tu nobilium magna atria curas?
   praefectos Pelopea facit, Philomela tribunos.
   haut tamen inuideas uati quem pulpita pascunt.
   quis tibi Maecenas, quis nunc erit aut Proculeius
   95
   aut Fabius, quis Cotta iterum, quis Lentulus alter?
   tum par ingenio pretium, tunc utile multis
   pallere et uinum toto nescire Decembri.
      uester porro labor fecundior, historiarum
   scriptores? perit hic plus temporis atque olei plus.
   100
   nullo quippe modo millensima pagina surgit
   omnibus et crescit multa damnosa papyro;
   sic ingens rerum numerus iubet atque operum lex.
   quae tamen inde seges? terrae quis fructus apertae?
   quis dabit historico quantum daret acta legenti?
   105
      'sed genus ignauum, quod lecto gaudet et umbra.'
   dic igitur quid causidicis ciuilia praestent
   officia et magno comites in fasce libelli.
   ipsi magna sonant, sed tum cum creditor audit
   praecipue, uel si tetigit latus acrior illo
   110
   qui uenit ad dubium grandi cum codice nomen.
   tunc inmensa caui spirant mendacia folles
   conspuiturque sinus; ueram deprendere messem
   si libet, hinc centum patrimonia causidicorum,
   parte alia solum russati pone Lacertae.
   115
   consedere duces, surgis tu pallidus Aiax
   dicturus dubia pro libertate bubulco
   iudice. rumpe miser tensum iecur, ut tibi lasso
   figantur uirides, scalarum gloria, palmae.
   quod uocis pretium? siccus petasunculus et uas
   120
   pelamydum aut ueteres, Maurorum epimenia, bulbi
   aut uinum Tiberi deuectum, quinque lagonae.
   si quater egisti, si contigit aureus unus,
   inde cadunt partes ex foedere pragmaticorum.
   'Aemilio dabitur quantum licet, et melius nos
   125
   egimus.' huius enim stat currus aeneus, alti
   quadriiuges in uestibulis, atque ipse feroci
   bellatore sedens curuatum hastile minatur
   eminus et statua meditatur proelia lusca.
   sic Pedo conturbat, Matho deficit, exitus hic est
   130
   Tongilii, magno cum rhinocerote lauari
   qui solet et uexat lutulenta balnea turba
   perque forum iuuenes longo premit assere Maedos
   empturus pueros, argentum, murrina, uillas;
   spondet enim Tyrio stlattaria purpura filo.
   135
   [et tamen est illis hoc utile. purpura uendit]
   causidicum uendunt amethystina; conuenit illi
   et strepitu et facie maioris uiuere census,
   sed finem inpensae non seruat prodiga Roma.
   fidimus eloquio? Ciceroni nemo ducentos
   140
   nunc dederit nummos, nisi fulserit anulus ingens.
   respicit haec primum qui litigat, an tibi serui
   octo, decem comites, an post te sella, togati
   ante pedes. ideo conducta Paulus agebat
   sardonyche, atque ideo pluris quam Gallus agebat,
   145
   quam Basilus. rara in tenui facundia panno.
   quando licet Basilo flentem producere matrem?
   quis bene dicentem Basilum ferat? accipiat te
   Gallia uel potius nutricula causidicorum
   Africa, si placuit mercedem ponere linguae.
   150
      declamare doces? o ferrea pectora Vetti,
   cum perimit saeuos classis numerosa tyrannos.
   nam quaecumque sedens modo legerat, haec eadem stans
   perferet atque eadem cantabit uersibus isdem.
   occidit miseros crambe repetita magistros.
   155
   quis color et quod sit causae genus atque ubi summa
   quaestio, quae ueniant diuersa parte sagittae,
   nosse uolunt omnes, mercedem soluere nemo.
   'mercedem appellas? quid enim scio?' 'culpa docentis
   scilicet arguitur, quod laeuae parte mamillae
   160
   nil salit Arcadico iuueni, cuius mihi sexta
   quaque die miserum dirus caput Hannibal inplet,
   quidquid id est de quo deliberat, an petat urbem
   a Cannis, an post nimbos et fulmina cautus
   circumagat madidas a tempestate cohortes.
   165
   quantum uis stipulare et protinus accipe: quid do
   ut totiens illum pater audiat?' haec alii sex
   uel plures uno conclamant ore sophistae
   et ueras agitant lites raptore relicto;
   fusa uenena silent, malus ingratusque maritus
   170
   et quae iam ueteres sanant mortaria caecos.
   ergo sibi dabit ipse rudem, si nostra mouebunt
   consilia, et uitae diuersum iter ingredietur
   ad pugnam qui rhetorica descendit ab umbra,
   summula ne pereat qua uilis tessera uenit
   175
   frumenti; quippe haec merces lautissima. tempta
   Chrysogonus quanti doceat uel Pollio quanti
   lautorum pueros, artem scindes Theodori.
   balnea sescentis et pluris porticus in qua
   gestetur dominus quotiens pluit. anne serenum
   180
   expectet spargatque luto iumenta recenti?
   hic potius, namque hic mundae nitet ungula mulae.
   parte alia longis Numidarum fulta columnis
   surgat et algentem rapiat cenatio solem.
   quanticumque domus, ueniet qui fercula docte
   185
   conponit, ueniet qui pulmentaria condit.
   hos inter sumptus sestertia Quintiliano,
   ut multum, duo sufficient: res nulla minoris
   constabit patri quam filius. 'unde igitur tot
   Quintilianus habet saltus?' exempla nouorum
   190
   fatorum transi. felix et pulcher et acer,
   felix et sapiens et nobilis et generosus
   adpositam nigrae lunam subtexit alutae,
   felix orator quoque maximus et iaculator
   et, si perfrixit, cantat bene. distat enim quae
   195
   sidera te excipiant modo primos incipientem
   edere uagitus et adhuc a matre rubentem.
   si Fortuna uolet, fies de rhetore consul;
   si uolet haec eadem, fiet de consule rhetor.
   Ventidius quid enim? quid Tullius? anne aliud quam
   200
   sidus et occulti miranda potentia fati?
   seruis regna dabunt, captiuis fata triumphum.
   felix ille tamen coruo quoque rarior albo.
   paenituit multos uanae sterilisque cathedrae,
   sicut Tharsimachi probat exitus atque Secundi
   205
   Carrinatis; et hunc inopem uidistis, Athenae,
   nil praeter gelidas ausae conferre cicutas.
   di maiorum umbris tenuem et sine pondere terram
   spirantisque crocos et in urna perpetuum uer,
   qui praeceptorem sancti uoluere parentis
   210
   esse loco. metuens uirgae iam grandis Achilles
   cantabat patriis in montibus et cui non tunc
   eliceret risum citharoedi cauda magistri;
   sed Rufum atque alios caedit sua quemque iuuentus,
   Rufum, quem totiens Ciceronem Allobroga dixit.
   215
      quis gremio Celadi doctique Palaemonis adfert
   quantum grammaticus meruit labor? et tamen ex hoc,
   quodcumque est (minus est autem quam rhetoris aera),
   discipuli custos praemordet acoenonoetus
   et qui dispensat frangit sibi. cede, Palaemon,
   220
   et patere inde aliquid decrescere, non aliter quam
   institor hibernae tegetis niueique cadurci,
   dummodo non pereat mediae quod noctis ab hora
   sedisti, qua nemo faber, qua nemo sederet
   qui docet obliquo lanam deducere ferro,
   225
   dummodo non pereat totidem olfecisse lucernas
   quot stabant pueri, cum totus decolor esset
   Flaccus et haereret nigro fuligo Maroni.
   rara tamen merces quae cognitione tribuni
   non egeat. sed uos saeuas inponite leges,
   230
   ut praeceptori uerborum regula constet,
   ut legat historias, auctores nouerit omnes
   tamquam ungues digitosque suos, ut forte rogatus,
   dum petit aut thermas aut Phoebi balnea, dicat
   nutricem Anchisae, nomen patriamque nouercae
   235
   Anchemoli, dicat quot Acestes uixerit annis,
   quot Siculi Phrygibus uini donauerit urnas.
   exigite ut mores teneros ceu pollice ducat,
   ut si quis cera uoltum facit; exigite ut sit
   et pater ipsius coetus, ne turpia ludant,
   240
   ne faciant uicibus. non est leue tot puerorum
   obseruare manus oculosque in fine trementis.
   'haec' inquit 'cura; sed cum se uerterit annus,
   accipe, uictori populus quod postulat, aurum.'

SATVRA VIII

   Stemmata quid faciunt? quid prodest, Pontice, longo
   sanguine censeri, pictos ostendere uultus
   maiorum et stantis in curribus Aemilianos
   et Curios iam dimidios umeroque minorem
   5
   Coruinum et Galbam auriculis nasoque carentem,
   [quis fructus generis tabula iactare capaci
   Coruinum, posthac multa contingere uirga
   fumosos equitum cum dictatore magistros,]
   si coram Lepidis male uiuitur? effigies quo
   10
   tot bellatorum, si luditur alea pernox
   ante Numantinos, si dormire incipis ortu
   luciferi, quo signa duces et castra mouebant?
   cur Allobrogicis et magna gaudeat ara
   natus in Herculeo Fabius lare, si cupidus, si
   15
   uanus et Euganea quantumuis mollior agna,
   si tenerum attritus Catinensi pumice lumbum
   squalentis traducit auos emptorque ueneni
   frangenda miseram funestat imagine gentem?
   tota licet ueteres exornent undique cerae
   20
   atria, nobilitas sola est atque unica uirtus.
   Paulus uel Cossus uel Drusus moribus esto,
   hos ante effigies maiorum pone tuorum,
   praecedant ipsas illi te consule uirgas.
   prima mihi debes animi bona. sanctus haberi
   25
   iustitiaeque tenax factis dictisque mereris?
   agnosco procerem; salue Gaetulice, seu tu
   Silanus: quocumque alto de sanguine rarus
   ciuis et egregius patriae contingis ouanti,
   exclamare libet populus quod clamat Osiri
   30
   inuento. quis enim generosum dixerit hunc qui
   indignus genere et praeclaro nomine tantum
   insignis? nanum cuiusdam Atlanta uocamus,
   Aethiopem Cycnum, prauam extortamque puellam
   Europen; canibus pigris scabieque uetusta
   35
   leuibus et siccae lambentibus ora lucernae
   nomen erit pardus, tigris, leo, si quid adhuc est
   quod fremat in terris uiolentius. ergo cauebis
   et metues ne tu sic Creticus aut Camerinus.
      his ego quem monui? tecum mihi sermo, Rubelli
   40
   Blande. tumes alto Drusorum stemmate, tamquam
   feceris ipse aliquid propter quod nobilis esses,
   ut te conciperet quae sanguine fulget Iuli,
   non quae uentoso conducta sub aggere texit.
   'uos humiles' inquis 'uolgi pars ultima nostri,
   45
   quorum nemo queat patriam monstrare parentis,
   ast ego Cecropides.' uiuas et originis huius
   gaudia longa feras. tamen ima plebe Quiritem
   facundum inuenies, solet hic defendere causas
   nobilis indocti; ueniet de plebe togata
   50
   qui iuris nodos et legum aenigmata soluat;
   hinc petit Euphraten iuuenis domitique Bataui
   custodes aquilas armis industrius; at tu
   nil nisi Cecropides truncoque simillimus Hermae.
   nullo quippe alio uincis discrimine quam quod
   55
   illi marmoreum caput est, tua uiuit imago.
   dic mihi, Teucrorum proles, animalia muta
   quis generosa putet nisi fortia. nempe uolucrem
   sic laudamus equum, facili cui plurima palma
   feruet et exultat rauco uictoria circo;
   60
   nobilis hic, quocumque uenit de gramine, cuius
   clara fuga ante alios et primus in aequore puluis.
   sed uenale pecus Coryphaei posteritas et
   Hirpini, si rara iugo uictoria sedit.
   nil ibi maiorum respectus, gratia nulla
   65
   umbrarum; dominos pretiis mutare iubentur
   exiguis, trito ducunt epiraedia collo
   segnipedes dignique molam uersare nepotes.
   ergo ut miremur te, non tua, priuum aliquid da
   quod possim titulis incidere praeter honores
   70
   quos illis damus ac dedimus, quibus omnia debes.
      haec satis ad iuuenem quem nobis fama superbum
   tradit et inflatum plenumque Nerone propinquo;
   rarus enim ferme sensus communis in illa
   fortuna. sed te censeri laude tuorum,
   75
   Pontice, noluerim sic ut nihil ipse futurae
   laudis agas. miserum est aliorum incumbere famae,
   ne conlapsa ruant subductis tecta columnis.
   stratus humi palmes uiduas desiderat ulmos.
   esto bonus miles, tutor bonus, arbiter idem
   80
   integer; ambiguae si quando citabere testis
   incertaeque rei, Phalaris licet imperet ut sis
   falsus et admoto dictet periuria tauro,
   summum crede nefas animam praeferre pudori
   et propter uitam uiuendi perdere causas.
   85
   dignus morte perit, cenet licet ostrea centum
   Gaurana et Cosmi toto mergatur aeno.
   expectata diu tandem prouincia cum te
   rectorem accipiet, pone irae frena modumque,
   pone et auaritiae, miserere inopum sociorum:
   90
   ossa uides rerum uacuis exucta medullis.
   respice quid moneant leges, quid curia mandet,
   praemia quanta bonos maneant, quam fulmine iusto
   et Capito et Tutor ruerint damnante senatu,
   piratae Cilicum. sed quid damnatio confert?
   95
   praeconem, Chaerippe, tuis circumspice pannis,
   cum Pansa eripiat quidquid tibi Natta reliquit,
   iamque tace; furor est post omnia perdere naulum.
   non idem gemitus olim neque uulnus erat par
   damnorum sociis florentibus et modo uictis.
   100
   plena domus tunc omnis, et ingens stabat aceruos
   nummorum, Spartana chlamys, conchylia Coa,
   et cum Parrhasii tabulis signisque Myronis
   Phidiacum uiuebat ebur, nec non Polycliti
   multus ubique labor, rarae sine Mentore mensae.
   105
   inde "Dolabella atque hinc" Antonius, inde
   sacrilegus Verres referebant nauibus altis
   occulta spolia et plures de pace triumphos.
   nunc sociis iuga pauca boum, grex paruus equarum,
   et pater armenti capto eripietur agello,
   110
   ipsi deinde Lares, si quod spectabile signum.
   [si quis in aedicula deus unicus; haec etenim sunt
   pro summis, nam sunt haec maxima. despicias tu]
   forsitan inbellis Rhodios unctamque Corinthon
   despicias merito: quid resinata iuuentus
   115
   cruraque totius facient tibi leuia gentis?
   horrida uitanda est Hispania, Gallicus axis
   Illyricumque latus; parce et messoribus illis
   qui saturant urbem circo scenaeque uacantem;
   quanta autem inde feres tam dirae praemia culpae,
   120
   cum tenuis nuper Marius discinxerit Afros?
   curandum in primis ne magna iniuria fiat
   fortibus et miseris. tollas licet omne quod usquam est
   auri atque argenti, scutum gladiumque relinques.
   [et iaculum et galeam; spoliatis arma supersunt.]
   125
   quod modo proposui, non est sententia, uerum est;
   credite me uobis folium recitare Sibyllae.
   si tibi sancta cohors comitum, si nemo tribunal
   uendit acersecomes, si nullum in coniuge crimen
   nec per conuentus et cuncta per oppida curuis
   130
   unguibus ire parat nummos raptura Celaeno,
   tum licet a Pico numeres genus, altaque si te
   nomina delectant omnem Titanida pugnam
   inter maiores ipsumque Promethea ponas.
   [de quocumque uoles proauom tibi sumito libro.]
   135
   quod si praecipitem rapit ambitio atque libido,
   si frangis uirgas sociorum in sanguine, si te
   delectant hebetes lasso lictore secures,
   incipit ipsorum contra te stare parentum
   nobilitas claramque facem praeferre pudendis.
   140
   omne animi uitium tanto conspectius in se
   crimen habet, quanto maior qui peccat habetur.
   quo mihi te, solitum falsas signare tabellas,
   in templis quae fecit auus statuamque parentis
   ante triumphalem? quo, si nocturnus adulter
   145
   tempora Santonico uelas adoperta cucullo?
      praeter maiorum cineres atque ossa uolucri
   carpento rapitur pinguis Lateranus, et ipse,
   ipse rotam adstringit sufflamine mulio consul,
   nocte quidem, sed Luna uidet, sed sidera testes
   150
   intendunt oculos. finitum tempus honoris
   cum fuerit, clara Lateranus luce flagellum
   sumet et occursum numquam trepidabit amici
   iam senis ac uirga prior adnuet atque maniplos
   soluet et infundet iumentis hordea lassis.
   155
   interea, dum lanatas robumque iuuencum
   more Numae caedit, Iouis ante altaria iurat
   solam Eponam et facies olida ad praesepia pictas.
   sed cum peruigiles placet instaurare popinas,
   obuius adsiduo Syrophoenix udus amomo
   160
   currit, Idymaeae Syrophoenix incola portae
   hospitis adfectu dominum regemque salutat,
   et cum uenali Cyane succincta lagona.
   defensor culpae dicet mihi 'fecimus et nos
   haec iuuenes.' esto, desisti nempe nec ultra
   165
   fouisti errorem. breue sit quod turpiter audes,
   quaedam cum prima resecentur crimina barba.
   indulge ueniam pueris: Lateranus ad illos
   thermarum calices inscriptaque lintea uadit
   maturus bello Armeniae Syriaeque tuendis
   170
   amnibus et Rheno atque Histro. praestare Neronem
   securum ualet haec aetas. mitte Ostia, Caesar,
   mitte, sed in magna legatum quaere popina:
   inuenies aliquo cum percussore iacentem,
   permixtum nautis et furibus ac fugitiuis,
   175
   inter carnifices et fabros sandapilarum
   et resupinati cessantia tympana galli.
   aequa ibi libertas, communia pocula, lectus
   non alius cuiquam, nec mensa remotior ulli.
   quid facias talem sortitus, Pontice, seruum?
   180
   nempe in Lucanos aut Tusca ergastula mittas.
   at uos, Troiugenae, uobis ignoscitis et quae
   turpia cerdoni Volesos Brutumque decebunt.
      quid si numquam adeo foedis adeoque pudendis
   utimur exemplis, ut non peiora supersint?
   185
   consumptis opibus uocem, Damasippe, locasti
   sipario, clamosum ageres ut Phasma Catulli.
   Laureolum uelox etiam bene Lentulus egit,
   iudice me dignus uera cruce. nec tamen ipsi
   ignoscas populo; populi frons durior huius,
   190
   qui sedet et spectat triscurria patriciorum,
   planipedes audit Fabios, ridere potest qui
   Mamercorum alapas. quanti sua funera uendant
   quid refert? uendunt nullo cogente Nerone,
   nec dubitant celsi praetoris uendere ludis.
   195
   finge tamen gladios inde atque hinc pulpita poni,
   quid satius? mortem sic quisquam exhorruit, ut sit
   zelotypus Thymeles, stupidi collega Corinthi?
   res haut mira tamen citharoedo principe mimus
   nobilis. haec ultra quid erit nisi ludus? et illic
   200
   dedecus urbis habes, nec murmillonis in armis
   nec clipeo Gracchum pugnantem aut falce supina;
   damnat enim talis habitus [sed damnat et odit,
   nec galea faciem abscondit]: mouet ecce tridentem.
   postquam uibrata pendentia retia dextra
   205
   nequiquam effudit, nudum ad spectacula uoltum
   erigit et tota fugit agnoscendus harena.
   credamus tunicae, de faucibus aurea cum se
   porrigat et longo iactetur spira galero.
   ergo ignominiam grauiorem pertulit omni
   210
   uolnere cum Graccho iussus pugnare secutor.
      libera si dentur populo suffragia, quis tam
   perditus ut dubitet Senecam praeferre Neroni?
   cuius supplicio non debuit una parari
   simia nec serpens unus nec culleus unus.
   215
   par Agamemnonidae crimen, sed causa facit rem
   dissimilem. quippe ille deis auctoribus ultor
   patris erat caesi media inter pocula, sed nec
   Electrae iugulo se polluit aut Spartani
   sanguine coniugii, nullis aconita propinquis
   220
   miscuit, in scena numquam cantauit Orestes,
   Troica non scripsit. quid enim Verginius armis
   debuit ulcisci magis aut cum Vindice Galba,
   quod Nero tam saeua crudaque tyrannide fecit?
   haec opera atque hae sunt generosi principis artes,
   225
   gaudentis foedo peregrina ad pulpita cantu
   prostitui Graiaeque apium meruisse coronae.
   maiorum effigies habeant insignia uocis,
   ante pedes Domiti longum tu pone Thyestae
   syrma uel Antigones seu personam Melanippes,
   230
   et de marmoreo citharam suspende colosso.
      quid, Catilina, tuis natalibus atque Cethegi
   inueniet quisquam sublimius? arma tamen uos
   nocturna et flammas domibus templisque paratis,
   ut bracatorum pueri Senonumque minores,
   235
   ausi quod liceat tunica punire molesta.
   sed uigilat consul uexillaque uestra coercet.
   hic nouus Arpinas, ignobilis et modo Romae
   municipalis eques, galeatum ponit ubique
   praesidium attonitis et in omni monte laborat.
   240
   tantum igitur muros intra toga contulit illi
   nominis ac tituli, quantum "in" Leucade, quantum
   Thessaliae campis Octauius abstulit udo
   caedibus adsiduis gladio; sed Roma parentem,
   Roma patrem patriae Ciceronem libera dixit.
   245
   Arpinas alius Volscorum in monte solebat
   poscere mercedes alieno lassus aratro;
   nodosam post haec frangebat uertice uitem,
   si lentus pigra muniret castra dolabra.
   hic tamen et Cimbros et summa pericula rerum
   250
   excipit et solus trepidantem protegit urbem,
   atque ideo, postquam ad Cimbros stragemque uolabant
   qui numquam attigerant maiora cadauera corui,
   nobilis ornatur lauro collega secunda.
   plebeiae Deciorum animae, plebeia fuerunt
   255
   nomina; pro totis legionibus hi tamen et pro
   omnibus auxiliis atque omni pube Latina
   sufficiunt dis infernis Terraeque parenti.
   [pluris enim Decii quam quae seruantur ab illis.]
   ancilla natus trabeam et diadema Quirini
   260
   et fascis meruit, regum ultimus ille bonorum.
   prodita laxabant portarum claustra tyrannis
   exulibus iuuenes ipsius consulis et quos
   magnum aliquid dubia pro libertate deceret,
   quod miraretur cum Coclite Mucius et quae
   265
   imperii finis Tiberinum uirgo natauit.
   occulta ad patres produxit crimina seruus
   matronis lugendus; at illos uerbera iustis
   adficiunt poenis et legum prima securis.
      malo pater tibi sit Thersites, dummodo tu sis
   270
   Aeacidae similis Volcaniaque arma capessas,
   quam te Thersitae similem producat Achilles.
   et tamen, ut longe repetas longeque reuoluas
   nomen, ab infami gentem deducis asylo;
   maiorum primus, quisquis fuit ille, tuorum
   275
   aut pastor fuit aut illud quod dicere nolo.

SATVRA IX

   Scire uelim quare totiens mihi, Naeuole, tristis
   occurras fronte obducta ceu Marsya uictus.
   quid tibi cum uultu, qualem deprensus habebat
   Rauola dum Rhodopes uda terit inguina barba?
   5
   [nos colaphum incutimus lambenti crustula seruo.]
   non erit hac facie miserabilior Crepereius
   Pollio, qui triplicem usuram praestare paratus
   circumit et fatuos non inuenit. unde repente
   tot rugae? certe modico contentus agebas
   10
   uernam equitem, conuiua ioco mordente facetus
   et salibus uehemens intra pomeria natis.
   omnia nunc contra, uultus grauis, horrida siccae
   silua comae, nullus tota nitor in cute, qualem
   Bruttia praestabat calidi tibi fascia uisci,
   15
   sed fruticante pilo neglecta et squalida crura.
   quid macies aegri ueteris, quem tempore longo
   torret quarta dies olimque domestica febris?
   deprendas animi tormenta latentis in aegro
   corpore, deprendas et gaudia; sumit utrumque
   20
   inde habitum facies. igitur flexisse uideris
   propositum et uitae contrarius ire priori.
   nuper enim, ut repeto, fanum Isidis et Ganymedem
   Pacis et aduectae secreta Palatia matris
   et Cererem (nam quo non prostat femina templo?)
   25
   notior Aufidio moechus [celebrare] solebas,
   quodque taces, ipsos etiam inclinare maritos.
      'utile et hoc multis uitae genus, at mihi nullum
   inde operae pretium. pingues aliquando lacernas,
   munimenta togae, duri crassique coloris
   30
   et male percussas textoris pectine Galli
   accipimus, tenue argentum uenaeque secundae.
   fata regunt homines, fatum est et partibus illis
   quas sinus abscondit. nam si tibi sidera cessant,
   nil faciet longi mensura incognita nerui,
   35
   quamuis te nudum spumanti Virro labello
   uiderit et blandae adsidue densaeque tabellae
   sollicitent, autos gar ephelketai andra kinaidos
   quod tamen ulterius monstrum quam mollis auarus?
   "haec tribui, deinde illa dedi, mox plura tulisti."
   40
   computat et ceuet. ponatur calculus, adsint
   cum tabula pueri; numera sestertia quinque
   omnibus in rebus, numerentur deinde labores.
   an facile et pronum est agere intra uiscera penem
   legitimum atque illic hesternae occurrere cenae?
   45
   seruus erit minus ille miser qui foderit agrum
   quam dominum. sed tu sane tenerum et puerum te
   et pulchrum et dignum cyatho caeloque putabas.
   uos humili adseculae, uos indulgebitis umquam
   cultori, iam nec morbo donare parati?
   50
   en cui tu uiridem umbellam, cui sucina mittas
   grandia, natalis quotiens redit aut madidum uer
   incipit et strata positus longaque cathedra
   munera femineis tractat secreta kalendis.
   dic, passer, cui tot montis, tot praedia seruas
   55
   Apula, tot miluos intra tua pascua lassas?
   te Trifolinus ager fecundis uitibus implet
   suspectumque iugum Cumis et Gaurus inanis--
   nam quis plura linit uicturo dolia musto?--
   quantum erat exhausti lumbos donare clientis
   60
   iugeribus paucis! meliusne hic rusticus infans
   cum matre et casulis et conlusore catello
   cymbala pulsantis legatum fiet amici?
   "improbus es cum poscis" ait. sed pensio clamat
   "posce," sed appellat puer unicus ut Polyphemi
   65
   lata acies per quam sollers euasit Vlixes.
   alter emendus erit, namque hic non sufficit, ambo
   pascendi. quid agam bruma spirante? quid, oro,
   quid dicam scapulis puerorum aquilone Decembri
   et pedibus? "durate atque expectate cicadas"?
   70
   uerum, ut dissimules, ut mittas cetera, quanto
   metiris pretio quod, ni tibi deditus essem
   deuotusque cliens, uxor tua uirgo maneret?
   scis certe quibus ista modis, quam saepe rogaris
   et quae pollicitus. fugientem saepe puellam
   75
   amplexu rapui; tabulas quoque ruperat et iam
   signabat; tota uix hoc ego nocte redemi
   te plorante foris. testis mihi lectulus et tu,
   ad quem peruenit lecti sonus et dominae uox.
   instabile ac dirimi coeptum et iam paene solutum
   80
   coniugium in multis domibus seruauit adulter.
   quo te circumagas? quae prima aut ultima ponas?
   nullum ergo meritum est, ingrate ac perfide, nullum
   quod tibi filiolus uel filia nascitur ex me?
   tollis enim et libris actorum spargere gaudes
   85
   argumenta uiri. foribus suspende coronas:
   iam pater es, dedimus quod famae opponere possis.
   iura parentis habes, propter me scriberis heres,
   legatum omne capis nec non et dulce caducum.
   commoda praeterea iungentur multa caducis,
   90
   si numerum, si tres impleuero.' iusta doloris,
   Naeuole, causa tui; contra tamen ille quid adfert?
      'neglegit atque alium bipedem sibi quaerit asellum.
   haec soli commissa tibi celare memento
   et tacitus nostras intra te fige querellas;
   95
   nam res mortifera est inimicus pumice leuis.
   qui modo secretum commiserat, ardet et odit,
   tamquam prodiderim quidquid scio. sumere ferrum,
   fuste aperire caput, candelam adponere ualuis
   non dubitat. nec contemnas aut despicias quod
   100
   his opibus numquam cara est annona ueneni.
   ergo occulta teges ut curia Martis Athenis.'
      o Corydon, Corydon, secretum diuitis ullum
   esse putas? serui ut taceant, iumenta loquentur
   et canis et postes et marmora. claude fenestras,
   105
   uela tegant rimas, iunge ostia, tollite lumen,
   e medio fac eant omnes, prope nemo recumbat;
   quod tamen ad cantum galli facit ille secundi
   proximus ante diem caupo sciet, audiet et quae
   finxerunt pariter libarius, archimagiri,
   110
   carptores. quod enim dubitant componere crimen
   in dominos, quotiens rumoribus ulciscuntur
   baltea? nec derit qui te per compita quaerat
   nolentem et miseram uinosus inebriet aurem.
   illos ergo roges quidquid paulo ante petebas
   115
   a nobis, taceant illi. sed prodere malunt
   arcanum quam subrepti potare Falerni
   pro populo faciens quantum Saufeia bibebat.
   uiuendum recte, cum propter plurima, +tum est his+
   [idcirco ut possis linguam contemnere serui].
   120
   praecipue causis, ut linguas mancipiorum
   contemnas; nam lingua mali pars pessima serui.
   deterior tamen hic qui liber non erit illis
   quorum animas et farre suo custodit et aere.
      'utile consilium modo, sed commune, dedisti.
   125
   nunc mihi quid suades post damnum temporis et spes
   deceptas? festinat enim decurrere uelox
   flosculus angustae miseraeque breuissima uitae
   portio; dum bibimus, dum serta, unguenta, puellas
   poscimus, obrepit non intellecta senectus.'
   130
      ne trepida, numquam pathicus tibi derit amicus
   stantibus et saluis his collibus; undique ad illos
   conuenient et carpentis et nauibus omnes
   qui digito scalpunt uno caput. altera maior
   spes superest, tu tantum erucis inprime dentem.
   134a
   [gratus eris, tu tantum erucis inprime dentem.]
   135
      'haec exempla para felicibus; at mea Clotho
   et Lachesis gaudent, si pascitur inguine uenter.
   o parui nostrique Lares, quos ture minuto
   aut farre et tenui soleo exorare corona,
   quando ego figam aliquid quo sit mihi tuta senectus
   140
   a tegete et baculo? uiginti milia fenus
   pigneribus positis, argenti uascula puri,
   sed quae Fabricius censor notet, et duo fortes
   de grege Moesorum, qui me ceruice locata
   securum iubeant clamoso insistere circo;
   145
   sit mihi praeterea curuus caelator, et alter
   qui multas facies pingit cito; sufficiunt haec.
   quando ego pauper ero? uotum miserabile, nec spes
   his saltem; nam cum pro me Fortuna uocatur,
   adfixit ceras illa de naue petitas
   150
   quae Siculos cantus effugit remige surdo.'

SATVRA X

   Omnibus in terris, quae sunt a Gadibus usque
   Auroram et Gangen, pauci dinoscere possunt
   uera bona atque illis multum diuersa, remota
   erroris nebula. quid enim ratione timemus
   5
   aut cupimus? quid tam dextro pede concipis ut te
   conatus non paeniteat uotique peracti?
   euertere domos totas optantibus ipsis
   di faciles. nocitura toga, nocitura petuntur
   militia; torrens dicendi copia multis
   10
   et sua mortifera est facundia; uiribus ille
   confisus periit admirandisque lacertis;
   sed pluris nimia congesta pecunia cura
   strangulat et cuncta exuperans patrimonia census
   quanto delphinis ballaena Britannica maior.
   15
   temporibus diris igitur iussuque Neronis
   Longinum et magnos Senecae praediuitis hortos
   clausit et egregias Lateranorum obsidet aedes
   tota cohors: rarus uenit in cenacula miles.
   pauca licet portes argenti uascula puri
   20
   nocte iter ingressus, gladium contumque timebis
   et mota ad lunam trepidabis harundinis umbra:
   cantabit uacuus coram latrone uiator.
   prima fere uota et cunctis notissima templis
   diuitiae, crescant ut opes, ut maxima toto
   25
   nostra sit arca foro. sed nulla aconita bibuntur
   fictilibus; tunc illa time cum pocula sumes
   gemmata et lato Setinum ardebit in auro.
   iamne igitur laudas quod de sapientibus alter
   ridebat, quotiens a limine mouerat unum
   30
   protuleratque pedem, flebat contrarius auctor?
   sed facilis cuiuis rigidi censura cachinni:
   mirandum est unde ille oculis suffecerit umor.
   perpetuo risu pulmonem agitare solebat
   Democritus, quamquam non essent urbibus illis
   35
   praetextae, trabeae, fasces, lectica, tribunal.
   quid si uidisset praetorem curribus altis
   extantem et medii sublimem puluere circi
   in tunica Iouis et pictae Sarrana ferentem
   ex umeris aulaea togae magnaeque coronae
   40
   tantum orbem, quanto ceruix non sufficit ulla?
   quippe tenet sudans hanc publicus et, sibi consul
   ne placeat, curru seruus portatur eodem.
   da nunc et uolucrem, sceptro quae surgit eburno,
   illinc cornicines, hinc praecedentia longi
   45
   agminis officia et niueos ad frena Quirites,
   defossa in loculos quos sportula fecit amicos.
   tum quoque materiam risus inuenit ad omnis
   occursus hominum, cuius prudentia monstrat
   summos posse uiros et magna exempla daturos
   50
   ueruecum in patria crassoque sub aere nasci.
   ridebat curas nec non et gaudia uolgi,
   interdum et lacrimas, cum Fortunae ipse minaci
   mandaret laqueum mediumque ostenderet unguem.
      ergo superuacua aut [quae] perniciosa petuntur?
   55
   propter quae fas est genua incerare deorum?
      quosdam praecipitat subiecta potentia magnae
   inuidiae, mergit longa atque insignis honorum
   pagina. descendunt statuae restemque secuntur,
   ipsas deinde rotas bigarum inpacta securis
   60
   caedit et inmeritis franguntur crura caballis.
   iam strident ignes, iam follibus atque caminis
   ardet adoratum populo caput et crepat ingens
   Seianus, deinde ex facie toto orbe secunda
   fiunt urceoli, pelues, sartago, matellae.
   65
   pone domi laurus, duc in Capitolia magnum
   cretatumque bouem: Seianus ducitur unco
   spectandus, gaudent omnes. 'quae labra, quis illi
   uultus erat! numquam, si quid mihi credis, amaui
   hunc hominem. sed quo cecidit sub crimine? quisnam
   70
   delator quibus indicibus, quo teste probauit?'
   'nil horum; uerbosa et grandis epistula uenit
   a Capreis.' 'bene habet, nil plus interrogo.' sed quid
   turba Remi? sequitur fortunam, ut semper, et odit
   damnatos. idem populus, si Nortia Tusco
   75
   fauisset, si oppressa foret secura senectus
   principis, hac ipsa Seianum diceret hora
   Augustum. iam pridem, ex quo suffragia nulli
   uendimus, effudit curas; nam qui dabat olim
   imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se
   80
   continet atque duas tantum res anxius optat,
   panem et circenses. 'perituros audio multos.'
   'nil dubium, magna est fornacula.' 'pallidulus mi
   Bruttidius meus ad Martis fuit obuius aram;
   quam timeo, uictus ne poenas exigat Aiax
   85
   ut male defensus. curramus praecipites et,
   dum iacet in ripa, calcemus Caesaris hostem.
   sed uideant serui, ne quis neget et pauidum in ius
   ceruice obstricta dominum trahat.' hi sermones
   tunc de Seiano, secreta haec murmura uolgi.
   90
   uisne salutari sicut Seianus, habere
   tantundem atque illi summas donare curules,
   illum exercitibus praeponere, tutor haberi
   principis angusta Caprearum in rupe sedentis
   cum grege Chaldaeo? uis certe pila, cohortis,
   95
   egregios equites et castra domestica; quidni
   haec cupias? et qui nolunt occidere quemquam
   posse uolunt. sed quae praeclara et prospera tanti,
   ut rebus laetis par sit mensura malorum?
   huius qui trahitur praetextam sumere mauis
   100
   an Fidenarum Gabiorumque esse potestas
   et de mensura ius dicere, uasa minora
   frangere pannosus uacuis aedilis Vlubris?
   ergo quid optandum foret ignorasse fateris
   Seianum; nam qui nimios optabat honores
   105
   et nimias poscebat opes, numerosa parabat
   excelsae turris tabulata, unde altior esset
   casus et inpulsae praeceps inmane ruinae.
   quid Crassos, quid Pompeios euertit et illum,
   ad sua qui domitos deduxit flagra Quirites?
   110
   summus nempe locus nulla non arte petitus
   magnaque numinibus uota exaudita malignis.
   ad generum Cereris sine caede ac uulnere pauci
   descendunt reges et sicca morte tyranni.
      eloquium ac famam Demosthenis aut Ciceronis
   115
   incipit optare et totis quinquatribus optat
   quisquis adhuc uno parcam colit asse Mineruam,
   quem sequitur custos angustae uernula capsae.
   eloquio sed uterque perit orator, utrumque
   largus et exundans leto dedit ingenii fons.
   120
   ingenio manus est et ceruix caesa, nec umquam
   sanguine causidici maduerunt rostra pusilli.
   'o fortunatam natam me consule Romam:'
   Antoni gladios potuit contemnere si sic
   omnia dixisset. ridenda poemata malo
   125
   quam te, conspicuae diuina Philippica famae,
   uolueris a prima quae proxima. saeuus et illum
   exitus eripuit, quem mirabantur Athenae
   torrentem et pleni moderantem frena theatri.
   dis ille aduersis genitus fatoque sinistro,
   130
   quem pater ardentis massae fuligine lippus
   a carbone et forcipibus gladiosque paranti
   incude et luteo Volcano ad rhetora misit.
       bellorum exuuiae, truncis adfixa tropaeis
   lorica et fracta de casside buccula pendens
   135
   et curtum temone iugum uictaeque triremis
   aplustre et summo tristis captiuos in arcu
   humanis maiora bonis creduntur. ad hoc se
   Romanus Graiusque et barbarus induperator
   erexit, causas discriminis atque laboris
   140
   inde habuit: tanto maior famae sitis est quam
   uirtutis. quis enim uirtutem amplectitur ipsam,
   praemia si tollas? patriam tamen obruit olim
   gloria paucorum et laudis titulique cupido
   haesuri saxis cinerum custodibus, ad quae
   145
   discutienda ualent sterilis mala robora fici,
   quandoquidem data sunt ipsis quoque fata sepulcris.
   expende Hannibalem: quot libras in duce summo
   inuenies? hic est quem non capit Africa Mauro
   percussa oceano Niloque admota tepenti
   150
   rursus ad Aethiopum populos aliosque elephantos.
   additur imperiis Hispania, Pyrenaeum
   transilit. opposuit natura Alpemque niuemque:
   diducit scopulos et montem rumpit aceto.
   iam tenet Italiam, tamen ultra pergere tendit.
   155
   'acti' inquit 'nihil est, nisi Poeno milite portas
   frangimus et media uexillum pono Subura.'
   o qualis facies et quali digna tabella,
   cum Gaetula ducem portaret belua luscum!
   exitus ergo quis est? o gloria! uincitur idem
   160
   nempe et in exilium praeceps fugit atque ibi magnus
   mirandusque cliens sedet ad praetoria regis,
   donec Bithyno libeat uigilare tyranno.
   finem animae, quae res humanas miscuit olim,
   non gladii, non saxa dabunt nec tela, sed ille
   165
   Cannarum uindex et tanti sanguinis ultor
   anulus. i, demens, et saeuas curre per Alpes
   ut pueris placeas et declamatio fias.
   unus Pellaeo iuueni non sufficit orbis,
   aestuat infelix angusto limite mundi
   170
   ut Gyarae clausus scopulis paruaque Seripho;
   cum tamen a figulis munitam intrauerit urbem,
   sarcophago contentus erit. mors sola fatetur
   quantula sint hominum corpuscula. creditur olim
   uelificatus Athos et quidquid Graecia mendax
   175
   audet in historia, constratum classibus isdem
   suppositumque rotis solidum mare; credimus altos
   defecisse amnes epotaque flumina Medo
   prandente et madidis cantat quae Sostratus alis.
   ille tamen qualis rediit Salamine relicta,
   180
   in Corum atque Eurum solitus saeuire flagellis
   barbarus Aeolio numquam hoc in carcere passos,
   ipsum conpedibus qui uinxerat Ennosigaeum
   (mitius id sane, quod non et stigmate dignum
   credidit. huic quisquam uellet seruire deorum?--
   185
   sed qualis rediit? nempe una naue, cruentis
   fluctibus ac tarda per densa cadauera prora.
   has totiens optata exegit gloria poenas.
      'da spatium uitae, multos da, Iuppiter, annos.'
   hoc recto uoltu, solum hoc et pallidus optas.
   190
   sed quam continuis et quantis longa senectus
   plena malis! deformem et taetrum ante omnia uultum
   dissimilemque sui, deformem pro cute pellem
   pendentisque genas et talis aspice rugas
   quales, umbriferos ubi pandit Thabraca saltus,
   195
   in uetula scalpit iam mater simia bucca.
   plurima sunt iuuenum discrimina, pulchrior ille
   hoc atque "ille" alio, multum hic robustior illo:
   una senum facies, cum uoce trementia membra
   et iam leue caput madidique infantia nasi;
   200
   frangendus misero gingiua panis inermi.
   usque adeo grauis uxori natisque sibique,
   ut captatori moueat fastidia Cosso.
   non eadem uini atque cibi torpente palato
   gaudia; nam coitus iam longa obliuio, uel si
   205
   coneris, iacet exiguus cum ramice neruus
   et, quamuis tota palpetur nocte, iacebit.
   anne aliquid sperare potest haec inguinis aegri
   canities? quid quod merito suspecta libido est
   quae uenerem adfectat sine uiribus? aspice partis
   210
   nunc damnum alterius. nam quae cantante uoluptas,
   sit licet eximius, citharoedo siue Seleuco
   et quibus aurata mos est fulgere lacerna?
   quid refert, magni sedeat qua parte theatri
   qui uix cornicines exaudiet atque tubarum
   215
   concentus? clamore opus est ut sentiat auris
   quem dicat uenisse puer, quot nuntiet horas.
   praeterea minimus gelido iam in corpore sanguis
   febre calet sola, circumsilit agmine facto
   morborum omne genus, quorum si nomina quaeras,
   220
   promptius expediam quot amauerit Oppia moechos,
   quot Themison aegros autumno occiderit uno,
   quot Basilus socios, quot circumscripserit Hirrus
   pupillos, quot longa uiros exorbeat uno
   Maura die, quot discipulos inclinet Hamillus;
   225
   percurram citius quot uillas possideat nunc
   quo tondente grauis iuueni mihi barba sonabat.
   ille umero, hic lumbis, hic coxa debilis; ambos
   perdidit ille oculos et luscis inuidet; huius
   pallida labra cibum accipiunt digitis alienis,
   230
   ipse ad conspectum cenae diducere rictum
   suetus hiat tantum ceu pullus hirundinis, ad quem
   ore uolat pleno mater ieiuna. sed omni
   membrorum damno maior dementia, quae nec
   nomina seruorum nec uoltum agnoscit amici
   235
   cum quo praeterita cenauit nocte, nec illos
   quos genuit, quos eduxit. nam codice saeuo
   heredes uetat esse suos, bona tota feruntur
   ad Phialen; tantum artificis ualet halitus oris,
   quod steterat multis in carcere fornicis annis.
   240
   ut uigeant sensus animi, ducenda tamen sunt
   funera natorum, rogus aspiciendus amatae
   coniugis et fratris plenaeque sororibus urnae.
   haec data poena diu uiuentibus, ut renouata
   semper clade domus multis in luctibus inque
   245
   perpetuo maerore et nigra ueste senescant.
   rex Pylius, magno si quicquam credis Homero,
   exemplum uitae fuit a cornice secundae.
   felix nimirum, qui tot per saecula mortem
   distulit atque suos iam dextra conputat annos,
   250
   quique nouum totiens mustum bibit. oro parumper
   attendas quantum de legibus ipse queratur
   fatorum et nimio de stamine, cum uidet acris
   Antilochi barbam ardentem, cum quaerit ab omni,
   quisquis adest, socio cur haec in tempora duret,
   255
   quod facinus dignum tam longo admiserit aeuo.
   haec eadem Peleus, raptum cum luget Achillem,
   atque alius, cui fas Ithacum lugere natantem.
   incolumi Troia Priamus uenisset ad umbras
   Assaraci magnis sollemnibus Hectore funus
   260
   portante ac reliquis fratrum ceruicibus inter
   Iliadum lacrimas, ut primos edere planctus
   Cassandra inciperet scissaque Polyxena palla,
   si foret extinctus diuerso tempore, quo non
   coeperat audaces Paris aedificare carinas.
   265
   longa dies igitur quid contulit? omnia uidit
   euersa et flammis Asiam ferroque cadentem.
   tunc miles tremulus posita tulit arma tiara
   et ruit ante aram summi Iouis ut uetulus bos,
   qui domini cultris tenue et miserabile collum
   270
   praebet ab ingrato iam fastiditus aratro.
   exitus ille utcumque hominis, sed torua canino
   latrauit rictu quae post hunc uixerat uxor.
   festino ad nostros et regem transeo Ponti
   et Croesum, quem uox iusti facunda Solonis
   275
   respicere ad longae iussit spatia ultima uitae.
   exilium et carcer Minturnarumque paludes
   et mendicatus uicta Carthagine panis
   hinc causas habuere; quid illo ciue tulisset
   natura in terris, quid Roma beatius umquam,
   280
   si circumducto captiuorum agmine et omni
   bellorum pompa animam exhalasset opimam,
   cum de Teutonico uellet descendere curru?
   prouida Pompeio dederat Campania febres
   optandas, sed multae urbes et publica uota
   285
   uicerunt; igitur Fortuna ipsius et urbis
   seruatum uicto caput abstulit. hoc cruciatu
   Lentulus, hac poena caruit ceciditque Cethegus
   integer et iacuit Catilina cadauere toto.
      formam optat modico pueris, maiore puellis
   290
   murmure, cum Veneris fanum uidet, anxia mater
   usque ad delicias uotorum. 'cur tamen' inquit
   'corripias? pulchra gaudet Latona Diana.'
   sed uetat optari faciem Lucretia qualem
   ipsa habuit, cuperet Rutilae Verginia gibbum
   295
   accipere "atque suum" Rutilae dare. filius autem
   corporis egregii miseros trepidosque parentes
   semper habet: rara est adeo concordia formae
   atque pudicitiae. sanctos licet horrida mores
   tradiderit domus ac ueteres imitata Sabinos,
   300
   praeterea castum ingenium uoltumque modesto
   sanguine feruentem tribuat natura benigna
   larga manu (quid enim puero conferre potest plus
   custode et cura natura potentior omni?),
   non licet esse uiro; nam prodiga corruptoris
   305
   improbitas ipsos audet temptare parentes:
   tanta in muneribus fiducia. nullus ephebum
   deformem saeua castrauit in arce tyrannus,
   nec praetextatum rapuit Nero loripedem nec
   strumosum atque utero pariter gibboque tumentem.
   310
   i nunc et iuuenis specie laetare tui, quem
   maiora expectant discrimina. fiet adulter
   publicus et poenas metuet quascumque mariti
   +irati+ debet, nec erit felicior astro
   Martis, ut in laqueos numquam incidat. exigit autem
   315
   interdum ille dolor plus quam lex ulla dolori
   concessit: necat hic ferro, secat ille cruentis
   uerberibus, quosdam moechos et mugilis intrat.
   sed tuus Endymion dilectae fiet adulter
   matronae. mox cum dederit Seruilia nummos
   320
   fiet et illius quam non amat, exuet omnem
   corporis ornatum; quid enim ulla negauerit udis
   inguinibus, siue est haec Oppia siue Catulla?
   deterior totos habet illic femina mores.
   'sed casto quid forma nocet?' quid profuit immo
   325
   Hippolyto graue propositum, quid Bellerophonti?
   erubuit +nempe haec+ ceu fastidita repulso
   nec Stheneboea minus quam Cressa excanduit, et se
   concussere ambae. mulier saeuissima tunc est
   cum stimulos odio pudor admouet. elige quidnam
   330
   suadendum esse putes cui nubere Caesaris uxor
   destinat. optimus hic et formonsissimus idem
   gentis patriciae rapitur miser extinguendus
   Messalinae oculis; dudum sedet illa parato
   flammeolo Tyriusque palam genialis in hortis
   335
   sternitur et ritu decies centena dabuntur
   antiquo, ueniet cum signatoribus auspex.
   haec tu secreta et paucis commissa putabas?
   non nisi legitime uolt nubere. quid placeat dic.
   ni parere uelis, pereundum erit ante lucernas;
   340
   si scelus admittas, dabitur mora paruula, dum res
   nota urbi et populo contingat principis aurem.
   dedecus ille domus sciet ultimus. interea tu
   obsequere imperio, si tanti uita dierum
   paucorum. quidquid leuius meliusque putaris,
   345
   praebenda est gladio pulchra haec et candida ceruix.
      nil ergo optabunt homines? si consilium uis,
   permittes ipsis expendere numinibus quid
   conueniat nobis rebusque sit utile nostris;
   nam pro iucundis aptissima quaeque dabunt di.
   350
   carior est illis homo quam sibi. nos animorum
   inpulsu et caeca magnaque cupidine ducti
   coniugium petimus partumque uxoris, at illis
   notum qui pueri qualisque futura sit uxor.
   ut tamen et poscas aliquid uoueasque sacellis
   355
   exta et candiduli diuina tomacula porci,
   orandum est ut sit mens sana in corpore sano.
   fortem posce animum mortis terrore carentem,
   qui spatium uitae extremum inter munera ponat
   naturae, qui ferre queat quoscumque labores,
   360
   nesciat irasci, cupiat nihil et potiores
   Herculis aerumnas credat saeuosque labores
   et uenere et cenis et pluma Sardanapalli.
   monstro quod ipse tibi possis dare; semita certe
   tranquillae per uirtutem patet unica uitae.
   365
   nullum numen habes, si sit prudentia: nos te,
   nos facimus, Fortuna, deam caeloque locamus.

SATVRA XI

   Atticus eximie si cenat, lautus habetur,
   si Rutilus, demens. quid enim maiore cachinno
   excipitur uolgi quam pauper Apicius? omnis
   conuictus, thermae, stationes, omne theatrum
   5
   de Rutilo. nam dum ualida ac iuuenalia membra
   sufficiunt galeae dumque ardent sanguine, fertur
   non cogente quidem sed nec prohibente tribuno
   scripturus leges et regia uerba lanistae.
   multos porro uides, quos saepe elusus ad ipsum
   10
   creditor introitum solet expectare macelli,
   et quibus in solo uiuendi causa palato est.
   egregius cenat meliusque miserrimus horum
   et cito casurus iam perlucente ruina.
   interea gustus elementa per omnia quaerunt
   15
   numquam animo pretiis obstantibus; interius si
   attendas, magis illa iuuant quae pluris ementur.
   ergo haut difficile est perituram arcessere summam
   lancibus oppositis uel matris imagine fracta,
   et quadringentis nummis condire gulosum
   20
   fictile; sic ueniunt ad miscellanea ludi.
   refert ergo quis haec eadem paret; in Rutilo nam
   luxuria est, in Ventidio laudabile nomen
   sumit et a censu famam trahit. illum ego iure
   despiciam, qui scit quanto sublimior Atlas
   25
   omnibus in Libya sit montibus, hic tamen idem
   ignorat quantum ferrata distet ab arca
   sacculus. e caelo descendit gnothi seauton
   figendum et memori tractandum pectore, siue
   coniugium quaeras uel sacri in parte senatus
   30
   esse uelis; neque enim loricam poscit Achillis
   Thersites, in qua se traducebat Vlixes;
   ancipitem seu tu magno discrimine causam
   protegere adfectas, te consule, dic tibi qui sis,
   orator uehemens an Curtius et Matho buccae.
   35
   noscenda est mensura sui spectandaque rebus
   in summis minimisque, etiam cum piscis emetur,
   ne mullum cupias, cum sit tibi gobio tantum
   in loculis. quis enim te deficiente crumina
   et crescente gula manet exitus, aere paterno
   40
   ac rebus mersis in uentrem fenoris atque
   argenti grauis et pecorum agrorumque capacem?
   talibus a dominis post cuncta nouissimus exit
   anulus, et digito mendicat Pollio nudo.
   non praematuri cineres nec funus acerbum
   45
   luxuriae sed morte magis metuenda senectus.
   hi plerumque gradus: conducta pecunia Romae
   et coram dominis consumitur; inde, ubi paulum
   nescio quid superest et pallet fenoris auctor,
   qui uertere solum, Baias et ad ostrea currunt.
   50
   cedere namque foro iam non est deterius quam
   Esquilias a feruenti migrare Subura.
   ille dolor solus patriam fugientibus, illa
   maestitia est, caruisse anno circensibus uno.
   sanguinis in facie non haeret gutta, morantur
   55
   pauci ridiculum et fugientem ex urbe pudorem.
       experiere hodie numquid pulcherrima dictu,
   Persice, non praestem uita et moribus et re,
   si laudem siliquas occultus ganeo, pultes
   coram aliis dictem puero sed in aure placentas.
   60
   nam cum sis conuiua mihi promissus, habebis
   Euandrum, uenies Tirynthius aut minor illo
   hospes, et ipse tamen contingens sanguine caelum,
   alter aquis, alter flammis ad sidera missus.
   fercula nunc audi nullis ornata macellis.
   65
   de Tiburtino ueniet pinguissimus agro
   haedulus et toto grege mollior, inscius herbae
   necdum ausus uirgas humilis mordere salicti,
   qui plus lactis habet quam sanguinis, et montani
   asparagi, posito quos legit uilica fuso.
   70
   grandia praeterea tortoque calentia feno
   oua adsunt ipsis cum matribus, et seruatae
   parte anni quales fuerant in uitibus uuae,
   Signinum Syriumque pirum, de corbibus isdem
   aemula Picenis et odoris mala recentis
   75
   nec metuenda tibi, siccatum frigore postquam
   autumnum et crudi posuere pericula suci.
   haec olim nostri iam luxuriosa senatus
   cena fuit. Curius paruo quae legerat horto
   ipse focis breuibus ponebat holuscula, quae nunc
   80
   squalidus in magna fastidit conpede fossor,
   qui meminit calidae sapiat quid uolua popinae.
   sicci terga suis rara pendentia crate
   moris erat quondam festis seruare diebus
   et natalicium cognatis ponere lardum
   85
   accedente noua, si quam dabat hostia, carne.
   cognatorum aliquis titulo ter consulis atque
   castrorum imperiis et dictatoris honore
   functus ad has epulas solito maturius ibat
   erectum domito referens a monte ligonem.
   90
   cum tremerent autem Fabios durumque Catonem
   et Scauros et Fabricium, rigidique seueros
   censoris mores etiam collega timeret,
   nemo inter curas et seria duxit habendum
   qualis in Oceani fluctu testudo nataret,
   95
   clarum Troiugenis factura et nobile fulcrum;
   sed nudo latere et paruis frons aerea lectis
   uile coronati caput ostendebat aselli,
   ad quod lasciui ludebant ruris alumni.
   tales ergo cibi qualis domus atque supellex.
   100
   tunc rudis et Graias mirari nescius artes
   urbibus euersis praedarum in parte reperta
   magnorum artificum frangebat pocula miles,
   ut phaleris gauderet ecus caelataque cassis
   Romuleae simulacra ferae mansuescere iussae
   105
   imperii fato, geminos sub rupe Quirinos
   ac nudam effigiem [in] clipeo uenientis et hasta
   pendentisque dei perituro ostenderet hosti.
   ponebant igitur Tusco farrata catino:
   argenti quod erat solis fulgebat in armis.
   110
   omnia tunc quibus inuideas, si liuidulus sis.
   templorum quoque maiestas praesentior, et uox
   nocte fere media mediamque audita per urbem
   litore ab Oceani Gallis uenientibus et dis
   officium uatis peragentibus. his monuit nos,
   115
   hanc rebus Latiis curam praestare solebat
   fictilis et nullo uiolatus Iuppiter auro.
   illa domi natas nostraque ex arbore mensas
   tempora uiderunt; hos lignum stabat ad usus,
   annosam si forte nucem deiecerat eurus.
   120
   at nunc diuitibus cenandi nulla uoluptas,
   nil rhombus, nil damma sapit, putere uidentur
   unguenta atque rosae, latos nisi sustinet orbis
   grande ebur et magno sublimis pardus hiatu
   dentibus ex illis quos mittit porta Syenes
   125
   et Mauri celeres et Mauro obscurior Indus,
   et quos deposuit Nabataeo belua saltu
   iam nimios capitique graues. hinc surgit orexis,
   hinc stomacho uires; nam pes argenteus illis,
   anulus in digito quod ferreus. ergo superbum
   130
   conuiuam caueo, qui me sibi comparat et res
   despicit exiguas. adeo nulla uncia nobis
   est eboris, nec tessellae nec calculus ex hac
   materia, quin ipsa manubria cultellorum
   ossea. non tamen his ulla umquam obsonia fiunt
   135
   rancidula aut ideo peior gallina secatur.
   sed nec structor erit cui cedere debeat omnis
   pergula, discipulus Trypheri doctoris, apud quem
   sumine cum magno lepus atque aper et pygargus
   et Scythicae uolucres et phoenicopterus ingens
   140
   et Gaetulus oryx hebeti lautissima ferro
   caeditur et tota sonat ulmea cena Subura.
   nec frustum capreae subducere nec latus Afrae
   nouit auis noster, tirunculus ac rudis omni
   tempore et exiguae furtis inbutus ofellae.
   145
   plebeios calices et paucis assibus emptos
   porriget incultus puer atque a frigore tutus,
   non Phryx aut Lycius [non a mangone petitus
   quisquam erit et magno]: cum posces, posce Latine.
   idem habitus cunctis, tonsi rectique capilli
   150
   atque hodie tantum propter conuiuia pexi.
   pastoris duri hic filius, ille bubulci.
   suspirat longo non uisam tempore matrem
   et casulam et notos tristis desiderat haedos
   ingenui uoltus puer ingenuique pudoris,
   155
   qualis esse decet quos ardens purpura uestit,
   nec pupillares defert in balnea raucus
   testiculos, nec uellendas iam praebuit alas,
   crassa nec opposito pauidus tegit inguina guto.
   hic tibi uina dabit diffusa in montibus illis
   160
   a quibus ipse uenit, quorum sub uertice lusit.
   [namque una atque eadem est uini patria atque ministri.]    
   forsitan expectes ut Gaditana canoro
   incipiant prurire choro plausuque probatae
   ad terram tremulo descendant clune puellae,
   165
   [spectant hoc nuptae iuxta recubante marito
   quod pudeat narrare aliquem praesentibus ipsis.]
   inritamentum ueneris languentis et acres
   diuitis urticae [maior tamen ista uoluptas
   alterius sexus]; magis ille extenditur, et mox
   170
   auribus atque oculis concepta urina mouetur.
   non capit has nugas humilis domus. audiat ille
   testarum crepitus cum uerbis, nudum olido stans
   fornice mancipium quibus abstinet, ille fruatur
   uocibus obscenis omnique libidinis arte,
   175
   qui Lacedaemonium pytismate lubricat orbem;
   namque ibi fortunae ueniam damus. alea turpis,
   turpe et adulterium mediocribus: haec eadem illi
   omnia cum faciunt, hilares nitidique uocantur.
   nostra dabunt alios hodie conuiuia ludos:
   180
   conditor Iliados cantabitur atque Maronis
   altisoni dubiam facientia carmina palmam.
   quid refert, tales uersus qua uoce legantur?
       sed nunc dilatis auerte negotia curis
   et gratam requiem dona tibi, quando licebit
   185
   per totum cessare diem. non fenoris ulla
   mentio nec, prima si luce egressa reuerti
   nocte solet, tacito bilem tibi contrahat uxor
   umida suspectis referens multicia rugis
   uexatasque comas et uoltum auremque calentem.
   190
   protinus ante meum quidquid dolet exue limen,
   pone domum et seruos et quidquid frangitur illis
   aut perit, ingratos ante omnia pone sodalis.
   interea Megalesiacae spectacula mappae
   Idaeum sollemne colunt, similisque triumpho
   195
   praeda caballorum praetor sedet ac, mihi pace
   inmensae nimiaeque licet si dicere plebis,
   totam hodie Romam circus capit, et fragor aurem
   percutit, euentum uiridis quo colligo panni.
   nam si deficeret, maestam attonitamque uideres
   200
   hanc urbem ueluti Cannarum in puluere uictis
   consulibus. spectent iuuenes, quos clamor et audax
   sponsio, quos cultae decet adsedisse puellae:
   nostra bibat uernum contracta cuticula solem
   effugiatque togam. iam nunc in balnea salua
   205
   fronte licet uadas, quamquam solida hora supersit
   ad sextam. facere hoc non possis quinque diebus
   continuis, quia sunt talis quoque taedia uitae
   magna: uoluptates commendat rarior usus.

SATVRA XII

   Natali, Coruine, die mihi dulcior haec lux,
   qua festus promissa deis animalia caespes
   expectat. niueam reginae ducimus agnam,
   par uellus dabitur pugnanti Gorgone Maura;
   5
   sed procul extensum petulans quatit hostia funem
   Tarpeio seruata Ioui frontemque coruscat,
   quippe ferox uitulus templis maturus et arae
   spargendusque mero, quem iam pudet ubera matris
   ducere, qui uexat nascenti robora cornu.
   10
   si res ampla domi similisque adfectibus esset,
   pinguior Hispulla traheretur taurus et ipsa
   mole piger, nec finitima nutritus in herba,
   laeta sed ostendens Clitumni pascua sanguis
   et grandi ceruix iret ferienda ministro
   15
   ob reditum trepidantis adhuc horrendaque passi
   nuper et incolumem sese mirantis amici.
   nam praeter pelagi casus et fulminis ictus
   euasit. densae caelum abscondere tenebrae
   nube una subitusque antemnas inpulit ignis,
   20
   cum se quisque illo percussum crederet et mox
   attonitus nullum conferri posse putaret
   naufragium uelis ardentibus. omnia fiunt
   talia, tam grauiter, si quando poetica surgit
   tempestas. genus ecce aliud discriminis audi
   25
   et miserere iterum, quamquam sint cetera sortis
   eiusdem pars dira quidem sed cognita multis
   et quam uotiua testantur fana tabella
   plurima: pictores quis nescit ab Iside pasci?
   accidit et nostro similis fortuna Catullo.
   30
   cum plenus fluctu medius foret alueus et iam
   alternum puppis latus euertentibus undis
   arboris incertae, nullam prudentia cani
   rectoris cum ferret opem, decidere iactu
   coepit cum uentis, imitatus castora, qui se
   35
   eunuchum ipse facit cupiens euadere damno
   testiculi: adeo medicatum intellegit inguen.
   'fundite quae mea sunt' dicebat 'cuncta' Catullus
   praecipitare uolens etiam pulcherrima, uestem
   purpuream teneris quoque Maecenatibus aptam,
   40
   atque alias quarum generosi graminis ipsum
   infecit natura pecus, sed et egregius fons
   uiribus occultis et Baeticus adiuuat aer.
   ille nec argentum dubitabat mittere, lances
   Parthenio factas, urnae cratera capacem
   45
   et dignum sitiente Pholo uel coniuge Fusci;
   adde et bascaudas et mille escaria, multum
   caelati, biberat quo callidus emptor Olynthi.
   sed quis nunc alius, qua mundi parte quis audet
   argento praeferre caput rebusque salutem?
   50
   [non propter uitam faciunt patrimonia quidam,
   sed uitio caeci propter patrimonia uiuunt.]
   iactatur rerum utilium pars maxima, sed nec
   damna leuant. tunc aduersis urguentibus illuc
   reccidit ut malum ferro summitteret, ac se
   55
   explicat angustum: discriminis ultima, quando
   praesidia adferimus nauem factura minorem.
   i nunc et uentis animam committe dolato
   confisus ligno, digitis a morte remotus
   quattuor aut septem, si sit latissima, taedae;
   60
   mox cum reticulis et pane et uentre lagonae
   accipe sumendas in tempestate secures.
   sed postquam iacuit planum mare, tempora postquam
   prospera uectoris fatumque ualentius euro
   et pelago, postquam Parcae meliora benigna
   65
   pensa manu ducunt hilares et staminis albi
   lanificae, modica nec multum fortior aura
   uentus adest, inopi miserabilis arte cucurrit
   uestibus extentis et, quod superauerat unum,
   uelo prora suo. iam deficientibus austris
   70
   spes uitae cum sole redit. tum gratus Iulo
   atque nouercali sedes praelata Lauino
   conspicitur sublimis apex, cui candida nomen
   scrofa dedit, laetis Phrygibus mirabile sumen
   et numquam uisis triginta clara mamillis.
   75
   tandem intrat positas inclusa per aequora moles
   Tyrrhenamque pharon porrectaque bracchia rursum
   quae pelago occurrunt medio longeque relincunt
   Italiam; non sic igitur mirabere portus
   quos natura dedit. sed trunca puppe magister
   80
   interiora petit Baianae peruia cumbae
   tuti stagna sinus, gaudent ubi uertice raso
   garrula securi narrare pericula nautae.
   ite igitur, pueri, linguis animisque fauentes
   sertaque delubris et farra inponite cultris
   85
   ac mollis ornate focos glebamque uirentem.
   iam sequar et sacro, quod praestat, rite peracto
   inde domum repetam, graciles ubi parua coronas
   accipiunt fragili simulacra nitentia cera.
   hic nostrum placabo Iouem Laribusque paternis
   90
   tura dabo atque omnis uiolae iactabo colores.
   cuncta nitent, longos erexit ianua ramos
   et matutinis operatur festa lucernis.
   neu suspecta tibi sint haec, Coruine, Catullus,
   pro cuius reditu tot pono altaria, paruos
   95
   tres habet heredes. libet expectare quis aegram
   et claudentem oculos gallinam inpendat amico
   tam sterili; uerum haec nimia est inpensa, coturnix
   nulla umquam pro patre cadet. sentire calorem
   si coepit locuples Gallitta et Pacius orbi,
   100
   legitime fixis uestitur tota libellis
   porticus, existunt qui promittant hecatomben,
   quatenus hic non sunt nec uenales elephanti,
   nec Latio aut usquam sub nostro sidere talis
   belua concipitur, sed furua gente petita
   105
   arboribus Rutulis et Turni pascitur agro,
   Caesaris armentum nulli seruire paratum
   priuato, siquidem Tyrio parere solebant
   Hannibali et nostris ducibus regique Molosso
   horum maiores ac dorso ferre cohortis,
   110
   partem aliquam belli, et euntem in proelia turrem.
   nulla igitur mora per Nouium, mora nulla per Histrum
   Pacuuium, quin illud ebur ducatur ad aras
   et cadat ante Lares Gallittae uictima sola
   tantis digna deis et captatoribus horum.
   115
   alter enim, si concedas, mactare uouebit
   de grege seruorum magna et pulcherrima quaeque
   corpora, uel pueris et frontibus ancillarum
   inponet uittas et, si qua est nubilis illi
   Iphigenia domi, dabit hanc altaribus, etsi
   120
   non sperat tragicae furtiua piacula ceruae.
   laudo meum ciuem, nec comparo testamento
   mille rates; nam si Libitinam euaserit aeger,
   delebit tabulas inclusus carcere nassae
   post meritum sane mirandum atque omnia soli
   125
   forsan Pacuuio breuiter dabit, ille superbus
   incedet uictis riualibus. ergo uides quam
   grande operae pretium faciat iugulata Mycenis.
   uiuat Pacuuius quaeso uel Nestora totum,
   possideat quantum rapuit Nero, montibus aurum
   130

exaequet, nec amet quemquam nec ametur ab ullo.

 

SATVRA XIII

   Exemplo quodcumque malo committitur, ipsi
   displicet auctori. prima est haec ultio, quod se
   iudice nemo nocens absoluitur, improba quamuis
   gratia fallaci praetoris uicerit urna.
   5
   quid sentire putas homines, Caluine, recenti
   de scelere et fidei uiolatae crimine? sed nec
   tam tenuis census tibi contigit, ut mediocris
   iacturae te mergat onus, nec rara uidemus
   quae pateris: casus multis hic cognitus ac iam
   10
   tritus et e medio fortunae ductus aceruo.
   ponamus nimios gemitus. flagrantior aequo
   non debet dolor esse uiri nec uolnere maior.
   tu quamuis leuium minimam exiguamque malorum
   particulam uix ferre potes spumantibus ardens
   15
   uisceribus, sacrum tibi quod non reddat amicus
   depositum? stupet haec qui iam post terga reliquit
   sexaginta annos fonteio consule natus?
   an nihil in melius tot rerum proficis usu?
   magna quidem, sacris quae dat praecepta libellis,
   20
   uictrix fortunae sapientia, ducimus autem
   hos quoque felices, qui ferre incommoda uitae
   nec iactare iugum uita didicere magistra.
   quae tam festa dies, ut cesset prodere furem,
   perfidiam, fraudes atque omni ex crimine lucrum
   25
   quaesitum et partos gladio uel pyxide nummos?
   rari quippe boni, numera, uix sunt totidem quot
   Thebarum portae uel diuitis ostia Nili.
   nona aetas agitur peioraque saecula ferri
   temporibus, quorum sceleri non inuenit ipsa
   30
   nomen et a nullo posuit natura metallo.
   nos hominum diuomque fidem clamore ciemus
   quanto Faesidium laudat uocalis agentem
   sportula? dic, senior bulla dignissime, nescis
   quas habeat ueneres aliena pecunia? nescis
   35
   quem tua simplicitas risum uulgo moueat, cum
   exigis a quoquam ne peieret et putet ullis
   esse aliquod numen templis araeque rubenti?
   quondam hoc indigenae uiuebant more, priusquam
   sumeret agrestem posito diademate falcem
   40
   Saturnus fugiens, tunc cum uirguncula Iuno
   et priuatus adhuc Idaeis Iuppiter antris;
   nulla super nubes conuiuia caelicolarum
   nec puer Iliacus formonsa nec Herculis uxor
   ad cyathos et iam siccato nectare tergens
   45
   bracchia Volcanus Liparaea nigra taberna;
   prandebat sibi quisque deus nec turba deorum
   talis ut est hodie, contentaque sidera paucis
   numinibus miserum urguebant Atlanta minori
   pondere; nondum imi sortitus triste profundi
   50
   imperium Sicula toruos cum coniuge Pluton,
   nec rota nec Furiae nec saxum aut uolturis atri
   poena, sed infernis hilares sine regibus umbrae.
   inprobitas illo fuit admirabilis aeuo,
   credebant quo grande nefas et morte piandum
   55
   si iuuenis uetulo non adsurrexerat et si
   barbato cuicumque puer, licet ipse uideret
   plura domi fraga et maiores glandis aceruos;
   tam uenerabile erat praecedere quattuor annis
   primaque par adeo sacrae lanugo senectae.
   60
   nunc si depositum non infitietur amicus,
   si reddat ueterem cum tota aerugine follem,
   prodigiosa fides et Tuscis digna libellis
   quaeque coronata lustrari debeat agna.
   egregium sanctumque uirum si cerno, bimembri
   65
   hoc monstrum puero et miranti sub aratro
   piscibus inuentis et fetae comparo mulae,
   sollicitus, tamquam lapides effuderit imber
   examenque apium longa consederit uua
   culmine delubri, tamquam in mare fluxerit amnis
   70
   gurgitibus miris et lactis uertice torrens.
       intercepta decem quereris sestertia fraude
   sacrilega. quid si bis centum perdidit alter
   hoc arcana modo, maiorem tertius illa
   summam, quam patulae uix ceperat angulus arcae?
   75
   tam facile et pronum est superos contemnere testes,
   si mortalis idem nemo sciat. aspice quanta
   uoce neget, quae sit ficti constantia uoltus.
   per Solis radios Tarpeiaque fulmina iurat
   et Martis frameam et Cirrhaei spicula uatis,
   80
   per calamos uenatricis pharetramque puellae
   perque tuum, pater Aegaei Neptune, tridentem,
   addit et Herculeos arcus hastamque Mineruae,
   quidquid habent telorum armamentaria caeli.
   si uero et pater est, 'comedam' inquit 'flebile nati
   85
   sinciput elixi Pharioque madentis aceto.'
       sunt in fortunae qui casibus omnia ponant
   et nullo credant mundum rectore moueri
   natura uoluente uices et lucis et anni,
   atque ideo intrepidi quaecumque altaria tangunt.
   90
   [est alius metuens ne crimen poena sequatur.]
   hic putat esse deos et peierat, atque ita secum:
   'decernat quodcumque uolet de corpore nostro
   Isis et irato feriat mea lumina sistro,
   dummodo uel caecus teneam quos abnego nummos.
   95
   et pthisis et uomicae putres et dimidium crus
   sunt tanti. pauper locupletem optare podagram
   nec dubitet Ladas, si non eget Anticyra nec
   Archigene; quid enim uelocis gloria plantae
   praestat et esuriens Pisaeae ramus oliuae?
   100
   ut sit magna, tamen certe lenta ira deorum est;
   si curant igitur cunctos punire nocentes,
   quando ad me uenient? sed et exorabile numen
   fortasse experiar; solet his ignoscere. multi
   committunt eadem diuerso crimina fato:
   105
   ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema.'
   sic animum dirae trepidum formidine culpae
   confirmat, tunc te sacra ad delubra uocantem
   praecedit, trahere immo ultro ac uexare paratus.
   nam cum magna malae superest audacia causae,
   110
   creditur a multis fiducia. mimum agit ille,
   urbani qualem fugitiuus scurra Catulli:
   tu miser exclamas, ut Stentora uincere possis,
   uel potius quantum Gradiuus Homericus, 'audis,
   Iuppiter, haec nec labra moues, cum mittere uocem
   115
   debueris uel marmoreus uel aeneus? aut cur
   in carbone tuo charta pia tura soluta
   ponimus et sectum uituli iecur albaque porci
   omenta? ut uideo, nullum discrimen habendum est
   effigies inter uestras statuamque Vagelli.'
   120
       accipe quae contra ualeat solacia ferre
   et qui nec Cynicos nec Stoica dogmata legit
   a Cynicis tunica distantia, non Epicurum
   suspicit exigui laetum plantaribus horti.
   curentur dubii medicis maioribus aegri:
   125
   tu uenam uel discipulo committe Philippi.
   si nullum in terris tam detestabile factum
   ostendis, taceo, nec pugnis caedere pectus
   te ueto nec plana faciem contundere palma,
   quandoquidem accepto claudenda est ianua damno,
   130
   et maiore domus gemitu, maiore tumultu
   planguntur nummi quam funera; nemo dolorem
   fingit in hoc casu, uestem diducere summam
   contentus, uexare oculos umore coacto:
   ploratur lacrimis amissa pecunia ueris.
   135
   sed si cuncta uides simili fora plena querella,
   si deciens lectis diuersa parte tabellis
   uana superuacui dicunt chirographa ligni,
   arguit ipsorum quos littera gemmaque princeps
   sardonychum, loculis quae custoditur eburnis,
   140
   ten, o delicias, extra communia censes
   ponendum, quia tu gallinae filius albae,
   nos uiles pulli nati infelicibus ouis?
   rem pateris modicam et mediocri bile ferendam,
   si flectas oculos maiora ad crimina. confer
   145
   conductum latronem, incendia sulpure coepta
   atque dolo, primos cum ianua colligit ignes;
   confer et hos, ueteris qui tollunt grandia templi
   pocula adorandae robiginis et populorum
   dona uel antiquo positas a rege coronas;
   150
   haec ibi si non sunt, minor exstat sacrilegus qui
   radat inaurati femur Herculis et faciem ipsam
   Neptuni, qui bratteolam de Castore ducat;
   [an dubitet solitus totum conflare Tonantem?]
   confer et artifices mercatoremque ueneni
   155
   et deducendum corio bouis in mare, cum quo
   clauditur aduersis innoxia simia fatis.
   haec quota pars scelerum, quae custos Gallicus urbis
   usque a lucifero donec lux occidat audit?
   humani generis mores tibi nosse uolenti
   160
   sufficit una domus; paucos consume dies et
   dicere te miserum, postquam illinc ueneris, aude.
   quis tumidum guttur miratur in Alpibus aut quis
   in Meroe crasso maiorem infante mamillam?
   caerula quis stupuit Germani lumina, flauam
   165
   caesariem et madido torquentem cornua cirro?
   [nempe quod haec illis natura est omnibus una.]
   ad subitas Thracum uolucres nubemque sonoram
   Pygmaeus paruis currit bellator in armis,
   mox inpar hosti raptusque per aera curuis
   170
   unguibus a saeua fertur grue. si uideas hoc
   gentibus in nostris, risu quatiare; sed illic,
   quamquam eadem adsidue spectentur proelia, ridet
   nemo, ubi tota cohors pede non est altior uno.
       'nullane peiuri capitis fraudisque nefandae
   175
   poena erit?' abreptum crede hunc grauiore catena
   protinus et nostro (quid plus uelit ira?) necari
   arbitrio: manet illa tamen iactura nec umquam
   depositum tibi sospes erit, sed corpore trunco
   inuidiosa dabit minimus solacia sanguis.
   180
   'at uindicta bonum uita iucundius ipsa.'
   nempe hoc indocti, quorum praecordia nullis
   interdum aut leuibus uideas flagrantia causis.
   [quantulacumque adeo est occasio sufficit irae.]
   Chrysippus non dicet idem nec mite Thaletis
   185
   ingenium dulcique senex uicinus Hymetto,
   qui partem acceptae saeua inter uincla cicutae
   accusatori nollet dare. [plurima felix
   paulatim uitia atque errores exuit, omnes
   prima docens rectum, sapientia.] quippe minuti
   190
   semper et infirmi est animi exiguique uoluptas
   ultio. continuo sic collige, quod uindicta
   nemo magis gaudet quam femina. cur tamen hos tu
   euasisse putes, quos diri conscia facti
   mens habet attonitos et surdo uerbere caedit
   195
   occultum quatiente animo tortore flagellum?
   poena autem uehemens ac multo saeuior illis
   quas et Caedicius grauis inuenit et Rhadamanthus,
   nocte dieque suum gestare in pectore testem.
   Spartano cuidam respondit Pythia uates
   200
   haut inpunitum quondam fore quod dubitaret
   depositum retinere et fraudem iure tueri
   iurando. quaerebat enim quae numinis esset
   mens et an hoc illi facinus suaderet Apollo.
   reddidit ergo metu, non moribus, et tamen omnem
   205
   uocem adyti dignam templo ueramque probauit
   extinctus tota pariter cum prole domoque
   et quamuis longa deductis gente propinquis.
   has patitur poenas peccandi sola uoluntas.
   nam scelus intra se tacitum qui cogitat ullum
   210
   facti crimen habet. cedo si conata peregit.
   perpetua anxietas nec mensae tempore cessat
   faucibus ut morbo siccis interque molares
   difficili crescente cibo, sed uina misellus
   expuit, Albani ueteris pretiosa senectus
   215
   displicet; ostendas melius, densissima ruga
   cogitur in frontem uelut acri ducta Falerno.
   nocte breuem si forte indulsit cura soporem
   et toto uersata toro iam membra quiescunt,
   continuo templum et uiolati numinis aras
   220
   et, quod praecipuis mentem sudoribus urguet,
   te uidet in somnis; tua sacra et maior imago
   humana turbat pauidum cogitque fateri.
   hi sunt qui trepidant et ad omnia fulgura pallent,
   cum tonat, exanimes primo quoque murmure caeli,
   225
   non quasi fortuitus nec uentorum rabie sed
   iratus cadat in terras et iudicet ignis.
   illa nihil nocuit, cura grauiore timetur
   proxima tempestas uelut hoc dilata sereno.
   praeterea lateris uigili cum febre dolorem
   230
   si coepere pati, missum ad sua corpora morbum
   infesto credunt a numine; saxa deorum
   haec et tela putant. pecudem spondere sacello
   balantem et Laribus cristam promittere galli
   non audent; quid enim sperare nocentibus aegris
   235
   concessum? uel quae non dignior hostia uita?
   [mobilis et uaria est ferme natura malorum.]
   cum scelus admittunt, superest constantia; quod fas
   atque nefas tandem incipiunt sentire peractis
   criminibus. tamen ad mores natura recurrit
   240
   damnatos fixa et mutari nescia. nam quis
   peccandi finem posuit sibi? quando recepit
   eiectum semel attrita de fronte ruborem?
   quisnam hominum est quem tu contentum uideris uno
   flagitio? dabit in laqueum uestigia noster
   245
   perfidus et nigri patietur carceris uncum
   aut maris Aegaei rupem scopulosque frequentes
   exulibus magnis. poena gaudebis amara
   nominis inuisi tandemque fatebere laetus
   nec surdum nec Teresian quemquam esse deorum.

SATVRA XIV

   Plurima sunt, Fuscine, et fama digna sinistra
   1a
   [et quod maiorum uitia sequiturque minores]
   et nitidis maculam haesuram figentia rebus,
   quae monstrant ipsi pueris traduntque parentes.
   si damnosa senem iuuat alea, ludit et heres
   5
   bullatus paruoque eadem mouet arma fritillo.
   nec melius de se cuiquam sperare propinquo
   concedet iuuenis, qui radere tubera terrae,
   boletum condire et eodem iure natantis
   mergere ficedulas didicit nebulone parente
   10
   et cana monstrante gula. cum septimus annus
   transierit puerum, nondum omni dente renato,
   barbatos licet admoueas mille inde magistros,
   hinc totidem, cupiet lauto cenare paratu
   semper et a magna non degenerare culina.
   15
   mitem animum et mores modicis erroribus aequos
   praecipit atque animas seruorum et corpora nostra
   materia constare putat paribusque elementis,
   an saeuire docet Rutilus, qui gaudet acerbo
   plagarum strepitu et nullam Sirena flagellis
   20
   conparat, Antiphates trepidi laris ac Polyphemus,
   tunc felix, quotiens aliquis tortore uocato
   uritur ardenti duo propter lintea ferro?
   quid suadet iuueni laetus stridore catenae,
   quem mire adficiunt inscripta, ergastula, carcer?
   25
   rusticus expectas ut non sit adultera Largae
   filia, quae numquam maternos dicere moechos
   tam cito nec tanto poterit contexere cursu
   ut non ter deciens respiret? conscia matri
   uirgo fuit, ceras nunc hac dictante pusillas
   30
   implet et ad moechum dat eisdem ferre cinaedis.
   sic natura iubet: uelocius et citius nos
   corrumpunt uitiorum exempla domestica, magnis
   cum subeant animos auctoribus. unus et alter
   forsitan haec spernant iuuenes, quibus arte benigna
   35
   et meliore luto finxit praecordia Titan,
   sed reliquos fugienda patrum uestigia ducunt
   et monstrata diu ueteris trahit orbita culpae.
   abstineas igitur damnandis. huius enim uel
   una potens ratio est, ne crimina nostra sequantur
   40
   ex nobis geniti, quoniam dociles imitandis
   turpibus ac prauis omnes sumus, et Catilinam
   quocumque in populo uideas, quocumque sub axe,
   sed nec Brutus erit Bruti nec auunculus usquam.
   nil dictu foedum uisuque haec limina tangat
   45
   intra quae pater est. procul, a procul inde puellae
   lenonum et cantus pernoctantis parasiti.
   maxima debetur puero reuerentia, si quid
   turpe paras, nec tu pueri contempseris annos,
   sed peccaturo obstet tibi filius infans.
   50
   nam si quid dignum censoris fecerit ira
   quandoque et similem tibi se non corpore tantum
   nec uultu dederit, morum quoque filius et qui
   omnia deterius tua per uestigia peccet,
   corripies nimirum et castigabis acerbo
   55
   clamore ac post haec tabulas mutare parabis.
   unde tibi frontem libertatemque parentis,
   cum facias peiora senex uacuumque cerebro
   iam pridem caput hoc uentosa cucurbita quaerat?
       hospite uenturo cessabit nemo tuorum.
   60
   'uerre pauimentum, nitidas ostende columnas,
   arida cum tota descendat aranea tela,
   hic leue argentum, uasa aspera tergeat alter.'
   uox domini furit instantis uirgamque tenentis.
   ergo miser trepidas, ne stercore foeda canino
   65
   atria displiceant oculis uenientis amici,
   ne perfusa luto sit porticus, et tamen uno
   semodio scobis haec emendat seruulus unus:
   illud non agitas, ut sanctam filius omni
   aspiciat sine labe domum uitioque carentem?
   70
   gratum est quod patriae ciuem populoque dedisti,
   si facis ut patriae sit idoneus, utilis agris,
   utilis et bellorum et pacis rebus agendis.
   plurimum enim intererit quibus artibus et quibus hunc tu
   moribus instituas. serpente ciconia pullos
   75
   nutrit et inuenta per deuia rura lacerta:
   illi eadem sumptis quaerunt animalia pinnis.
   uoltur iumento et canibus crucibusque relictis
   ad fetus properat partemque cadaueris adfert:
   hic est ergo cibus magni quoque uolturis et se
   80
   pascentis, propria cum iam facit arbore nidos.
   sed leporem aut capream famulae Iouis et generosae
   in saltu uenantur aues, hinc praeda cubili
   ponitur: inde autem cum se matura leuauit
   progenies stimulante fame festinat ad illam
   85
   quam primum praedam rupto gustauerat ouo.
       aedificator erat Caetronius et modo curuo
   litore Caietae, summa nunc Tiburis arce,
   nunc Praenestinis in montibus alta parabat
   culmina uillarum Graecis longeque petitis
   90
   marmoribus uincens Fortunae atque Herculis aedem,
   ut spado uincebat Capitolia nostra Posides.
   dum sic ergo habitat Caetronius, inminuit rem,
   fregit opes, nec parua tamen mensura relictae
   partis erat. totam hanc turbauit filius amens,
   95
   dum meliore nouas attollit marmore uillas.
       quidam sortiti metuentem sabbata patrem
   nil praeter nubes et caeli numen adorant,
   nec distare putant humana carne suillam,
   qua pater abstinuit, mox et praeputia ponunt;
   100
   Romanas autem soliti contemnere leges
   Iudaicum ediscunt et seruant ac metuunt ius,
   tradidit arcano quodcumque uolumine Moyses:
   non monstrare uias eadem nisi sacra colenti,
   quaesitum ad fontem solos deducere uerpos.
   105
   sed pater in causa, cui septima quaeque fuit lux
   ignaua et partem uitae non attigit ullam.
       sponte tamen iuuenes imitantur cetera, solam
   inuiti quoque auaritiam exercere iubentur.
   fallit enim uitium specie uirtutis et umbra,
   110
   cum sit triste habitu uultuque et ueste seuerum,
   nec dubie tamquam frugi laudetur auarus,
   tamquam parcus homo et rerum tutela suarum
   certa magis quam si fortunas seruet easdem
   Hesperidum serpens aut Ponticus. adde quod hunc de
   115
   quo loquor egregium populus putat adquirendi
   artificem; quippe his crescunt patrimonia fabris
   [sed crescunt quocumque modo maioraque fiunt]
   incude adsidua semperque ardente camino.
   [et pater ergo animi felices credit auaros]
   120
   qui miratur opes, qui nulla exempla beati
   pauperis esse putat, iuuenes hortatur ut illa
   ire uia pergant et eidem incumbere sectae.
   sunt quaedam uitiorum elementa, his protinus illos
   inbuit et cogit minimas ediscere sordes;
   125
   mox adquirendi docet insatiabile uotum.
   seruorum uentres modio castigat iniquo
   ipse quoque esuriens, neque enim omnia sustinet umquam
   mucida caerulei panis consumere frusta,
   hesternum solitus medio seruare minutal
   130
   Septembri nec non differre in tempora cenae
   alterius conchem aestiuam cum parte lacerti
   signatam uel dimidio putrique siluro
   filaque sectiui numerata includere porri.
   inuitatus ad haec aliquis de ponte negabit.
   135
   sed quo diuitias haec per tormenta coactas,
   cum furor haut dubius, cum sit manifesta phrenesis,
   ut locuples moriaris, egentis uiuere fato?
   interea, pleno cum turget sacculus ore,
   crescit amor nummi quantum ipsa pecunia creuit,
   140
   et minus hanc optat qui non habet. ergo paratur
   altera uilla tibi, cum rus non sufficit unum
   et proferre libet finis maiorque uidetur
   et melior uicina seges; mercaris et hanc et
   arbusta et densa montem qui canet oliua.
   145
   quorum si pretio dominus non uincitur ullo,
   nocte boues macri lassoque famelica collo
   iumenta ad uiridis huius mittentur aristas
   nec prius inde domum quam tota noualia saeuos
   in uentres abeant, ut credas falcibus actum.
   150
   dicere uix possis quam multi talia plorent
   et quot uenales iniuria fecerit agros.
   sed qui sermones, quam foede bucina famae!
   'quid nocet haec?' inquit 'tunicam mihi malo lupini
   quam si me toto laudet uicinia pago
   155
   exigui ruris paucissima farra secantem.'
   scilicet et morbis et debilitate carebis
   et luctum et curam effugies, et tempora uitae
   longa tibi posthac fato meliore dabuntur,
   si tantum culti solus possederis agri
   160
   quantum sub Tatio populus Romanus arabat.
   mox etiam fractis aetate ac Punica passis
   proelia uel Pyrrhum inmanem gladiosque Molossos
   tandem pro multis uix iugera bina dabantur
   uulneribus; merces haec sanguinis atque laboris
   165
   nulli uisa umquam meritis minor aut ingratae
   curta fides patriae. saturabat glebula talis
   patrem ipsum turbamque casae, qua feta iacebat
   uxor et infantes ludebant quattuor, unus
   uernula, tres domini; sed magnis fratribus horum
   170
   a scrobe uel sulco redeuntibus altera cena
   amplior et grandes fumabant pultibus ollae.
   nunc modus hic agri nostro non sufficit horto.
   inde fere scelerum causae, nec plura uenena
   miscuit aut ferro grassatur saepius ullum
   175
   humanae mentis uitium quam saeua cupido
   inmodici census. nam diues qui fieri uolt,
   et cito uolt fieri; sed quae reuerentia legum,
   quis metus aut pudor est umquam properantis auari?
   'uiuite contenti casulis et collibus istis,
   180
   o pueri,' Marsus dicebat et Hernicus olim
   Vestinusque senex, 'panem quaeramus aratro,
   qui satis est mensis: laudant hoc numina ruris,
   quorum ope et auxilio gratae post munus aristae
   contingunt homini ueteris fastidia quercus.
   185
   nil uetitum fecisse uolet, quem non pudet alto
   per glaciem perone tegi, qui summouet euros
   pellibus inuersis: peregrina ignotaque nobis
   ad scelus atque nefas, quaecumque est, purpura ducit.'
   haec illi ueteres praecepta minoribus; at nunc
   190
   post finem autumni media de nocte supinum
   clamosus iuuenem pater excitat: 'accipe ceras,
   scribe, puer, uigila, causas age, perlege rubras
   maiorum leges; aut uitem posce libello,
   sed caput intactum buxo narisque pilosas
   195
   adnotet et grandes miretur Laelius alas;
   dirue Maurorum attegias, castella Brigantum,
   ut locupletem aquilam tibi sexagesimus annus
   adferat; aut, longos castrorum ferre labores
   si piget et trepidum soluunt tibi cornua uentrem
   200
   cum lituis audita, pares quod uendere possis
   pluris dimidio, nec te fastidia mercis
   ullius subeant ablegandae Tiberim ultra,
   neu credas ponendum aliquid discriminis inter
   unguenta et corium: lucri bonus est odor ex re
   205
   qualibet. illa tuo sententia semper in ore
   uersetur dis atque ipso Ioue digna poeta:
   "unde habeas quaerit nemo, sed oportet habere."'
   [hoc monstrant uetulae pueris repentibus assae,
   hoc discunt omnes ante alpha et beta puellae.]
   210
   talibus instantem monitis quemcumque parentem
   sic possem adfari: 'dic, o uanissime, quis te
   festinare iubet? meliorem praesto magistro
   discipulum. securus abi: uinceris, ut Aiax
   praeteriit Telamonem, ut Pelea uicit Achilles.
   215
   parcendum est teneris; nondum impleuere medullas
   maturae mala nequitiae. cum pectere barbam
   coeperit et longae mucronem admittere cultri,
   falsus erit testis, uendet periuria summa
   exigua et Cereris tangens aramque pedemque.
   220
   elatam iam crede nurum, si limina uestra
   mortifera cum dote subit. quibus illa premetur
   per somnum digitis! nam quae terraque marique
   adquirenda putas breuior uia conferet illi;
   nullus enim magni sceleris labor. "haec ego numquam
   225
   mandaui" dices olim "nec talia suasi."
   mentis causa malae tamen est et origo penes te.
   nam quisquis magni census praecepit amorem
   et laeuo monitu pueros producit auaros
   [et qui per fraudes patrimonia conduplicari]
   230
   dat libertatem et totas effundit habenas
   curriculo; quem si reuoces, subsistere nescit
   et te contempto rapitur metisque relictis.
   nemo satis credit tantum delinquere quantum
   permittas: adeo indulgent sibi latius ipsi.
   235
   cum dicis iuueni stultum qui donet amico,
   qui paupertatem leuet attollatque propinqui,
   et spoliare doces et circumscribere et omni
   crimine diuitias adquirere, quarum amor in te
   quantus erat patriae Deciorum in pectore, quantum
   240
   dilexit Thebas, si Graecia uera, Menoeceus,
   in quorum sulcis legiones dentibus anguis
   cum clipeis nascuntur et horrida bella capessunt
   continuo, tamquam et tubicen surrexerit una.
   ergo ignem, cuius scintillas ipse dedisti,
   245
   flagrantem late et rapientem cuncta uidebis.
   nec tibi parcetur misero, trepidumque magistrum
   in cauea magno fremitu leo tollet alumnus.
   nota mathematicis genesis tua, sed graue tardas
   expectare colus: morieris stamine nondum
   250
   abrupto. iam nunc obstas et uota moraris,
   iam torquet iuuenem longa et ceruina senectus.
   ocius Archigenen quaere atque eme quod Mithridates
   composuit: si uis aliam decerpere ficum
   atque alias tractare rosas, medicamen habendum est,
   255
   sorbere ante cibum quod debeat et pater et rex.'
       monstro uoluptatem egregiam, cui nulla theatra,
   nulla aequare queas praetoris pulpita lauti,
   si spectes quanto capitis discrimine constent
   incrementa domus, aerata multus in arca
   260
   fiscus et ad uigilem ponendi Castora nummi,
   ex quo Mars Vltor galeam quoque perdidit et res
   non potuit seruare suas. ergo omnia Florae
   et Cereris licet et Cybeles aulaea relinquas:
   tanto maiores humana negotia ludi.
   265
   an magis oblectant animum iactata petauro
   corpora quique solet rectum descendere funem
   quam tu, Corycia semper qui puppe moraris
   atque habitas, coro semper tollendus et austro,
   perditus "ac uilis" sacci mercator olentis,
   270
   qui gaudes pingue antiquae de litore Cretae
   passum et municipes Iouis aduexisse lagonas?
   hic tamen ancipiti figens uestigia planta
   uictum illa mercede parat, brumamque famemque
   illa reste cauet: tu propter mille talenta
   275
   et centum uillas temerarius. aspice portus
   et plenum magnis trabibus mare: plus hominum est iam
   in pelago. ueniet classis quocumque uocarit
   spes lucri, nec Carpathium Gaetulaque tantum
   aequora transiliet, sed longe Calpe relicta
   280
   audiet Herculeo stridentem gurgite solem.
   grande operae pretium est, ut tenso folle reuerti
   inde domum possis tumidaque superbus aluta,
   Oceani monstra et iuuenes uidisse marinos.
   non unus mentes agitat furor. ille sororis
   285
   in manibus uoltu Eumenidum terretur et igni,
   hic boue percusso mugire Agamemnona credit
   aut Ithacum. parcat tunicis licet atque lacernis,
   curatoris eget qui nauem mercibus implet
   ad summum latus et tabula distinguitur unda,
   290
   cum sit causa mali tanti et discriminis huius
   concisum argentum in titulos faciesque minutas.
   occurrunt nubes et fulgura: 'soluite funem'
   frumenti dominus clamat piperisue coempti,
   'nil color hic caeli, nil fascia nigra minatur;
   295
   aestiuom tonat.' infelix hac forsitan ipsa
   nocte cadet fractis trabibus fluctuque premetur
   obrutus et zonam laeua morsuque tenebit.
   sed cuius uotis modo non suffecerat aurum
   quod Tagus et rutila uoluit Pactolus harena,
   300
   frigida sufficient uelantes inguina panni
   exiguusque cibus, mersa rate naufragus assem
   dum rogat et picta se tempestate tuetur.
       tantis parta malis cura maiore metuque
   seruantur: misera est magni custodia census.
   305
   dispositis praediues amis uigilare cohortem
   seruorum noctu Licinus iubet, attonitus pro
   electro signisque suis Phrygiaque columna
   atque ebore et lata testudine. dolia nudi
   non ardent Cynici; si fregeris, altera fiet
   310
   cras domus atque eadem plumbo commissa manebit.
   sensit Alexander, testa cum uidit in illa
   magnum habitatorem, quanto felicior hic qui
   nil cuperet quam qui totum sibi posceret orbem
   passurus gestis aequanda pericula rebus.
   315
   nullum numen habes, si sit prudentia: nos te,
   nos facimus, Fortuna, deam. mensura tamen quae
   sufficiat census, si quis me consulat, edam:
   in quantum sitis atque fames et frigora poscunt,
   quantum, Epicure, tibi paruis suffecit in hortis,
   320
   quantum Socratici ceperunt ante penates;
   numquam aliud natura, aliud sapientia dicit.
   acribus exemplis uideor te cludere? misce
   ergo aliquid nostris de moribus, effice summam
   bis septem ordinibus quam lex dignatur Othonis.
   325
   haec quoque si rugam trahit extenditque labellum,
   sume duos equites, fac tertia quadringenta.
   si nondum impleui gremium, si panditur ultra,
   nec Croesi fortuna umquam nec Persica regna
   sufficient animo nec diuitiae Narcissi,
   330
   indulsit Caesar cui Claudius omnia, cuius
   paruit imperiis uxorem occidere iussus.

SATVRA XV

   Quis nescit, Volusi Bithynice, qualia demens
   Aegyptos portenta colat? crocodilon adorat
   pars haec, illa pauet saturam serpentibus ibin.
   effigies sacri nitet aurea cercopitheci,
   5
   dimidio magicae resonant ubi Memnone chordae
   atque uetus Thebe centum iacet obruta portis.
   illic aeluros, hic piscem fluminis, illic
   oppida tota canem uenerantur, nemo Dianam.
   porrum et caepe nefas uiolare et frangere morsu
   10
   (o sanctas gentes, quibus haec nascuntur in hortis
   numina!), lanatis animalibus abstinet omnis
   mensa, nefas illic fetum iugulare capellae:
   carnibus humanis uesci licet. attonito cum
   tale super cenam facinus narraret Vlixes
   15
   Alcinoo, bilem aut risum fortasse quibusdam
   mouerat ut mendax aretalogus. 'in mare nemo
   hunc abicit saeua dignum ueraque Charybdi,
   fingentem inmanis Laestrygonas et Cyclopas?
   nam citius Scyllam uel concurrentia saxa
   20
   Cyaneis plenos et tempestatibus utres
   crediderim aut tenui percussum uerbere Circes
   et cum remigibus grunnisse Elpenora porcis.
   tam uacui capitis populum Phaeaca putauit?'
   sic aliquis merito nondum ebrius et minimum qui
   25
   de Corcyraea temetum duxerat urna;
   solus enim haec Ithacus nullo sub teste canebat.
   nos miranda quidem sed nuper consule Iunco
   gesta super calidae referemus moenia Copti,
   nos uolgi scelus et cunctis grauiora coturnis;
   30
   nam scelus, a Pyrrha quamquam omnia syrmata uoluas,
   nullus apud tragicos populus facit. accipe nostro
   dira quod exemplum feritas produxerit aeuo.
       inter finitimos uetus atque antiqua simultas,
   inmortale odium et numquam sanabile uulnus,
   35
   ardet adhuc Ombos et Tentura. summus utrimque
   inde furor uolgo, quod numina uicinorum
   odit uterque locus, cum solos credat habendos
   esse deos quos ipse colit. sed tempore festo
   alterius populi rapienda occasio cunctis
   40
   uisa inimicorum primoribus ac ducibus, ne
   laetum hilaremque diem, ne magnae gaudia cenae
   sentirent positis ad templa et compita mensis
   peruigilique toro, quem nocte ac luce iacentem
   septimus interdum sol inuenit. horrida sane
   45
   Aegyptos, sed luxuria, quantum ipse notaui,
   barbara famoso non cedit turba Canopo.
   adde quod et facilis uictoria de madidis et
   blaesis atque mero titubantibus. inde uirorum
   saltatus nigro tibicine, qualiacumque
   50
   unguenta et flores multaeque in fronte coronae:
   hinc ieiunum odium. sed iurgia prima sonare
   incipiunt; animis ardentibus haec tuba rixae.
   dein clamore pari concurritur, et uice teli
   saeuit nuda manus. paucae sine uolnere malae,
   55
   uix cuiquam aut nulli toto certamine nasus
   integer. aspiceres iam cuncta per agmina uoltus
   dimidios, alias facies et hiantia ruptis
   ossa genis, plenos oculorum sanguine pugnos.
   ludere se credunt ipsi tamen et puerilis
   60
   exercere acies quod nulla cadauera calcent.
   et sane quo tot rixantis milia turbae,
   si uiuunt omnes? ergo acrior impetus et iam
   saxa inclinatis per humum quaesita lacertis
   incipiunt torquere, domestica seditioni
   65
   tela, nec hunc lapidem, qualis et Turnus et Aiax,
   uel quo Tydides percussit pondere coxam
   Aeneae, sed quem ualeant emittere dextrae
   illis dissimiles et nostro tempore natae.
   nam genus hoc uiuo iam decrescebat Homero,
   70
   terra malos homines nunc educat atque pusillos;
   ergo deus, quicumque aspexit, ridet et odit.
   a deuerticulo repetatur fabula. postquam
   subsidiis aucti, pars altera promere ferrum
   audet et infestis pugnam instaurare sagittis.
   75
   terga fugae celeri praestant instantibus Ombis
   qui uicina colunt umbrosae Tentura palmae.
   labitur hic quidam nimia formidine cursum
   praecipitans capiturque. ast illum in plurima sectum
   frusta et particulas, ut multis mortuus unus
   80
   sufficeret, totum corrosis ossibus edit
   uictrix turba, nec ardenti decoxit aeno
   aut ueribus, longum usque adeo tardumque putauit
   expectare focos, contenta cadauere crudo.
   hic gaudere libet quod non uiolauerit ignem,
   85
   quem summa caeli raptum de parte Prometheus
   donauit terris; elemento gratulor, et te
   exultare reor. sed qui mordere cadauer
   sustinuit nil umquam hac carne libentius edit;
   nam scelere in tanto ne quaeras et dubites an
   90
   prima uoluptatem gula senserit, ultimus ante
   qui stetit, absumpto iam toto corpore ductis
   per terram digitis aliquid de sanguine gustat.
   Vascones, ut fama est, alimentis talibus usi
   produxere animas, sed res diuersa, sed illic
   95
   fortunae inuidia est bellorumque ultima, casus
   extremi, longae dira obsidionis egestas.
   [huius enim, quod nunc agitur, miserabile debet
   exemplum esse tibi, sicut modo dicta mihi gens.]
   post omnis herbas, post cuncta animalia, quidquid
   100
   cogebat uacui uentris furor, hostibus ipsis
   pallorem ac maciem et tenuis miserantibus artus,
   membra aliena fame lacerabant, esse parati
   et sua. quisnam hominum ueniam dare quisue deorum
   uentribus abnueret dira atque inmania passis
   105
   et quibus illorum poterant ignoscere manes
   quorum corporibus uescebantur? melius nos
   Zenonis praecepta monent, [nec enim omnia quidam
   pro uita facienda putant] sed Cantaber unde
   Stoicus, antiqui praesertim aetate Metelli?
   110
   nunc totus Graias nostrasque habet orbis Athenas,
   Gallia causidicos docuit facunda Britannos,
   de conducendo loquitur iam rhetore Thyle.
   nobilis ille tamen populus, quem diximus, et par
   uirtute atque fide sed maior clade Zacynthos
   115
   tale quid excusat: Maeotide saeuior ara
   Aegyptos. quippe illa nefandi Taurica sacri
   inuentrix homines, ut iam quae carmina tradunt
   digna fide credas, tantum immolat; ulterius nil
   aut grauius cultro timet hostia. quis modo casus
   120
   inpulit hos? quae tanta fames infestaque uallo
   arma coegerunt tam detestabile monstrum
   audere? anne aliam terra Memphitide sicca
   inuidiam facerent nolenti surgere Nilo?
   qua nec terribiles Cimbri nec Brittones umquam
   125
   Sauromataeque truces aut inmanes Agathyrsi,
   hac saeuit rabie inbelle et inutile uolgus
   paruula fictilibus solitum dare uela phaselis
   et breuibus pictae remis incumbere testae.
   nec poenam sceleri inuenies nec digna parabis
   130
   supplicia his populis, in quorum mente pares sunt
   et similes ira atque fames. mollissima corda
   humano generi dare se natura fatetur,
   quae lacrimas dedit. haec nostri pars optima sensus.
   plorare ergo iubet causam dicentis amici
   135
   squaloremque rei, pupillum ad iura uocantem
   circumscriptorem, cuius manantia fletu
   ora puellares faciunt incerta capilli.
   naturae imperio gemimus, cum funus adultae
   uirginis occurrit uel terra clauditur infans
   140
   et minor igne rogi. quis enim bonus et face dignus
   arcana, qualem Cereris uolt esse sacerdos,
   ulla aliena sibi credit mala? separat hoc nos
   a grege mutorum, atque ideo uenerabile soli
   sortiti ingenium diuinorumque capaces
   145
   atque exercendis pariendisque artibus apti
   sensum a caelesti demissum traximus arce,
   cuius egent prona et terram spectantia. mundi
   principio indulsit communis conditor illis
   tantum animas, nobis animum quoque, mutuus ut nos
   150
   adfectus petere auxilium et praestare iuberet,
   dispersos trahere in populum, migrare uetusto
   de nemore et proauis habitatas linquere siluas,
   aedificare domos, laribus coniungere nostris
   tectum aliud, tutos uicino limine somnos
   155
   ut conlata daret fiducia, protegere armis
   lapsum aut ingenti nutantem uolnere ciuem,
   communi dare signa tuba, defendier isdem
   turribus atque una portarum claue teneri.
   sed iam serpentum maior concordia. parcit
   160
   cognatis maculis similis fera. quando leoni
   fortior eripuit uitam leo? quo nemore umquam
   expirauit aper maioris dentibus apri?
   Indica tigris agit rabida cum tigride pacem
   perpetuam, saeuis inter se conuenit ursis.
   165
   ast homini ferrum letale incude nefanda
   produxisse parum est, cum rastra et sarcula tantum
   adsueti coquere et marris ac uomere lassi
   nescierint primi gladios extendere fabri.
   aspicimus populos quorum non sufficit irae
   170
   occidisse aliquem, sed pectora, bracchia, uoltum
   crediderint genus esse cibi. quid diceret ergo
   uel quo non fugeret, si nunc haec monstra uideret
   Pythagoras, cunctis animalibus abstinuit qui
   tamquam homine et uentri indulsit non omne legumen?

SATVRA XVI

   Quis numerare queat felicis praemia, Galli,
   militiae? nam si subeuntur prospera castra
   me pauidum excipiat tironem porta secundo
   sidere. plus etenim fati ualet hora benigni
   5
   quam si nos Veneris commendet epistula Marti
   et Samia genetrix quae delectatur harena.
      commoda tractemus primum communia, quorum
   haut minimum illud erit, ne te pulsare togatus
   audeat, immo, etsi pulsetur, dissimulet nec
   10
   audeat excussos praetori ostendere dentes
   et nigram in facie tumidis liuoribus offam
   atque oculum medico nil promittente relictum.
   Bardaicus iudex datur haec punire uolenti
   calceus et grandes magna ad subsellia surae
   15
   legibus antiquis castrorum et more Camilli
   seruato, miles ne uallum litiget extra
   et procul a signis. 'iustissima centurionum
   cognitio est +igitur+ de milite, nec mihi derit
   ultio, si iustae defertur causa querellae.'
   20
   tota cohors tamen est inimica, omnesque manipli
   consensu magno efficiunt curabilis ut sit
   uindicta et grauior quam iniuria. dignum erit ergo
   declamatoris mulino corde Vagelli,
   cum duo crura habeas, offendere tot caligas, tot
   25
   milia clauorum. quis tam procul adsit ab urbe
   praeterea, quis tam Pylades, molem aggeris ultra
   ut ueniat? lacrimae siccentur protinus, et se
   excusaturos non sollicitemus amicos.
   'da testem' iudex cum dixerit, audeat ille
   30
   nescio quis, pugnos qui uidit, dicere 'uidi,'
   et credam dignum barba dignumque capillis
   maiorum. citius falsum producere testem
   contra paganum possis quam uera loquentem
   contra fortunam armati contraque pudorem.
   35
      praemia nunc alia atque alia emolumenta notemus
   sacramentorum. conuallem ruris auiti
   improbus aut campum mihi si uicinus ademit
   et sacrum effodit medio de limite saxum,
   quod mea cum patulo coluit puls annua libo,
   40
   debitor aut sumptos pergit non reddere nummos
   uana superuacui dicens chirographa ligni,
   expectandus erit qui lites incohet annus
   totius populi. sed tum quoque mille ferenda
   taedia, mille morae; totiens subsellia tantum
   45
   sternuntur, iam facundo ponente lacernas
   Caedicio et Fusco iam micturiente parati
   digredimur, lentaque fori pugnamus harena.
   ast illis quos arma tegunt et balteus ambit
   quod placitum est ipsis praestatur tempus agendi,
   50
   nec res atteritur longo sufflamine litis.
      solis praeterea testandi militibus ius
   uiuo patre datur. nam quae sunt parta labore
   militiae placuit non esse in corpore census,
   omne tenet cuius regimen pater. ergo Coranum
   55
   signorum comitem castrorumque aera merentem
   quamuis iam tremulus captat pater; hunc fauor aequus
   prouehit et pulchro reddit sua dona labori.
   ipsius certe ducis hoc referre uidetur
   ut, qui fortis erit, sit felicissimus idem,
   60
   ut laeti phaleris omnes et torquibus, omnes

Indice Libri - Freenfo.net